Wednesday, September 2, 2009

"SA FACEM O FASIE GAZA DIN TINUTUL SECUIESC!". Apel al PD-L, PSD, PNL, PRM si PC catre UDMR si PCM impotriva declararii "autonomiei" pe 5 septembrie

Reprezentantii PD-L, PSD, PNL, PRM si PC le scriu extremistilor din Harghita-Covasna
SCRISOARE DESCHISĂ
către
ALEŞII LOCALI AI UDMR SI PCM

Domnilor (doamnelor) preşedinţi de Consilii Judeţene, vicepreşedinţi, consilieri judeţeni, primari, viceprimari şi consilieri locali,
Stimaţi colegi,
Privitor la preconizatele „adunări ale aleşilor locali” de la Miercurea Ciuc şi Odorheiul Secuiesc, organizate de UDMR, PCM şi CNS în 4 şi 5 septembrie 2009, în cadrul cărora sunteţi chemaţi să adoptaţi hotărâri pentru realizarea autonomiei teritoriale etnice a aşa – zisului „Ţinut Secuiesc”, vă învederăm următoarele:
1. Aceste acţiuni publice la care sunteţi chemaţi în calitate de „aleşi locali”, pentru ca „prin autoritatea pe care v-o conferă voturile primite de la cetăţeni” să „adoptaţi un număr de hotărâri, a căror punere în practică” să ducă la „realizarea şi instituţionalizarea autonomiei dorite”, contravin Constituţiei României, din care vă reamintim următoarele dispoziţii:
- Articolul.1. Statul român.
(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie;
- Articolul 2. Suveranitatea.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. - Articolul 8. Pluralismul şi partidele politice.
(2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei.
- Articolul 30. Libertatea de exprimare.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
- Articolul 40. Dreptul la asociere.
(2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale. - Articolul 54. Fidelitatea faţă de ţară.
(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.
2. Investirea în funcţia de autoritate publică pe care o exercitaţi ca aleşi locali s-a făcut în baza jurământului de credinţă pe care l-aţi depus: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului)... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
3. Vă reamintim şi obligaţiile ce vă revin conform dispoziţiilor Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali:
Art. 45. - Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară…
Art. 46. - Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului…
Art. 55. - Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
4. Vă revine obligaţia morală şi legală - pe care v-aţi asumat-o ca aleşi locali atunci când v-aţi angajat prin jurământ sacru să respectaţi Constituţia şi legile României spre binele locuitorilor - să nu daţi girul unor astfel de demersuri politice neavenite, care nu sunt doar neconstituţionale şi contraproductive, ci de-a dreptul periculoase pentru liniştea şi prosperitatea zonei.
5. Nădăjduim să dovediţi cu acest prilej, în interesul general al convieţuirii interetnice, că aveţi demnitatea şi înţelepciunea de a vă onora jurământul de credinţă depus la investirea în funcţie, nelăsându-vă antrenaţi în derapaje anticonstituţionale periculoase, şi că doriţi să alegeţi, ca şi noi, calea conlucrării în normalitate şi legalitate a românilor şi maghiarilor şi nu calea periculoasă a învrăjbirii şi conflictelor, pentru himera unei autonomii teritoriale anacronice, pe care noi, românii, nu o vom accepta niciodată.
2 septembrie 2009
ALEŞII LOCALI AI PD-L, PSD, PNL, PRM ŞI PC DIN JUDEŢUL COVASNA
- CONSILIERI JUDEŢENI, CONSILIERI LOCALI, PRIMARI ŞI VICEPRIMARI -

Transformă Pământul Secuiesc într o fâşie Gaza


Românii colonizaţi pe Pământul Secuiesc prin stimulări de stat, planifică organizarea unei mari adunări antiautonomiste. Ei doresc să se reunească împotriva autonomiei cu ocazia împlinirii a 15 ani (!) de la înfiinţarea episcopiei ortodoxe a judeţelor Covasna şi Harghita, înfiinţate în anul 1994 (!) Ultima lor manifestare antimaghiară a avut loc în anul 2006, la Izvorul Mureşului (în mănăstirea lor ortodoxă, nou-nouţă), unde au făcut tărăboi împotriva acţiunilor maghiare 'iredentiste, revizioniste şi şovine' şi au adoptat un memorandum prin care i-au cerut statului român elaborarea unei strategii 'în interesul păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale a minorităţii române care trăieşte în inima ţării'. Românii colonişti de pe Pământul Secuiesc au fost dotaţi 'în democraţia' de după 1989, din trezoreria statului, cu o episcopie ortodoxă, cu foarte multe biserici ortodoxe, cu multe mănăstiri ortodoxe şi nu cu puţine cazărmi de jandarmi, pentru a putea fabrica din Pământul Secuiesc, cât mai repede, 'un pământ românesc strămoşesc'.
Sursa: Szekely hirmondo, nr. 31 - 07-13.08.2009;
Autor: Toducz Endre/ Călugăreni

Mare adunare pentru autonomia de pe Pământul Secuiesc

Consiliul Naţional Secuiesc organizează o mare adunare, în data de 5 septembrie, la Odorheiu Secuiesc, în interesul autonomiei de pe Pământul Secuiesc. La marea adunare sunt aşteptaţi, pe lângă cei peste 2000 de reprezentanţi UDMR în cadrul autoguvernărilor, primari şi consilieri ai PCM, reprezentanţi ai partidelor româneşti şi edili independenţi.
Din scrisoarea deschisă prezentată în ediţia de miercuri a cotidianului clujean 'Kronika', reiese că CNS va propune, în cadrul marii adunări, înfiinţarea unui sistem instituţional al autoguvernărilor de pe Pământul Secuiesc. CNS se angajează faţă de autonomia Pământului Secuiesc, înaintând în acest sens şi un proiect de lege în Parlament. Se angajează de asemenea faţă de organizarea referendumurilor locale, oficiale, de utilizarea consecventă a simbolurilor secuieşti, iar în ceea ce priveşte paşii armonizaţi întreprinşi de toate autoguvernările de pe Pământul Secuiesc şi toate formele de autoorganizare ale acestora, le va subordona autonomiei Pământului Secuiesc.
Decizia privind organizarea marii adunări a fost adoptată de Forumul Maghiar de Mediere din Transilvania (EMEF), înfiinţat de UDMR şi CNMT, condus de Tokes Laszlo. CNS, iniţiatorul ideii, s-a angajat să se ocupe de organizarea manifestării.
In data de 25 iulie, EMEF a decis ca şedinţa să fie organizată în 5 septembrie, la Odorheiu Secuiesc.
Sursa: Publicaţia bilunară extremista Europai-Ido, nr. 16 - august 2009

2 comments:

Anonymous said...

BOZGORII SUNT UN NEAM NECIVILIZAT/ BARBAR. EI SUNT PRETUITI DOAR PENTRU COLACUL ACELA CU ZAHAR GAURIT!

Anca said...

Ati putea incerca sa vorbiti cu cit mai multa lume, cunostinte, prieteni, familie si chiar necunoscuti, sa inchiriati vreo 10-20 de autocare pe care sa le umpleti cu oameni si sa mergeti si sa luati parte la aceasta adunare din 5 septembrie! Maghiarilor trebuie sa li se arate odata pentru totdeauna ca romanii din celelalte provincii sint solidari cu cei aflati sub amenintare maghiara nu numai pe hirtie, si ca au un cuvint de spus in legatura cu pretentiile lor absurde. Cred insa ca atata timp cit romanii din judetele afectate sint lasati singuri in aceasta lupta, nu exista nici o sansa sa ne pastram tara intreaga.
Stiu ca e simplu sa stai de-o parte si sa dai sugestii dar pina una-alta ceva trebuie facut. Ma tem ca nu mai merge numai cu vorbe, zeflemele si amenintari. Puteti deasemenea solicita diaspora sa va sustina financiar. Cred ca s-ar gasi citiva sa va sprijine.