Sunday, August 30, 2009

MANASTIREA Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul din BASARABIA avertizeaza: Pericolul pasapoartelor biometrice

În utlimul timp este o dispută aprinsă, în privinţa obligativităţii introducerii paşapoartelor biometrice, în ţările majoritar ortodoxe, precum România, Serbia, Grecia, cât şi în alte ţări UE, de ex. Elveţia unde recent a avut loc un referendum în aceasta privinţă. Pe lîngă problema socială de reducere a libertăţilor umane prin instaurarea unui control excesiv din partea autorităţilor prin intermediul acestor cipuri (cu motiv de luptă împotriva terorismului, emigraţiei ilegale sau pandemiilor), se aduce ca argument şi scenariul apocaliptic prin care cipurile biometrice conţinute în diverse acte, ca buletinul, paşaportul, permisul auto, ar fi o premiză pentru introducerea cipurilor în oameni pentru evitarea falsificării lor. Iar ulterior urmînd deja, fiind oamenii pregătiţi psihologic şi constrînşi de diverşi factori externi, să se purceadă la pecetluirea totală a oamenilor cu semnul Fiarei, proorocie din Apocalipsă.
Dorim să punem în lumină motivele pentru care cipurile biometrice din acte ar reprezenta o problemă şi vă propunem mai jos câteva studii în această privinţă:
Utilizarea documentelor electronice - Pozitii din Biserica Ortodoxa in ultimii 20 de ani
La apusul Libertatii (Ieromonah Hristodul Aghioritul)
Apocalipsa 13 - Sfârşitul libertăţii umane

No comments: