Monday, February 2, 2009

ROMANII UITATI. MAE a intervenit alaturi de BOR in apararea parintelui Boian din Valea Timocului

Ministerul Afacerilor Externe
Direcţia Purtător de Cuvânt

A8/315 30 ianuarie 2009
Stimate domnule Roncea,

Urmare solicitării dumneavoastră referitoare la poziţia MAE faţă de cererea Patriarhiei Ortodoxe Române, vă transmitem următoarele informaţii:
Ministerul Afacerilor Externe al României a luat cunoştinţă de ultimul incident care l-a implicat pe preotul Boian Alexandrovici, respectiv decizia autorităţilor locale din Negotin prin care se solicită demolarea în termen de 15 zile a fundaţiei bisericii româneşti cu hramul „Sfântul Niceta de Remesiana”. Precizăm că ambasadorul României la Belgrad a intervenit imediat la primăria din Negotin pentru a se renunţa la orice încercare de demolare a construcţiei şi totodată a avut o întrevedere pe această temă cu ministrul sârb al cultelor.
Menţionăm că în calitate de conducător al Protopopiatului Ortodox Român „Dacia Ripensis”, structură subordonată canonic direct Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel, preotul Boian Alexandrovici se bucură de sprijinul statului român pentru acţiunile şi demersurile pe care le întreprinde în beneficiul etnicilor români din Serbia de nord-est.
Partea română a solicitat permanent în cadrul dialogului bilateral ca autorităţile sârbe să manifeste o atitudine pozitivă şi deschisă, subliniind că dreptul la libertate religioasă depăşeşte cadrul dialogului între biserici şi are implicaţii în domeniul drepturilor omului.
Partea română acordă o atenţie specială recunoaşterii Bisericii Ortodoxe Române ca biserică tradiţională în Serbia şi a solicitat permanent în cadrul discuţiilor bilaterale la cel mai înalt nivel acordarea unui tratament similar cu cel al Bisericii Ortodoxe Sârbe în România, subliniind totodată că prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara a fost inclusă în lista cultelor religioase recunoscute, iar prin Hotărârea de Guvern nr. 1709/2008 a fost recunoscut Statutul Episcopiei Ortodoxe Sârbe, în baza căruia se organizează şi funcţionează Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara, ca parte a Bisericii Ortodoxe Sârbe, cu sediul la Belgrad, Serbia. Acest cadru legal oferă deplină libertate şi autonomie comunităţii credincioşilor ortodocşi sârbi din România atât în raport cu statul român, cât şi faţă de Biserica Ortodoxă Română.
MAE va continua să sprijine toate iniţiativele etnicilor români din Serbia, în conformitate cu standardele europene unanim acceptate şi respectate.
În acest sens, există un dialog permanent cu organizaţiile româneşti din Serbia şi se cunosc principalele probleme cu care se confruntă etnicii români din ţara vecină. În cadrul dialogului bilateral cu partea sârbă sunt aduse în discuţie toate aceste probleme şi sunt propuse soluţii pe baza principiului reciprocităţii, astfel încât persoanele aparţinând minorităţii române de pe întreg teritoriul Serbiei să beneficieze de toate drepturile conform standardelor europene în materie de protecţie a minorităţilor naţionale.
Cu stimă,
Alin Şerbănescu,
Purtător de Cuvânt

No comments: