Wednesday, March 4, 2009

CAZUL Marius Draghici. Un ziarist cenzurat la Evenimentul Zilei. MediaSind intervine. Silentio Stampa in presa de Dambovita

Trustul Ringier încalcă în mod flagrant legea

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind protestează faţă de acţiunile Trustului de presă Ringier România SRL, deoarece această societate nu a respectat legislaţia muncii. Compania l-a sancţionat financiar pe Marius Drăghici, jurnalist al cotidianului Evenimentul Zilei, deoarece acesta a avut curajul să acţioneze în judecată Ringier România SRL pentru neplata drepturilor salariale, hărţuire la locul de muncă şi cenzură şi pentru că a informat Centrul pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului în România (MCA România).

FRJ MediaSind a constatat că angajatul Marius Drăghici a fost constrâns să semneze un act adiţional prin care renunţa la drepturile legale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel de Ramură Mass Media. De asemenea, jurnalistului nu i s-au acordat în totalitate salariul minim pe ramură, coeficienţii de ierahizare şi nu i s-au plătit sporurile legale. Luând act de aceste grave abateri de la lege, FRJ MediaSind a sesizat Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale - Inspecţia Muncii.

Inspectorii ITM Bucureşti au finalizat controlul şi au confirmat aspectele sesizate de către FRJ MediaSind. Autoritatea publică competentă a obligat S.C. Ringier România SRL la plata tuturor drepturilor salariale către Marius Drăghici, dar şi către toţi salariaţii publicaţiilor din trustul Ringier, aşa cum rezultă din adresa numărul P100/316/26/02.2009 comunicată de către Inspecţia Muncii.

S.C. Ringier România SRL a fost obligată şi la plata sporurilor de vechime şi de fidelitate, care reprezintă între 5 şi 25% din salariul de bază. “Prin actul de control s-a subliniat că angajatorul are obligaţia să acorde salariaţilor săi cel puţin toate drepturile salariale sau băneşti negociate şi prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă la Nivelul Mass Media nr. 993/2006, (aplicabil în conformitate cu actul Adiţional 2/14.08.2008)”, se arată în adresa Inspecţiei Muncii.

De asemenea, inspectorii au constatat că introducerea în Contractul Individual de Muncă al fiecărui salariat a unei clauze de non-concurenţă încalcă dispoziţiile art. 21 din Codul Muncii şi prevederile CCM la Nivel de Ramură Mass-media.

În consecinţă, angajatorul este obligat să plătească salariaţilor săi, conform legii, toate drepturile băneşti pe ultimii trei ani de activitate de la prezentul raport de control.

Documentul poate fi descărcat integral de pe site-ul http://www.mediasind.ro/.

Cazul “Marius Drăghici”

Din octombrie 2008 şi până în prezent, de când Marius Drăghici a solicitat asistenţa sindicatului, conducerea societăţii a refuzat orice dialog cu FRJ MediaSind şi a ignorat corespondenţa oficială. În aceeaşi perioadă, redactorul-şef al publicaţiei Evenimentul Zilei, Vlad Macovei, i-a refuzat publicarea unor anchete despre înalţi demnitari şi a unor articole despre Holocaust. Din acest motiv, jurnalistul a sesizat şi Centrul pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului în România (MCA România).

Din cauză că a avut curajul să acţioneze în judecată Ringier România SRL pentru neplata drepturilor salariale, hărţuire la locul de muncă şi cenzură (Dosar 5217/3/2009 din 11 februarie 2009), la scurt timp compania i-a reziliat contractul de drepturi de autor. Această măsură diminuează cu peste 70% veniturile obţinute de la Evenimentul Zilei.

Marius Drăghici este membru al Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti, organizaţie afiliată la Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind. Jurnalistul publică în presa centrală din anul 1998 şi este autor a numeroase anchete despre fapte de corupţie (Ex: licitaţiile din sistemul de sănătate, afacerile cu energie de la stat, afacerile cu terenurile RAPPS, negocierile secrete Gazprom – OMV pentru privatizarea Petrom, etc.) şi interviuri cu personalităţi (dr. Zbigniew Brzezinski, Alain Lamassoure, Serghei Mironov, Vladimir Voronin).

În anul 2007, jurnalistul a pătruns pe teritoriul Republicii Separatiste Transnistrene, asumându-şi riscuri majore, pentru a relata în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei despre Holocaustul din Transnistria - crimele de la Dubăsari. Menţionăm că Evenimentul Zilei a câştigat toate procesele care i-au fost intentate ca urmare a anchetelor semnate de Marius Drăghici.

În concluzie, FRJ MediaSind va susţine interesele membrului său în faţa instanţelor judecătoreşti şi va sesiza Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor pentru a organiza, în comun, acţiuni de protest în România şi în tările unde Ringier AG deţine publicaţii.

Preşedinte FRJ MediaSind,

Cristi Godinac


The Ringier media group has violated the law on labor rights

The Romanian Federation of Journalists (RFJ) MediaSind protests against the actions of the press company Ringier Romania SRL which has violated the law on labor rights. The company financially punished Mr. Marius Draghici, Evenimentul Zilei’s journalist, because he filed a complaint against his employer before the Court of Bucharest (Tribunalul Bucuresti) for workplace harassment, censorship and violation of his rights at work and also informed MCA Romania (Center for Monitorisation and Combating Antisemitism).

RFJ MediaSind also filed a complaint against Ringier Romania SRL before the Ministry of Labor, Family and Social Protection. The union found that the employee was forced to sign an annex to his contract of employment leading to waive the rights arising from the collective labor contract for the media. In addition, the company has not paid the full minimum wage provided by law, or adjustments to the hierarchy and overtime work.

After verifying the facts, the Ministry inspectors have confirmed the points claimed by the RFJ MediaSind. Consequently, the Inspectorate required the company Ringier Romania SRL to pay Mr. Draghici his full salary, but also to all other employees, as specified in the document P100/316/26/02.2009. This settlement should cover of all amounts not paid in the past three years.

The Report of inspection is available on the website at: http://www.mediasind.ro/

The case "Marius Draghici"

The management of the company Ringier Romania SRL has refused any dialogue with MediaSind RFJ.

Since October 2008, the editor Vlad Macovei censored articles written by Marius Draghici. These items include unpublished journalistic investigations into cases involving senior public officials and reports on the Holocaust.

The journalist also informed MCA Romania (Center for Monitorisation and Combating Antisemitism).

Due to a complaint for violation of his work rights, censorship and harassment filed at the Court of Bucharest (Tribunalul Bucuresti, 11 February 2009) by Marius Draghici against his employer, the latter has cut almost 70% of his salary.

Mr. Draghici has worked for eleven years as a journalist for the national media and is a member of RFJ MediaSind. During his career he has conducted several articles on topics of national importance, such as public procurement in the health system, the bidding process of state companies involved in the energy sector (the case of the ‘spoiled children of the energy’), the secret negotiations between OMV and Gazprom for the privatization of Petrom, the case of the properties of the state agency Protocol RAPPS, etc.. He also conducted interviews with national and international personalities such as Dr. Zbigniew Brzezinski, Alain Lamassoure, Serghei Mironov, Vladimir Voronin.

Two years ago, Marius Draghici entered the dangerous territory of the self-proclaimed Separatist Transnistrian Republic, a military dictatorship, to report about the massacre of 18 000 Jews by the Nazi and Romanian gendarmes in Dubăsari in 1941. This article on the Holocaust was first published in his newspaper, the Evenimentul Zilei.

RFJ MediaSind intends to represent the interests of its member before the Court of Bucharest. It also plans to organize events in the other countries where Ringier AG has other media.

President of RFJ MediaSind,

Cristi Godinac

Foto: Marius Draghici (dreapta) cu o echipa de ziaristi romani, in Iran

No comments: