Monday, June 22, 2009

INEDIT. Un text profetic al lui Cezar Ivanescu despre DICTATURA SATANEI

Un rechizitoriu al Dictaturii
De 56 de ani românii trăiesc sub Dictatură şi de când se ştiu ei au fost guvernaţi de o monarhie, de aceea cred că nu trebuie să luăm toate sloganurile occidentale de bune, ci să judecăm cu capul nostru... O dictatură e de preferat haosului revoluţionar; Franco a salvat Spania de haosul comunist iar Antonescu a încercat să salveze România prinsă la mijloc în încleştarea dintre cele două imperii neopăgîne, germanic şi sovietic... Cei trei dictatori roşii, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu şi Ion lliescu trebuie judecaţi cu nepărtinire şi raportaţi exact la circumstanţele istorice în care au evoluat...
Semianalfabetul Gheorghe Gheorghiu-Dej, vinovat de a fi fost impus ca dictator de o forţă străină, de ocupaţie, a evoluat de la condiţia de călău naţional, exterminator al elitelor româneşti, la aceea de „eliberator al patriei“ prin scoaterea trupelor sovietice din ţară şi Declaraţia din 1964, semianalfabetul Nicolae Ceauşescu a involuat de la condiţia de „lider naţional comunist“ la aceea de „turcit“ mai rău decît turcii, mai „străin" de neamul lui decît toţi „străinii“ (Eminescu)... Şcolitul Ion lliescu a involuat de la condiţia de „salvator al patriei“ la aceea de torţionar public... Susţin că, în comparaţie cu ceea ce a făcut Nicolae Ceauşescu 25 de ani, ceea ce a făcut Ion lliescu în aproape 7 ani e infinit mai abominabil... Susţin şi eu opinia unui prieten german care a părăsit definitiv România după mineriada din iunie 1990, prieten german care a trăit şi-n Germania lui Hitler, nu, nici Hitler nu şi-a permis aşa ceva, Noaptea cuţitelor lungi, Noaptea de cristal a fost o răfuială a fasciştilor cu foştii lor aliaţi în alegeri, comuniştii (mulţi dintre ei evrei) şi s-a petrecut sub pavăza întunericului... Nici tătuca Stalin nu-şi permitea să „umfle“ oamenii la lumina zilei, sau dacă se întîmpla totuşi şi strigai (Soljeniţîn) cekiştii o ştergeau... Susţin în deplină cunoştinţă de cauză că tov. Ion lliescu a scris cea mai ruşinoasă pagină din istoria României moderne şi că dictatura sa personală a instaurat haosul revoluţionar, cel mai mare pericol pentru orice naţiune modernă, haos care a permis unui Petre Roman, fiul generalului de Securitate (NKVD - nota mea) Walter Roman, să ajungă prim-ministru al României.
Orice javră din ţară asta poate deveni dictator: într-o comunitate care nu vrea sau nu ştie să se opună răului, orice se poate întîmpla... Ştiu ce soartă au profeţii în ţara lor, eu faţă de ţara mea mi-am făcut pînă acum datoria, promit însă să părăsesc definitiv această ţară ca exilat politic dacă şi la alegerile din noiembrie cîştigă tot tov. Ion Iliescu şi ai lui...
Ca adept al lui René Guénon pot să-ţi spun că nu-i aduc decît o mică amendare viziunii sale a propos de Vîrsta Sumbră în care trăim: el pretinde că între „sfîrşitul lumii“ din această „barieră“ a fost trecută de atîţia „răpiţi în duh“ şi Mari Iniţiaţi: tocmai pentru că „îşi amintesc viitorul“ atîţia Mari Maeştri Spirituali ai Orientului privesc cu seninătate zilele sumbre pe care le parcurgem...
De ce am amintit de Guénon în acest context?
Pentru că „semnele vremurilor“ sînt îngrijorătoare, sminteala e generală şi la noi, dictatura comunistă a îngroşat crunt sminteala...
Nu-i aşa că nu-i uşor să trăieşti într-o lume ca asta în care eşti obligat să fii „nebun" tot timpul ca să ştii că eşti normal? Asta e opera dictaturii, unul, criminal, surîde la Cotroceni - Iliescu (n.m.)-, altul informator al Securităţii, surîde în Senat - multi (n.m.)-, altul cu faţă de diavol surîde ungureşte în scaun episcopal - Tokes (n.m.)-, e democratic, toţi au voie să surîdă şi să batjocorească ţara asta...
Asta-i Dictatura Satanei: ştiţi ce înseamnă Satan? Cel care e împotrivă... Cel care e împotriva dreptului, împarte dreptatea, cel care e împotriva credinţei, împarte credinţa, cel care e împotriva Legii, face Legile...

Ce s-a schimbat cu adevărat în România?

Decorul şi rolurile... În loc de Trăiască P.C.R., avem Coca-Cola şi McDonald, toţi foştii securişti sînt patroni ca şi toţi foştii prim-secretari P.C.R., foştii disidenţi sînt cetăţeni cu feţe triste ai altor ţări, bine dezvoltate, staliniştii, de la N. Tertulian şi Georgeta Horodincă la Ov. S. Crohmălniceanu şi Reichman s-au risipit prin Europa...
Cezar Ivănescu,
Fragmente, la fel de provocatoare, dintr-un text cenzurat,
Contrapunct, nr. 12, dec. 1996, extras

In Foto dreapta un alt text cenzurat, Scepticism Mantuit, dar la Romania Literara, chiar de catre "democratul" Nicolae Manolescu, acest Tismaneanu al culturii romane

No comments: