Friday, August 14, 2009

MARELE SOC la Universitatea Spiru Haret. Prof univ dr Aurelian BONDREA despre "preşedintele Ion Iliescu şi cunoscutul politolog Vladimir Tismaneanu"

"Cartea Marele şoc din finalul unui secol scurt. Ion Iliescu în dialog cu Vladimir Tismăneanu a făcut obiectul unei ample şi substanţiale dezbateri academice.

Alocuţiunea rostită de prof. univ.dr. Aurelian BONDREA, rectorul Universităţii Spiru Haret
Stimate domnule Ion Iliescu, Preşedintele României,
Distinşi colegi,
Dragi studenţi,
Onorată asistenţă,
După aproape un an, avem din nou plăcerea de a-l avea oaspete pe domnul preşedinte Ion Iliescu.
Domnul preşedinte Ion Iliescu ne-a făcut onoarea de a vizita Universitatea Spiru Haret în luna iunie, anul trecut, prilej cu care i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa, devenind, astfel, membru de onoare al Senatului Universităţii Spiru Haret. Totodată, domnia sa a participat la inaugurarea Palatului Învăţământului, Ştiinţei şi Culturii, edificiu cu valoare istorică şi arhitecturală recunoscută, în care învaţă astăzi studenţi din şase facultăţi, îşi desfăşoară activitatea două institute de cercetare şi Academia de cultură naţională Dimitrie Gusti.
De această dată, reîntâlnirea cu domnul preşedinte Iliescu este prilejuită de lansarea, în cadrul Universităţii noastre, a lucrării "Marele şoc din finalul unui secol scurt. Ion Iliescu în dialog cu Vladimir Tismăneanu", volum apărut în Editura Enciclopedică, în primăvara acestui an.
Lucrarea a stârnit un justificat interes, date fiind atât personalitatea participanţilor la dialog – preşedintele Ion Iliescu şi cunoscutul politolog Vladimir Tismăneanu, problematica de mare actualitate şi complexitate abordată, dar şi întrebările, nedumeririle stârnite nu numai în mediul academic, ci şi în rândul opiniei publice.
Interlocutorul lui Vladimir Tismăneanu în acest substanţial dialog – domnul preşedinte Iliescu – nu a fost un simplu observator al celor întâmplate în a doua parte a secolului al XX-lea – un secol dinamic, dar şi dramatic, apreciat de unii analişti ca un „secol scurt”.
Domnia sa a fost un participant activ şi o personalitate de prim rang, care s-a implicat în evenimentele care au marcat finalul veacului ce s-a încheiat recent. Şi a făcut acest lucru din dorinţa de mai bine pentru România şi poporul român, din convingerea că România şi poporul român îşi pot construi un nou destin.
Gândurile exprimate şi evaluările cuprinse în volumul Marele şoc din finalul unui secol scurt evidenţiază capacitatea domnului Iliescu de autoanaliză lucidă, de asumare a propriului trecut, cu bunele şi mai puţin bunele sale. Este o dovadă de onestitate.
Din dialogul purtat se ivesc şi multe alte întrebări, care îşi aşteaptă răspunsul. Unora dintre ele, posibil, li se va răspunde astăzi. Altele vor rămâne, probabil, fără răspuns.
Lucrarea ce se lansează, astăzi, aici, se dovedeşte valoroasă atât prin diversitatea temelor abordate, ineditul informaţiilor ce ni se dezvăluie, spontaneitatea dialogului, cât şi prin învăţămintele ce se desprind pentru noi toţi, dar mai cu seamă pentru tânăra generaţie.
Este reflectarea unei istorii trăite şi cuprinde reflecţiile inter-locutorilor pe marginea ei. Este o carte care merită să fie citită."

No comments: