Wednesday, February 3, 2010

"POETUL-PORTOFEL" Mircea Dinescovici a ajuns, in sfarsit, pe mana ANI

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în baza prevederilor Legii 144/2007, republicată, faptul că domnul MIRCEA DINESCU se află, începând cu data de 27.03.2006, în stare de incompatibilitate, întrucât deține simultan atât calitatea de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.), cât și funcţia de administrator al unor societăți comerciale.
Domnul MIRCEA DINESCU a deţinut, în perioada 1990 – 1992, funcţia de Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România.
La data de 27.03.2006, domnul MIRCEA DINESCU a fost numit în funcția de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, funcţie asimilată celei de secretar de stat.
Potrivit prevederilor Legii nr. 144/12007, republicată, membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au obligația declarării averii și a intereselor.
Agenția Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu, conform dispoziţiilor Legii nr. 144/2007, republicată, în urma publicării mai multor articole de presă care semnalau posibila nerespectare de către domnul MIRCEA DINESCU, în calitate de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a dispoziţiilor legale referitoare la regimul juridic al incompatibilităților.
Întrucât, în urma verificării prealabile efectuate în temeiul Legii nr. 144/2007, republicată, au rezultat indicii temeinice referitoare la încălcarea de către domnul MIRCEA DINESCU a prevederilor legale privind regimul juridic al incompatibilităţilor, în temeiul art. 45, alin. 1 al aceluiaşi act normativ, s-a procedat la verificarea stării de incompatibilitate între calitatea de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității şi funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale.
Procedura de înştiinţare a domnului MIRCEA DINESCU a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile Legii 144, republicată, în baza mandatului poştal cu confirmare de primire, domnul MIRCEA DINESCU fiind informat cu privire la declanşarea procedurii de verificare, precum şi asupra drepturilor sale de a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat şi de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare.
În urma verificărilor efectuate şi a analizării informaţiilor şi documentelor transmise de instituțiile competente, a rezultat că domnul MIRCEA DINESCU a desfăşurat activităţi şi a înregistrat venituri după cum urmează:
1. începând cu data de 19.02.2004, domnul MIRCEA DINESCU deţine funcția de administrator unic la S.C. AGROINDUSTRIALA S.R.L. GIUBEGA;
2. în perioada 15.12.2005 – 14.11.2008, domnul MIRCEA DINESCU a deţinut şi exercitat efectiv funcția de administrator unic al S.C. GRĂDINA CU VIȘINI S.R.L.;
3. S.C. AGROINDUSTRIALA S.R.L. GIUBEGA şi S.C. GRĂDINA CU VIȘINI S.R.L. au desfăşurat activitate comercială în mod neîntrerupt şi au înregistrat în perioada 2006 - 2008, venituri în sumă totală de 6.145.388 RON și profit în sumă totală de 2.058.010 RON.
Menţionăm de asemenea faptul că, în perioada 2006 – 2008, domnul MIRCEA DINESCU a dobândit şi un venit net în cuantum total de  679.240 lei din drepturi de proprietate intelectuală, astfel:
- în anul 2006, un venit net de 110.267 lei;
- în anul 2007, un venit net de 46.673 lei;
- în anul 2008, un venit net de 522.300 lei.
În conformitate cu prevederile art. 99, alin. 1, lit. l) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, membrilor Colegiului C.N.S.A.S. li se aplică regimul incompatibilităților prevăzut pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat.
Potrivit dispozițiilor art. 84 alin. 1. lit. c) și alin. 2 din același act normativ, funcția de membru în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este incompatibilă cu funcția de administrator la societățile comerciale.
Având în vedere cele de mai sus, s-au constatat următoarele:
- domnul MIRCEA DINESCU, în calitate de persoană care exercită o funcție de demnitate publică din cadrul unei instituții aflată exclusiv sub control parlamentar, nu a respectat obligaţiile referitoare la regimul juridic al incompatibilităţilor;
- starea de incompatibilitate a domnului MIRCEA DINESCU a intervenit începând cu data de 27.03.2006 (data numirii),  ca urmare a exercitării simultane a funcţiei de membru al Colegiului C.N.S.A.S., asimilată celei de secretar de stat, respectiv a funcţiei de  administrator al S.C. AGROINDUSTRIALA S.R.L. GIUBEGA (începând cu data de  19.02.2004), precum şi de administrator al S.C. GRĂDINA CU VIȘINI S.R.L. (în perioada 15.12.2005 – 14.11.2008).
Potrivit prevederilor art. 49, alin. 3 din Legea  nr.  144/2007   privind   înfiinţarea,   organizarea   şi   funcţionarea Agenţiei Naţionale  de  Integritate, republicată, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din funcţie sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.
„În termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare a conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, persoana verificată poate face contestaţie”, conform prevederilor legale.
Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor este supusă controlului judecătoresc.
Agenţia Naţională  de  Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, dreptului la apărare şi bunei administrări.
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, 03 februarie 2010

2 comments:

Anonymous said...

acum sä vedem spume, insulte, injurii, scälämbäieli.

escrocheriile nu merg la infinit.

acolo a fost tot in serviciul pnl-psd, a spälat la ordin si a acuzat tot la fel.
mona musca , a trebuit sä plece prima ,ii incomoda pe täriceanu si altzi prefäcutzi.

dar se spune de el, cä ar fi secu.

o fi reusit sä-si ascundä dosarul?

Anonymous said...

SE AUDE CÄ EL MILIONARUL; OMUL FÄRÄ RUSINE; CARE VÄITA FÄCAND SPUME;A BENEFICIAT DE SUBVENTI:


NERUSINATUL ASTA A FOST BINE DENUMIT.

POETUL PORTOFEL

SECURISTUL DIZIDENT

o sti oamenii ceva.