Monday, May 18, 2009

ACVILA contraataca la muste. Miza desfiintarii Unitatii Speciale ACVILA are implicatii politice si anti-Romania. Lovituri succedate din MAI si SENAT

PUNCT DE VEDERE ASUPRA
ACTIVITĂŢII G.S.P.I. ACVILA

Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie ACVILA a fost înfiinţat în anul 2003, ca urmare a escaladării şi globalizării fenomenelor infracţionale. Urmare a atentatelor de la 11 sept 2001 şi a celui de la teatrul Dubrovka din Moscova din 2002, UE a iniţiat un proiect privind unificarea şi compatibilizarea tuturor forţelor de intervenţie speciale din statele membre într-o organizaţie internaţională denumita ATLAS.
La una din întâlnirile JAI la care ministrul de interne a participat în 2002, România a primit recomandarea înfiinţării unei structuri de intervenţie în MAI compatibilă cu cele europene în vederea aderării în grupul ATLAS.
La constituire, pe parcursul întregii perioade de recrutare, preselecţie, selecţie şi, ulterior, operaţionalizare, GSPI AVILA a beneficiat de experienţa a trei ofiţeri din GSG 9, unitatea de intervenţie specială din Germania. Aceştia au furnizat asistenţă pe trei direcţii principale:
Resurse umane, selecţie personal şi pregătire;
Dotare logistică, operaţionalizare, analiză tactică operativă;
Instructor tactic operaţional specializat.
Împreună cu ofiţerii români, cei trei ofiţeri germani (din care 2 foşti comandanţi ai GSG 9) au analizat poziţia şi structurarea unităţii, astfel încât să răspundă următoarelor cerinţe:
Mobilitate cât mai mare/discreţie în operaţiuni;
Compatibilitate cu Uniunea Europeană din punct de vedere al organigramei şi al misiunilor care să permită interacţiunea cu structuri guvernamentale şi unităţi de intervenţie similare.
Finanţare eficientă;
Evitarea birocraţiei, prin eliminarea la maximum a verigilor intermediare în lanţul de comandă;
Poziţia unităţii (în subordinea ministrului de interne şi în coordonarea prim-adjunctului său) a permis unităţii:
sa vină în sprijinul tuturor armelor din MAI (poliţie, poliţie de frontieră, jandarmerie, IGSU), pentru activităţi şi misiuni punctuale unde era necesară o dotare logistică sau pregătire specială;
Să coopereze direct pe orizontal cu diferite unităţi specializate ale SNS cu operativitate maximă;
Să aibă o reprezentare externă directă, puternică şi operativă cu alte structuri similare ale UE.
Recunoaşterea europeană a unităţii a fost făcută prin acceptarea în martie 2007 în Reţeaua ATLAS şi prin Decizia Consiliului Europei nr. 2008/617/JAI privind cooperarea între unităţile de intervenţie ATLAS din statele membre UE cu drept de intervenţie pe tot teritoriul UE la solicitarea unui stat membru.
Bază legală
Atribuţiile GSPI ACVILA îşi aveau izvorul în următoarele acte normative:

OUG 30/2007
art. 13, alin. 2: „Structurile de ordine şi siguranta publică din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Poliţia Romana, Jandarmeria Romana, Poliţia de Frontiera Romana, Oficiul Roman pentru Imigrari, Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila", Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Inspectoratul de Aviatie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Agenţia Nationala Antidrog şi Agenţia Nationala impotriva Traficului de Persoane. Aceste structuri au în compunere unitãţi centrale de specialitate, care, dupã caz, în funcţie de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcţii generale, direcţii, servicii, mari unitãţi, unitãţi şi/sau subunitati operative, de instrucţie, medicale şi de învãţãmânt, precum şi de asigurare a acţiunilor şi suport logistic.”
art. 3, alin. 2, lit. b, pct. 2: „organizeazã şi desfãşoarã, prin structuri specializate, potrivit competentei, activitãţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalitatii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migratiei ilegale, a criminalitatii informatice, precum şi a altor fenomene infractionale şi fapte antisociale” pct. 4: „organizeazã, indruma şi coordoneazã activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi organizeazã paza obiectivelor de importanta deosebita date în competenta potrivit legii”, pct. 8: „organizeazã activitatea de protecţie a martorilor”
HG 416/2007 – Anexa 1, alin. II, pct. 26: „Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie ACVILA”
L 535/2004
ROF GSPI ACVILA
ROF Departamentul Ordine şi Siguranţă Publică
Înfiinţare
Selecţia a fost făcută din rândul cadrelor active ale tuturor structurilor din Ministerul de Interne la acea dată. Situaţia resurselor umane, pe etape de constituire, reiese din tabelul alaturat:
Structura organizatorică
Încă de la început a fost gândită ca o structură flexibilă, mobilă în care fiecare om din grupurile de luptă trebuia pregătit ca scafandru, paraşutist, alpinist, pirotehnist de asalt,conducător auto şi ambarcaţiuni.
În prezent, după 6 ani de pregătire, peste 25% din personalul grupurilor de luptă deţine toate calificările, ceilalţi 75% având cel puţin o calificare.
Personalul unităţii are calitate de personal navigant de aviaţie şi marină, cu toate examenele anuale de specialitate şi medicale ce decurg din aceste calităţi în conformitate cu legile în vigoare.
Aceste calităţi şi specializări au fost câştigate în decurs de 3-4 ani şi se pot pierde în cursul anului următor prin nepromovarea unuia dintre examenele anuale obligatorii.
Efortul financiar pentru obţinerea acestor calificări este de 3-40.000 RON pentru fiecare om pe parcursul a 3-4 ani. Aceasta investiţie se pierde anul următor dacă nu se continuă, şi trebuie luată de la zero.
Greutăţi de început
Oponenţa tuturor structurilor în recrutarea oamenilor

Găsirea unei locaţii pentru sediu care să asigure condiţiile necesare de conspirativitate, dar şi acces; şi aici ne-am lovit de opoziţia unor structuri
Dotarea cu mijloace minimum necesare începerii activităţii; lipsa fondurilor
Înainte de operaţionalizare
Au fost executate stagii de pregătire în diverse zone geografice şi de relief, cu următoarele scopuri:
Aşezarea bazelor viitoarei pregătiri
Cunoaşterea de către şefi a oamenilor încadraţi
Formarea şi închegarea colectivului prin cunoaştere reciprocă
Stabilirea limitelor psihico-fizice de rezistenţă a luptătorilor
Parcurgerea modulului I de pregătire - BASIC
Sediul
Fosta locaţie a unităţii a fost stabilită din următoarele considerente:
Era situată în zona de margine a oraşului, asigurând discreţie
3-5 benzi de intrare până în centrul oraşului („Km 0”) – acces facil către orice punct din capitală
Zonele de antrenament foarte aproape (sub 1 km) – baza de pregătire a IGJR, Poligonul de tragere Băneasa, Academia de Poliţie
Mobilitate aeropurtată maximă pentru competenţă naţională – locaţia era comună cu cea a Inspectoratului General de Aviaţie al MAI în incinta Aeroportului Băneasa
Majoritatea sediilor forţelor de intervenţie din UE sunt în cadrul aeroporturilor sau au amenajate zone de aterizare în curtea lor.
Existenţa la acel moment, la această locaţie, a unui minim necesar cu minim de investiţie pentru desfăşurarea activităţii în condiţii aproape normale
Activităţi pentru profesionalizare
Contacte externe:

Olanda – BBE – primul contact – au fost invitaţi luptători din structurile de intervenţie reprezentative din MI – Jandarmeria (BSIJ), Poliţia (SIAS);
Germania;
Ungaria – prin această colaborare am beneficiat de experienţa şi pregătirea celui mai bun instructor de tactică de intervenţie şi tragere din Europa, dl. col. Otto SIMONYI, fost membru al TESZ (unitatea de intervenţie reprezentativă din Ungaria), multiplu campion mondial la competiţii din domeniul poliţienesc;
Spania;
Franţa – G.S.P.R. – unitatea de protecţie a preşedintelui Franţei; S.P.H.P., G.I.P.N. şi R.A.I.D.;
Italia;
Finlanda;
Bulgaria;
Austria;
Cehia;
Cursuri desfăşurate în ţară şi străinătate pentru dobândirea calificărilor şi specializărilor;
Toate aceste contacte s-au materializat prin materiale documentare, experienţă profesională şi cunoştinţe teoretice şi practice, pe care le-am transmis prin diferite materiale, seminarii si aplicatii practice la:
Academia de Poliţie;
IGPR – DPIR, SPIR;
IGPF – SASI, scafandri;
IGJR – BSIJ, Şcoala de aplicaţie a JRO;
IGSU;
MApN – unităţile de operaţiuni speciale, Şcoala de aplicaţie a forţelor pentru operaţiuni speciale.
Realizări
În domeniul pregătirii profesionale
Brevetarea în scafandrerie –52 oameni;
Calificări speciale în scafandrerie – 15 oameni (şef de scufundare);
Brevetarea în paraşutism - 60 oameni;
Atestarea pe paraşuta tip „aripă” de înaltă performanţă – 15 oameni;
Calificări speciale în paraşutism – 25 oameni (ofiţer de serviciu la startul de paraşutare, instructor de paraşutare, instructor în aeronavă, control tehnic la start);
Brevetarea în alpinism - 74 oameni;
Obţinerea de calificări superioare în domeniul scafandreriei, paraşutismului şi alpinismului;
Obţinerea specializării de instructor de tragere cu recunoaştere internaţională - 5 oameni;
Cursuri de specializare în domeniul intervenţiei contrateroriste tip SWAT;
Cursuri de conducere agresivă şi coloane oficiale nivel 2 - 12 oameni;
Cursuri avansate de tactică şi instructori SIMUNITION - 14 oameni;
Participarea, urmare a invitaţiilor adresate la competiţii internaţionale de profil , exercitii tactice si schimburi de experienta:
Combat Team Conferrence 2003 şi 2007 – Germania;
Campionatul mondial al lunetiştilor 2008 – Cehia;
Competiţii de trageri tactice 2007, 2008 – Ungaria;
Invitaţii pentru 2009 la Campionatul mondial al lunetiştilor – Cehia şi la Campionatul internaţional de tragere pentru forţele de poliţie – Ungaria.
În domeniul implementării de metodologii:
OMAI 1026/2005 privind alpinismul de intervenţie în MAI;
Manualul alpinistului de intervenţie;
Manualul privind executarea tragerii în MAI;
Manualul de tactică de intervenţie în unităţile MAI;
Manualul de protecţie persoane în MAI;
Manualul de conducere ofensivă şi defensivă;
Manual de intercepţie auto;
Manual de pregătire a lunetistului;
Proceduri interne privind activitatea de intervenţie profesională;
Teme de pregătire pentru structurile de intervenţie din MAI.
În domeniul activităţilor practice:
Stagii de pregătire cu structuri de intervenţie din MAI (DPIR, SPIR, JRO, IGPF) 22 stagii/1săptămână 2006-2008;
Cursuri şi ore de pregătire practică pentru:
Poliţişti – Centrul de studii postuniversitare al MAI 2008-2009;
Studenţii Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” 2005-2009;
Elevii Şcolii de agenţi de poliţie de la Câmpina 2008-2009.
Organizarea a 2 Olimpiade Internaţionale a Echipelor tactice de intervenţie din ţară şi străinătate;
Următorul eveniment de acest fel urma să aibă loc în anul 2010, cel mai mare producător de echipament tactic din lume oferind o sponsorizare de 300.000 de euro şi luându-şi angajamentul de a aduce toate unităţile de intervenţie din UE.
În domeniul misiunilor
Trebuie precizat că principiul după care GSPI ACVILA şi-a desfăşurat misiunile a fost EFICIENŢĂ ŞI DISCREŢIE.
Misiuni nemediatizate:
în cooperare cu serviciile secrete – escortă şi însoţire martori cu identitate protejată;
executarea mandatelor de arestare pentru persoane implicate în activităţi de terorism;
însoţire transport special în afara graniţelor ţării - Vatican;
protecţie demnitari străini sosiţi în România la invitaţia MAI sau a altor instituţii ale statului, la solicitare;
protecţie magistraţi români implicaţi în dosare care puteau aduce atingere integrităţii personale;
protecţie magistraţi străini implicaţi în programe internaţionale antimafie şi anticorupţie;
asigurarea securităţii transporturilor cetăţenilor români evacuaţi din zone de conflict (GAZA);
Protecţie martori cu identitate ascunsă străini, relocaţi în România;
Solicitare pentru intervenţie cu scafandri în situaţia degenerării situaţiei în cazul Canalului Bîstroe – 2004. (Mii de felicitari! - nota mea)
Misiuni mediatizate:
GSPI ACVILA a participat la reţinerea membrilor clanurilor celor mai periculoase de crimă organizată, pe teritoriul întregii ţări: Clămparu, Corduneanu, Sportivii, Duduienii, Sadoveanu, etc.
protecţie demnitari ai Ministerului Administraţiei şi Internelor;
executarea misiunilor de extrădare în perioada 2007-2009;
în sezonul estival, în cooperare cu Poliţia de Frontieră, ocazie cu care s-au executat abordaje nave, controale nave (suprafaţă) şi corp nave (subacvatice) pentru depistarea materialelor periculoase, droguri sau alte substanţe predispuse traficului ilegal, control dană port (subacvatic), etc. – 2004-2008;
asigurarea unor măsuri de securitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi internaţionale la nivel de preşedinţi de state: mai 2004 Constanta, summitul NATO, Francofonia, etc.
În domeniul medical
Medicul
Medic cu competenţe în „BLS şi AED provider şi instructor european” - 7 oameni în Romania, unic în MAI
medic primar în medicină generală,
medic specialist în medicină de urgenţă şi competenţă în ecografie generală şi urgenţe prespitaliceşti unic în MAI
1 an experienţă în spitalele americane din Kosovo
Proiect şi concepţie unică privind dotarea unei Ambulanţe de tip C+ capabilă să susţină intervenţii chirurgicale uşoare pe timpul misiunilor speciale cu grad mare de risc.
Atestare 45% din luptători în intervenţii medicale de prim-ajutor şi paramedic prin cursuri de specializare la ambulanţa Bucureşti.
Echipa medicală era specializată în medicină de urgenţă şi prim-ajutor cu experienţă tip SMURD în unităţi de primiri urgenţe.
Investiţie/luptător 2003-2008
Un luptator de interventie la nivelul celorlalte unitati din reteaua Atlas inseamna:
Echipament de protecţie balistică şi echipament standard de intervenţie = 7000 euro
Armament individual pentru intervenţie = 11000 euro
Echipament scafandru circuit deschis = 3000 euro
Echipament scafandru de luptă = 38000 euro
Echipament paraşutism = 24000 euro
Echipament special pentru acţiuni pe timp de noapte = 19000 euro
Echipament special alpinism, fast roping şi extracţie rapidă = 3800 euro
Cursuri de specializare = 4200 euro
Cursuri de pregătire = 2000 euro
Materiale consumabile (muniţie, etc.) = 3000 euro
Total ≈ 115.000 euro/luptător
La acestea se adaugă sumele necesare achiziţionării mijloacelor de transport, ≈ 4.000.000 euro
Pana in prezent in unitatea ACVILA au fost investiti aproximativ
12000 euro/luptator din care 5.500 euro in pregatire.
2.000.000 mijloace de transport speciale
Buget 2009
Până în luna august 2008 GSPI Acvila nu a fost ordonator de credite, ceea ce înseamnă că nu a beneficiat de buget propriu şi nu a desfăşurat nici un fel de achiziţii publice.
Din luna august 2008 unitatea a devenit ordonator de credite şi a avut aprobat pentru anul 2009 un buget de aproximativ 2.778.000 ron transferat in baza OUG 20 către Jandarmerie.
Planuri restructurare
Începând din 2003 au fost avansate 3 proiecte de restructurare a sistemului de intervenţie, din cadrul MAI, la nivel naţional, care propuneau inclusiv reducerea cheltuielilor şi profesionalizarea întregului sistem de profil.
Nu s-a dat nici un gir acestor proiecte, ele nefiind nici măcar discutate.
Referitor la acuzaţiile formulate la adresa membrilor unităţii
Echipamentul din dotarea unităţii era un echipament modern ce corespundea necesităţilor operative curente conform cu dispoziţiile în vigoare.
Pentru activitatea de scufundare şi acţiuni maritime unitatea beneficia de o înzestrare de 35% din necesarul de echipament, astfel: 20 echipamente de respirat, 20 de costume de scufundare umede (pentru activităţile desfăşurate în perioada de vară), 20 de costume de scufundare uscate (pentru activităţile desfăşurate în perioada de toamna-iarnă).
Pentru activitatea de alpinism unitatea beneficia de o înzestrare de aproximativ 75% astfel: 40 perechi schiuri alpin, 20 schiuri de tură, 40 echipamente haine schi (pantalon, geacă, cagulă, ochelari).
Autovehiculele din dotarea unităţii au fost achiziţionate în anul 2004 de către Baza Centrală pentru Asigurarea Misiunilor a M.A.I., în cadrul unui program de imbunătăţire a tehnicii, grupul beneficiind de aproximativ 50% din totalul autovehiculelor cumpărate.
Armamentul a fost cumpărat în perioada 2004/2005 de către Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ a M.A.I.
În dotarea individuală a fiecărui luptător exista un singur tricou din material special nomex, cu proprietăţi ignifuge, culoare neagră, al cărui preţ era de aproximativ 150 ron. Restul tricourilor (maxim 4 pe luptător), culoare gri erau pentru antrenament şi făceau parte din uniforma standard. Unitatea nu a realizat de-a lungul existenţei nici o casare de materiale/echipamente/uniforme.
Fiecare luptător avea în dotare mai multe tipuri de mănuşi specific diferitelor tipuri de activităţi deosebind astfel: mănuşi de box pentru antrenamentele de luptă, mănuşi de schi, mănuşi din nomex cu proprietăţi ignifuge, mănuşi cu inserţii de Kevlar pentru protecţia împotriva obiectelor tăioase, mănuşi de intervenţie,manusi de fast-roping, manusi de rapel. Achiziţiile de genţi, bocanci, uniforme, echipamente de schi, scufundare s-au făcut exclusiv de către Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ a M.A.I., cu respectarea normei de inzestrare aprobate prin HG 1061/2002. În dotarea individuală a luptătorilor existau şi costume de protecţie termică, confecţionate din materiale sintetice ce conferă protecţie până la o temperatură de -15 grade Celsius, un fel de “izmene ale sec. xxi”. Afirmaţiile privind achiziţionarea de prezervative, lenjerie (de orice culoare), veselă, ciorapi cu imprimeuri colorate precum şi serviciile de epilat, infrumuseţare, tatuat sunt FALSE şi nu reprezintă decât o încercare de denigrare a membrilor unităţii. Conform legii privind achiziţiile publice, în cadrul codului CPV ce este denumit “Parfumuri, produse de toaleta si prezervative”, o instituţie bugetară îşi poate achiziţiona produsele de igienă şi dezinfectare a grupurilor sanitare. Referitor la executarea tragerilor asupra unor imagini cu diferite reprezentaţii considerăm că dl. colonel nu are pregătirea necesară pentru interpretarea metodelor de antrenament. În tabelul următor sunt prezentate o parte din echipamentele achiziţionate cu numărul de bucăţi şi preţul de cumpărare. Toate aceste materiale nu au fost achiziţionate de către GSPI Acvila. Materiale/Echipamente - Vezi Grafic.
CV-ul d-lui GHEORGHE RIZEA
Până în anul 2006 dl. G.R. şi-a desfăşurat activitatea în cadrul SPP. Odată cu schimbarea conducerii SPP, cu numirea in functia de director a dl. Gen. Pahontu L. (fost comandant al BSIJ) şi a directorului adj. dl. Gen. Cretu G. (fost director GSPI), dl. G.R. a refuzat să îşi susţină examenul de evaluare şi a preferat transferul din cadrul instituţiei.
La momentul respectiv G.R. era acuzat de implicare în acţiuni de recuperare, pe numele lui figurând şi o plângere penală, precum şi de folosirea resurselor SPP pentru filmarea unor reclame pentru o firma de pază. În anturajul pe care îl frecventa a afirmat de foarte multe ori că se va răzbuna pe cei care i-au determinat mutarea din cadrul SPP, aşteptând doar o conjunctură politică favorabilă (naşul său de cununie este senatorul Cătălin Voicu, fost ofiţer SPP).
În anul 2008 G.R. a figurat ca director al unei firme de pază numită Black Wolf Security, firmă în prezentarea căreia a folosit din nou imagini din timpul serviciului în SPP.
http://whois.domaintools.com/bw-sc.com
Odată cu numirea dl. Nica in fruntea MAI, G.R. a fost numit în funcţa de consilier pentru siguranţă şi ordine publică. La doar 2 săptămâni de la numirea în această poziţie, a apărut ordonanţa de urgenţă 20, care a dus practic la desfiinţarea GSPI.
La 3 zile de la “mutarea” GSPI în cadrul BSIJ, dl. Col. Balint Z. este demis din funcţia de comandant al BSIJ (motivele sunt încă neclare) şi dl. Col. Paraschiv G. mutat din funcţia de cdt. al batalionului special de intervenţii (motivele la fel de neclare). În ziua următoare este numit la comanda BSIJ dl. Col. G.R., realizându-şi practic obiectivul – desfiinţarea GSPI şi conducerea BSIJ (dacă luăm în calcul oamenii pe care i-a îndepărtat de acolo putem spune că asistăm la o nouă desfiinţare). Nimic din experienţa profesională a dl. G.R. nu îl recomandă pentru ocuparea unei asemenea funcţii, neavând pregătirea în domeniul O.P. şi nici calităţile manageriale pentru conducerea unei structuri cu peste 500 de subordonaţi.
Momentul denigrării GSPI Acvila
Momentul ales de dl. G.R. pentru “a aduce lumină” în cazul predării materialelor vine după ce în data de 13.05.2009, în Senat s-a pus în discuţie OUG 20, iar la interpelările ridicate faţă de “mutarea” GSPI în cadrul BSIJ, reprezentanţii M.A.I. au cerut un termen de o săptămână pentru formularea unor răspunsuri motivate (deşi au trecut 2 luni de la desfiinţarea unităţii tot nu sunt clare substraturile şi consecinţele acestei reorganizări).
În acest moment dl. G.R. apare la tv cu o pereche de bocanci şi nişte şosete făcând nişte afirmaţii pe care în mod normal ar trebui să le susţină şi cu probe. În momentul predării inventarului către BSIJ, GSPI Acvila a fost controlată de către auditul M.A.I., a cărui concluzie oficială nu a fost încă prezentată (surse din cadrul comisiei afirmând că nu au fost găsite nereguli) iar motivul real al lipsei răspunsului fiind de fapt tocmai imposibiliatea furnizării unor probe solide care să ducă la justificarea reorganizării GSPI.
Prin acest joc de interese si imagini in care majoritatea televiziunilor, ziarelor si agentiilor de presa au intrat, se urmareste de fapt influentarea opiniilor membrilor senatului care trebuie sa adopte o decizie si formula definitive asupra OG 20 si desfiintarii Acvila. In urma dezbaterilor din senat de saptamana trecuta si, a ridicarii unui amendament vis a vis de acesta problema, ministerul aproape ca pirduse unitatea de la jandarmerie in favoarea politiei,(fara reorganizare) motiv pentru care, au cerut o amanare de o saptamana pentru “o mai buna documentare”, intrucat reprezentantii ministerului au fost nepregatiti sa raspunda unei asemenea provocari.
Iata ca in aproximativ 5 zile s-au “pregatit temeinic” si au venit cu o solutie pe care au lansat-o vineri la ora 18, luni in Senat avand loc discutia pe tema OG 20, la mijloc fiind o sambata si o duminica…. Un scenariu identic cu modul de intrare in vigoare al OG 20 la 15 martie? Coincidenta? Intamplare??

2 comments:

SEKTOR said...

pentru toti romanii, daca ne sapa de ce ii lasati sa va sape????????????]
uite cine am fost si ce am ajuns!!!!!
> ROMÂNI CELEBRI
>
> PUTEM OBSERVA cu stupoare cum chiar unii români afirma despre locuitorii
> acestei tari ca ar fi doar niste "barbari" înca de pe vremea dacilor, care
> n-ar fi stiut nici macar sa scrie (cum prezinta în unele articole
"Academia
> Catavencu") si ca românii sunt si acum "codasii Europei"! Astfel de
> afirmatii pot fi semne de incultura crasa sau, de cele mai multe ori, de
rea
> vointa, ce apare ca un rezultat al oportunismului unor ziaristi care nu
> urmaresc altceva decât banii care vin din Vest sau de la Est. Si pentru ca
> autorii celui mai popular dictionar occidental "Larousse" nu vorbesc deloc
> de români ca natiune importanta pentru dezvoltarea civilizatiei umane, vom
> prezenta o serie de inventatori de marca originari din România, sau
> personalitati mondiale de prima marime care apartin acestui neam, dar care
> din pacate nu sunt cunoscuti, deoarece se pare ca mass media româneasca
este
> mult mai preocupata de cazuri stupide care nu au nici o valoare umana si
> nationala.
>
> >>> Rachetele expediate de la Cape Kennedy si aripile "Delta" au fost
> inventate la Sibiu înca din 1555! Onest, Robert Charroux a semnalat acest
> eveniment, cu toate amanuntele necesare si cu o fireasca uimire ca
"istoria
> oficiala" a "reusit" sa-l neglijeze. Racheta spatiala cu trei etaje de
> carburant solid ("model Cape Kennedy") a fost inventata în 1529 si trimisa
> în spatiu cu succes în 1555, în prezenta a mii de spectatori. Performer:
> Conrad Haas, seful Depozitului de Artilerie de la Sibiu (1550 -1570).
>
> Aceasta informatie si urmatoarele provin dintr-un vechi manuscris
descoperit
> de prof. Doru Todericiu, în 1961, la biblioteca din Sibiu. Lista
inventiilor
> mentionate în manuscris contine: racheta cu doua etaje de ardere (1529);
> racheta cu trei etaje (1529), baterie de racheta (1529), casuta zburatoare
> (1536), experimentarea principiului arderilor necesare la racheta cu mai
> multe etaje (1555), utilizarea aripioarelor de stabilizare având forma
> literei delta (1555). "Casuta zburatoare", propulsata în aer de racheta,
nu
> era nimic altceva decât anticiparea cabinei spatiale folosita de
cosmonauti
> începând cu anii '50!. În lucrare erau mentionate si pulberile lui Ioan
> Românul din Alba Iulia.
>
> >>> Radioactivitatea artificiala a fost descoperita de o savanta de la
> Facultatea de Stiinte Bucuresti, si însusita apoi de Marie Curie si
> întrebuintata pentru distrugere. Cerând un grad superior la facultate,
> savanta românca îi scria regelui Carol al II lea:
> "Numirea mea s-ar putea face pe aceeasi cale exceptionala ca si a domnilor
> recomandati de dl. Perrin, ca o recompensa a descoperirii radioactivitatii
> artificiale, care este a mea si de al carui fruct s-a bucurat dna Joliot
> Curie, recomandata de însusi dl. Perrin pentru Premiul Nobel. (. ) Domnul
> Decan al Facultatii de Stiinte si o parte din profesori ma sacrifica
pentru
> a nu-i nemultumi pe dl. Perrin si pe sotii Joliot Curie, de care, zic
> dumnealor, au nevoie." Vesnicile "plecaciuni" fata de cei de afara,
bogati,
> deci destepti si merituosi! Nedreptatita savanta înfiintase din proprie
> initiativa Catedra de Radioactivitate de la Facultatea de Stiinte
Bucuresti.
>
> >>> 1827 - Petrache Poenaru, membru al Academiei Romane si unul dintre
> organizatorii învatamântului national inventeaza predecesorul stiloului
> modern: "condei portaret, fara sfârsit, alimentându-se singur cu cerneala"
> >>> 1858 - Bucuresti - primul oras din lume iluminat cu petrol si prima
> rafinare a petrolului.
> >>> 1880 - Dumitru Vasescu - construieste automobilul cu motor cu aburi.
> >>> 1881 Alexandru Ciurcu - obtine un brevet din Franta prin care prevede
> posibilitatea zborului cu reactie.
> >>> 1885 Victor Babes - realizeaza primul tratat de bacteriologie din
lume.
> >>> 1886 Alexandru Ciurcu - construieste prima ambarcatiune cu reactie.
> >>> 1887 C. I. Istrate - Friedelina si franceinele.
> >>> 1895 D. Hurmuzescu - descopera electroscopul.
> >>> 1899 C.I. Istrate - o noua clasa de coloranti.
> >>> 1900 Nicolae Teclu - becul cu reglarea curentului electric si gaz.
> >>> 1904 Emil Racovita - fondatorul biospeologiei.
> >>> 1905 Augustin Maior - telefonia multipla.
> >>> 1906, 18.03 - Traian Vuia - avionul cu tren de aterizare pe roti cu
> pneuri; cu "Vuia I" acesta reuseste prima decolare fara sa foloseasca nici
> un mijloc ajutator, numai cu aparate aflate la bord (în fapt, primul avion
> din istorie).
> >>> 1906 A.A. Beldiman - aparatul hidraulic cu dalta de percutie pentru
> sondaje adânci.
> >>> 1908 Lazar Edeleanu - primul procedeu de rafinare a produselor
> petroliere cu bioxid de sulf din lume, procedeu care ii poarta numele.
> >>> 1908 Acad. Nicolaie Vasilescu-Karpen - "pila Karpen", care
functioneaza
> înca si produce curent electric, neîntrerupt, de aproape 100 de ani!
> >>> 1910 iunie - Aurel Vlaicu - lanseaza primul avion din lume fuselat
> aerodinamic.
> >>> 1910 Tache Brumarescu - masina de taiat sulf.
> >>> 1910 Stefan Procopiu - efectul circular al discontinuitatilor de
> magnetism.
> >>> 1910 Gh. Marinescu - tratamentul paraliziei generale.
> >>> 1910 Henri Coanda reuseste primul zbor al unui avion cu reactie
> (fabricatie proprie).
> >>> 1910 Ioan Cantacuzino - "fenomenul Cantacuzino" (aglutinarea unor
> microbi).
> >>> 1913-1916 Ioan Cantacuzino - vaccinarea antiholerica (metoda
> Cantacuzino)
> >>> 1916 D. Danielopolu - actiunea hipertensiva a digitalei.
> >>> 1918 Gogu Constantinescu - întemeiaza o noua stiinta: sonicitatea.
> >>> 1919 Stefan Procopiu - unitatea elementara de energie magnetica
> (magnetonul).
> >>> 1920 Emil Racovita - pune bazele Institutul de Speologie Cluj (primul
> din lume).
> >>> 1920 ing. Gheorghe Botezatu - a calculat traiectoriile posibile
Pamânt -
> Luna, folosite la pregatirea programelor "Apollo" (al caror parinte a fost
> sibianul Herman Oberth); el a fost si seful echipei de matematicieni care
a
> lucrat la proiectul rachetei "Apollo" care a dus primul om pe Luna.
> >>> 1921 Aurel Persu - automobilul fara diferential, cu motor în spate (de
> forma "picaturii de apa").
> >>> 1921 Nicolae Paulescu - descopera insulina; pentru ca era un
anti-mason
> virulent, Premiul Nobel l-au primit canadienii F. Banting si J.R.J. McLeod
> pentru aceasta descoperire.
> >>> 1921 Stefan Procopiu - Fenomenul Procopiu (depolarizarea luminii).
> >>> 1922 C.Levaditi si Sazevac - bismutul ca agent terapeutic împotriva
> sifilisului.
> >>> 1925 Traian Vuia - generatorul de abur cu ardere în camera închisa si
cu
> vaporizare instantanee.
> >>> 1930 Elie Carafoli - avionul cu aripa joasa.
> >>> 1933 Henri Coanda - aerodina lenticulara (farfuria zburatoare).
> >>> 1938 Henri Coanda - efectul Coanda.
> >>> 1938 Henri Coanda - discul volant.
> >>> 1952 Ia fiinta Institutul National de Geronto-Geriatrie "Dr. Ana
Aslan",
> primul institut de geriatrie din lume, model pentru tarile dezvoltate,
prin
> asistenta clinica si cercetare. "Ana Aslan" are, anual, mii de pacienti.
> Efectele terapiei Aslan asupra imbatrânirii au convins înca de la început,
> aducând institutului pacienti cu nume celebre: Tito, de Gaulle, Pinochet,
> Chaplin, Claudia Cardinale, printese, conti si directori ai unor mari
banci
> ale lumii. Renumele produselor "Aslan" a trecut si Oceanul, John Kennedy
> recurgând, pentru o afectiune a coloanei vertebrale, la un tratament la
> domiciliu cu "Gerovital".
>
> >>> O mentiune speciala facem pentru Stefan Procopiu, fizician de renume
> mondial, doctor honoris causa al mai multor universitati din lume, membru
al
> Academiei Române, intemeietorul scolii romanesti de magnetism, om de mare
> tinuta profesionala, de înalta atitudine civica si patriotism. In 1919,
> plecând de la teoria cuantelor a lui Max Planck, calculeaza
> valoarea magnetonului teoretic (unitatea elementara de energie magnetica),
> astazi cunoscut ca "magnetonul Bohr-Procopiu". In 1921 descopera fenomenul
> de depolarizare a luminii in suspensii si coloizi, denumit fenomenul
> Procopiu, urmat in 1930 de efectul Procopiu, in magnetism. Propus spre
> acordarea premiului Nobel pentru fizica de catre comisia de recomandari in
> urma dovedirii teoretice a existentei magnetonului, a fost privat pe
nedrept
> de distinctie, aceasta fiindu-i inmanata savantului danez Niels Bohr, desi
> descoperirea a fost anuntata intai de roman.
>
> >>> O sincronicitate uimitoare a fost sesizata de unele persoane:
vehiculul
> descris de profetul biblic Ezechiel a fost asemuit cu ingenioasele centuri
> zburatoare testate de americani în 1961, dar, desi americanii au fost
> creditati ca autori ai inventiei, adevaratul inventator este Justin Capra
> care, în 1958 a proiectat, realizat si zburat cu un astfel de aparat.
Acum,
> acest aparat a fost îmbunatatit si este folosit (cu o autonomie de 30- 40
> minute) pentru salvarea rapida de pe platformele marine si pentru
> supravegherea zonelor forestiere.
>
> >>> Un crater de pe luna poarta numele lui. Spiru Haret. Aceasta deoarece
> savantul român a demonstrat ca axa mare a elipsei pe care se deplaseaza
> Pamântul în jurul soarelui este de o marime variabila, creând premisele de
> baza ale astrofizicii moderne.
>
> >>> Mai putem semnala existenta unor personalitati, adevaratele "vârfuri
de
> talie universala" aparute dintre minoritatile din România, în toate
> domeniile. Un exemplu de prim rang: prof. Herman Oberth, un sas din Sibiu,
> considerat "parintele navigatiei spatiale"si, de asemenea, profesorul lui
> Werner von Braun, seful programului rachetelor americane "Saturn".
>
> Alte realizari romanesti:
>
> >>> Stefan Odobleja - Parintele ciberneticii generalizate .
> >>> Timisoara - primul oras european cu iluminat stradal cu energie
> electrica (noiembrie 1884).
> >>> Grigore Antipa - savant naturalist, inventatorul dioramelor (1912).
> >>> Ion Agarbiceanu - primul laser cu gaz (heliu-neon) cu radiatie
> infrarosie (1962).
> >>> Dumitru Daponte - inventatorul modalitatii de proiectare a filmului in
> relief.
> >>> Iulius Popper - inventatorul unui dispozitiv pentru recoltarea aurului
> din apa marii; in plus este cel care a dat denumiri romanesti unor locuri
> din Tara de Foc (Sinaia, Ureche, Lahovary, Rosetti).
> >>> Aurel Persu - a stabilit ca automobilul cu cele mai corecte forme
> aerodinamice trebuie sa fie proiectat avand forma unei picaturi de apa, in
> cadere. General Motors precum si Ford au facut propuneri pentru
> achizitionarea patentului.
> >>> Anghel Saligny - construieste in premiera mondiala, la Braila si
Galati,
> silozuri din beton armat (pentru poduri).
> >>> Eliza Leonida Zamfirescu - prima femeie inginer din lume.
> >>> Smaranda Braescu - una din primele femei parasutis din lume,
detinatoare
> a mai multe recorduri mondiale in domeniu.
>
> REALIZARI CONTEMPORANE
>
> O alta idee propagata destul de puternic în societatea româneasca de
astazi
> este ca, deloc mândri cu originea lor, unii dintre români afirma ca toate
> aceste prilejuri de mândrie nationala tin doar de domeniul trecutului, ca
> România de astazi ar fi. o "tara bolnava", fara civilizatie, fara
> personalitati marcante, ea fiind mereu "codasa Europei".
>
> Pentru a contracara astfel de teorii negativiste, menite sa-i tina pe
români
> "la locul lor" (si departându-i de traditia si sufletul neamului
românesc),
> teorii stabilite de cei ce se doresc "Atotputernicii Lumii", vom oferi si
o
> serie de realizari ale geniului românesc ale ultimilor ani:
>
> >>> Dr.fiz. Eugen Pavel, de la Institutul de Fizica Atomica de la
Magurele,
> a realizat un CD ROM (din sticla) cu o capacitate de stocare de 15.000 ori
> mai mare decât a unuia obisnuit. Pe 5 astfel de CD uri ar putea fi stocata
> întreaga Biblioteca a Academiei Române, iar informatiile ar putea rezista
> 5.000 de ani!!! În noiembrie 1999, inventia sa a fost premiata cu medalia
de
> aur la Salonul Mondial al Inventiilor "Bruxelles Europa", iar autorul
> doreste cu orice pret producerea de serie în România. Dar forurile din
> România întârzie la nesfârsit formalitatile.
>
> >>> Constantin Pascu a realizat în anul 2000, în premiera mondiala, un
> aparat care purifica aerul în spatiile de locuit: distruge bacteriile din
> aer, retine praful si fumul de tigara, atmosfera devenind "ca în salina
sau
> pe litoralul marin". Instalarea acestui aparat costa atunci doar 480.000
> lei!.
>
> >>> Petrica Ionescu este cel mai important regizor de opera dupa Zefirelli
> (afirmatie facuta de George Astalos, în ian.2001)
>
> >>> România a câstigat Campionatul Mondial de bridge (considerat de multi
> drept cel mai inteligent joc de carti) pe Internet, în 16.11.2000 (107 -
75
> cu SUA în finala).
>
> >>> Hackerii români sunt considerati printre cei mai buni (si mai
> periculosi) din lume. "Distractia" (conform declaratiei lor, ei nu fura
> informatii, ci doar doresc sa îsi dovedeasca valoarea) celor "5 magnifici
de
> la Rasarit" a obligat CIA sa trimita o delegatie la Bucuresti. Printre
site
> urile "sparte" de ei: US Army, US Air Force, US Navy, NASA, Coast Guard,
> departamente federale, etc.
>
> >>> La salonul inventiilor de la Geneva (aprilie 2001), România s-a clasat
> pe locul I în privinta numarului de premii obtinute si pe locul II (dupa
> Rusia) ca numar de inventii prezentate. Adica a luat premii pentru toate
> cele 62 de inventii prezentate (22 premii I; 18 premii II; 22 premii
III)!!
> Delegatia româna s a mai întors de la Geneva si cu 4 premii speciale din
> partea delegatiilor altor tari, un premiu de creativitate (pentru Ionut
> Moraru » inventia "Biomer"), Medalia expozitiei si Diploma salonului
pentru
> contributia exceptionala în promovarea inventiilor.
>
> >>> Prof. Stefania Cory Calomfirescu a primit medalia de aur a mileniului
> din partea Universitatii Cambridge (ian. 2001), fiind aleasa si în
Consiliul
> Director al prestigioasei institutii britanice. Posesoare a doua
certificate
> de inovator, autoare a 8 tratate de neurologie, Sefa Clinicii de
Neurologie
> din Cluj Napoca este primul medic din lume care a scris un tratat despre
> edemul cerebral. În plus, medicul român a primit si medalia de onoare a
> mileniului din partea Institutului Biografic American, fiind numita si în
> conducerea acestei unitati.
>
> >>> Dr. Maria Georgescu, eleva prof. Ana Aslan si director al institutului
> cu acelasi nume, a avut o serie de pacienti celebri: Charlie Chaplin,
Leonid
> Brejnev, Iosip Broz Tito, J.F.Kennedy, Charles de Gaulle, presedintii
> Suharto si Ferdinand Marcos, generalul Augusto Pinochet (1993), printul
> Agacan (cu sotia), contele Olivetti, contesa Zwarowskzy, etc.
>
> >>> La olimpiada internationala de matematica de la Washington (iulie
2001),
> elevii români au obtinut o medalie de aur, doua de argint si trei de
bronz.
> Ei sunt din Galati, Arad, Vâlcea si Constanta. Participarea la olimpiade
> internationale de matematica si fizica: 500 de elevi din 83 de tari. Mihai
> Manea, medaliatul cu aur (din Galati) are, la 18 ani, un palmares
> impresionant: medalii de aur timp de trei ani consecutiv la internationale
> si Balcaniada. Fireste, el a fost "racolat" imediat de americani, optând
> pentru Universitatea din Princetown (SUA).
>
> >>> Stefan Cosmin Buca, Maria Popa si Mihai Ivanescu au fost nominalizati,
> în vara anului 2001, pentru Premiul Nobel de catre institutii din SUA!
> Primul este student la Economie, ceilalti participa la programe în
> colaborare cu NASA.
>
> >>> Nicu Mincu din comuna Ivesti (Galati) vindeca diverse boli cu leacuri
si
> ceaiuri preparate din 170 de plante. La 81 de ani, arata ca la 50, pentru
> ca, spune el, a descoperit un (secret) elixir al tineretii.
>
> >>> România este pe primele locuri în lume la. exportul de inteligenta. De
> exemplu, la "Microsoft", a doua limba vorbita este româna, iar la NASA
multi
> dintre specialistii de prim rang sunt tot români.
>
> >>> Radu Teodorescu este proprietarul celei mai renumite sali de
gimnastica
> din SUA (Manhattan/New York). Emigrat în 1972, a ajuns cel mai celebru
> profesor de fitness de peste Ocean, printre clientii sai numarându-se
Robert
> Redford, Cindy Crawford, Candice Berger, Susan Sarandon, Mick Jagger, s.a.
> Celebrele casete video lectii de fitness produse de Cindy
> Crawford începând din 1992 au fost realizate împreuna cu antrenorul sau,
> Radu Teodorescu, care doreste sa înfiinteze în România primul institut din
> lume de pregatire a profesorilor de educatie fizica în fitness pentru
> adulti.
>
> >>> Nicolae Balasa (39 de ani), un inginer mecanic din Dolj, socoteste
> mental mai rapid decât calculatorul (înmultiri, împartiri, ecuatii de
gradul
> II, radicali de ordinul III si IV)! Fost inginer la Uzina Mecanica
Filiasi,
> din 1994 Nicolae Balasa este actualmente somer.
>
> >>> Ion Scripcaru, strungar si lacatus mecanic din satul Uzunu (Giurgiu)
nu
> gaseste de 4 ani, 15.000 USD pentru a si realiza inventia epocala (pâna la
> proba practica): motorul care nu consuma nimic! Acesta ar trebui sa
> functioneze pe baza gravitatiei, fiind în fapt "instalatie mecanica
> amplificatoare de putere, capabila sa transforme forta statica
> gravitationala în lucru mecanic". "S-ar închide toate centralele
nucleare",
> spune el. Numai ca OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci) a
refuzat
> sa-i breveteze inventia în lipsa unei machete functionale, doar pe baza
> schitelor. Petre Roman si Ministerul Cercetarii si Tehnologiei l-au tratat
> cu indiferenta (1997), iar sponsorii nu se înghesuie (ca si statul) sa i
> asigure cei 15.000 USD necesari.
>
> >>> Sandu Popescu din Oradea este primul fizician din lume care a reusit
> teleportarea unei particule. O aplicatie a acestei inventii: criptografia,
> transmiterea mesajelor secrete. Acest eveniment epocal a avut loc în 4
iulie
> 1997, în laboratoarele din Bristol (Anglia) ale celebrei firme "Hewlett
> Packard". Pe vremea lui Ceausescu, Sandu Popescu a reusit "performanta" de
a
> fi somer în România.
>
> >>> Ioan Davidoni (52 de ani), un banatean sarac material dar bogat în
idei
> geniale, este un exemplu relevant pentru modul în care ne pierdem cea mai
> mare bogatie: inteligenta si inventivitatea. Angajat al fabricii de sticla
> din Tomesti (Timis), pentru care a realizat, în câtiva ani, 45 de inventii
> si inovatii, el a fost disponibilizat când a îndraznit sa si ceara
> drepturile (o parte din cele 4,3 miliarde de lei economii aduse fabricii
la
> nivelul anului 1995, adica de 4 ori greutatea sa în aur!) si apoi a fost
> reangajat ca muncitor "din mila"!! Ulterior, Ioan Davidoni a mai realizat
> doua inventii de exceptie: un recuperator de pelicula de titei si pantofi
> magnetici antistress ce pot asigura o longevitate de peste 100 de ani.
Prima
> inventie valoreaza miliarde de dolari în Vest, a doua a înregistrat o
inutil
> la OSIM, pentru ca atât chinezii cât si americanii i-au furat si folosit
> inventia cu un profit imens. De exemplu, în SUA s au vândut peste 10
> milioane de perechi, cu un profit de peste 1 miliard de dolari. În acest
> timp, statul român ignora în continuare o inventie, într adevar de
miliarde.
>
> >>> Anonim nascut la 14.11.1902, în Câmpina este redescoperitorul
> tratamentului cu lumina. Prietenul sau, Albert Einstein l-a avertizat:
"Esti
> un visator. Cine crezi ca o sa ti permita sa distrugi întreaga industrie
> farmaceutica si sa revolutionezi medicina?" Mai târziu, Elena Ceausescu
i-a
> propus, prin intermediari, sa i cedeze inventia.Pâna la urma, avea sa
ajunga
> prioritatea neuropatologului Peter Mendel, ca atâtea alte inventii
românesti
> "pierdute" în strainatate . În 1991, Carol Przybilla a înregistrat la OSIM
> brevetul unui aparat bazat pe inventia sa mai veche, neconcretizat nici
pâna
> acum. Între timp, principii incluse în
> tehnologia aparatului au fost utilizate în realizarea hiperboloidului
> inginerului rus Garin, cu aplicatii militare malefice.
> C.P. Carol Przybilla a mai realizat si alte inventii deosebite: turbina cu
> combustie interna (1958, vânduta de statul român firmei General Motors),
> termocompresor frigorific cu circuit închis (1959), motor eliptic, fara
> biela (vânduta Japoniei si folosita în celebrele motociclete japoneze),
arma
> defensiva antitanc (anii `90).
>
> >>> Justin Capra este un inventator celebru al României, din pacate mereu
> tratat cu indiferenta (chiar ostilitate) de autoritatile statului,
conditii
> în care nu e de mirare ca unele din inventiile sale (de miliarde de
dolari)
> i-au fost pur si simplu furate de americani. În 1956, la nici 25 de ani,
> Justin Capra a inventat primul rucsac zburator, un aparat individual de
> zbor. Dupa 7 ani în care "semidoctii savanti" l-au tratat cu dispret
pentru
> ca era doar tehnician si nu inginer, în 1963, americanii Wendell Moore,
> Cecil Martin si Robert Cunings au preluat inventia din România si au
lansat
> o în fabricatia de serie. În 1958, Justin Capra a realizat prima varianta
a
> rachetonautului, cu care s-a ridicat de la pamânt la Ambasada SUA din
> Bucuresti. Rezultatul:
> inventia a fost si aceasta furata si brevetata în 1962 de Wendell Moore
> ("specializat" deja!), iar inventatorul a fost arestat de Securitate
pentru
> ca ar fi dorit sa fuga din tara cu aparatul sau. Justin Capra mai este si
> realizatorul celui mai mic autoturism din lume, "Soleta", care consuma
> 0,5l/100 km si al unei motorete unica în lume ce functioneaza cu
acumulatori
> (37 kg, 30 km/h, 80 km autonomie cu o încarcare).
>
> >>> Mihai Rusetel a inventat motorul cu apa! "Cazul Rusetel", este
elocvent
> pentru geniul românesc dar si pentru "talentul" cu care ne risipim fortele
> si putem sa ne pierdem valorile. Proiectul a fost depus la OSIM în 1980 si
a
> fost brevetat în ianuarie 2001. Pâna atunci, Securitatea l-a sicanat
pentru
> refuzul de a cesiona inventia statului, iar în februarie 1990, precaut, el
a
> refuzat angajarea ca si consilier tehnic la "Mercedes" (2.500 DM lunar)
> pentru a nu pierde, eventual, proprietatea inventiei. Motorul sau se
> bazeaza, ca principiu de functionare, pe "cazanul Traian Vuia", inventie
> folosita înca la locomotivele Diesel electrice pentru încalzirea
vagoanelor.
> Poate fi utilizat în domeniul transporturilor terestre si navale, în locul
> turbinelor din termocentrale, si chiar a centralelor termoelectrice. În
> lume, mai exista doua brevete în domeniu (Japonia si SUA), dar acestea nu
> depasesc nivelul locomotivei cu aburi, necesitând combustibil solid sau
> lichid. "Motorul Rusetel" foloseste drept combustibil doar apa, si are
> dimensiunile unui motor de Dacie, sursa de energie initiala fiind o banala
> baterie de masina. Datele tehnice preconizate de a patra sa macheta (10
> l/100 km consum de apa, 70 km/h viteza maxima) pot fi îmbunatatite la
> realizarea prototipului: un motor cu apa montat pe o Dacie 1310.
Directorul
> general al Uzinelor Dacia, ing.Constantin Stroe, care cunoaste acest
proiect
> chiar din 1980, a afirmat ca este dispus sa ajute inventatorul cu orice
are
> nevoie pentru realizarea prototipului si a declarat, încântat. "Reusita ar
> fi un miracol, si cred ca în asemenea caz ar trebui sa se inventeze pentru
> acest om Premiul Super Nobel".

psihologul de serviciu said...

tot pe aceeasi tema articolul de pe www.rostiri.ning.com