Tuesday, February 3, 2009

Apelul Asociatiei Tinerilor catre Poporul Roman: Spuneti NU cipurilor si inregistrarii populatiei!

Asociatia Tinerilor din Romania pentru Cultura si Normalitate - A.T.R.C.N.

Apelul Asociatiei Tinerilor catre Poporul Roman

A fost nevoie ca acum 20 de ani peste 1000 de persoane, tineri si batrani, copii si oameni maturi sa moara pentru ca NOI sa fim LIBERI !
S-a strigat fara frica : ”Libertate!”, o valoare atat de promovata astazi in mediile occidentale si democratice, dar care, in numele securitatii colective, este pe punctul de a ne fi luata. Ne vedem din nou obligati sa ne cerem acest drept natural!
Consideram ca legea 298/2008 care perevede reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, precum si obligativitatea aplicării pe documentele de identitate a unui dispozitiv de identificare prin unde radio, un cip care conţine detalii personale biometrice precum şi alte date, inclusiv amprentele digitale (în conformitate cu Regulamentul nr. 2252/2004 al Consiliului Europei, privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre) inscriu peste 20 de milioane de romani pe „lista posibililor infractori”.
Aceste legi „democratice”:
- sunt neconstitutionale si incalca:
-articolului 23/1(cap. II) din Constituţie prevede că "libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile", articolului 29/1(cap. II) care arată că "libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă".
-articolul 26 /1 (cap. II) din Constituţie obligă autorităţile să respecte şi să ocrotească "viaţa intimă, familială şi privată", articolul 28(cap. II) ocroteşte secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare precum şi articolul 53/2(cap. III), care prevede că "restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică", arătând că măsura "trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii".
-Articolul 1 din DECLARATIA Drepturilor Omului si Cetateanului: „Toate fiintele umane se nasc libere si egale în demnitate si în drepturi.”
- incalca o serie de drepturi si libertati individuale;
- incalca Declaratia Drepturilor Omului si Cetateanului;
- inlocuiesc numele si identitatea persoanei cu un simplu cod;
- contravin invataturii crestine.


Tinand cont de cele mai sus exprimate, cu riscul de a fi catalogati extremisti, fanatici ori habotnici, NE DECLARAM IMPOTRIVA legalizarii si promovarii acestor hotarari antidemocratice, anticrestine, antiumane.
Suntem ferm impotriva reţinerii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, impotriva obligativitatii aplicarii de paşapoarte şi permise auto care conţin microcip, precum si impotriva amprentarii digitale a persoanelor asemenea infractorilor.
Spunem un NU-hotarat in memoria celor morti pentru demnitatea si libertatea natiunii romane precum si in numele celor care nu vor sa fie niste numere fara personalitate!
1 februarie 2009

No comments: