Friday, July 3, 2009

SE INTAMPLA IN ROMANIA: "Tratatul de la Trianon nu e Tratat, e Dictat!" - Kulcsár-Terza József-György in sedinta Consiliului Judetean Covasna. STENO

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 05 iunie
2009, ora 10,00.
Tamás Sándor
– Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 05 iunie 2009, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 79/03 iunie 2009, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 244/S/03 iunie 2009.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipseşte motivat domnul consilier Tóth-Birtan Csaba.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Drept urmare, declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna participă domnul subprefect Ursache Ion, pe care îl salutăm cu drag.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarului judeţului, iar în calitate de invitaţi participă:
- Dl. Marin Nicolae Gheorghe – director – Direcţia de administrare a Drumurilor Judeţene;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Solomon Ioan: Înainte de a intra în discuţii, din partea grupului de consilieri ai Alianţei Româneşti, am de făcut o declaraţie.
Tamás Sándor: Mai sunt şi alte probleme de discutat propun să includem pe ordinea de zi punctul „Diverse” pentru discutarea acestor probleme.
Solomon Ioan: Nu e o problemă pe care o putem discuta la punctul „Diverse”, e o problemă pe care trebuie să o discutăm anterior punctelor înscrise pe ordinea de zi.
Nu-mi face nici o plăcere să vă spun cele pe care le voi spune, dar cele ce s-au întâmplat în ultimele zile şi mai ales cele pe care le- am aflat din presa de astăzi ne-au tulburat pe toţi. De aceea ne-am hotărât că e nevoie să spunem, aici, unii faţă de alţii, ceea ce ne nemulţumeşte, ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile şi ne-a jignit. Au fost realmente nişte acţiuni care au lezat demnitatea naţională a românilor din acest judeţ.
Nu o să fac un inventar al problemelor de acest gen. Înţelegem că e campanie electorală şi se pun accente mai mari pe declaraţii şi pe manifestări politice dar de această dată, cred că s-a sărit calul şi s-au spus şi s-au făcut nişte lucruri care în zona noastră, ştim foarte bine că sunt sensibile. Aceste lucruri făcute cu intenţie înseamnă că acest lucru se gândeşte cu adevărat ceea ce nu numai că ne nelinişteşte dar este şi jignitor.
O să trec la lucruri concrete: mă refer la ceea ce s-a întâmplat, ieri în faţa prefecturii şi ceea ce s-a spus. Nu o să mă refer la acţiunea cu pancarte şi nici la faptul că s-a legat cu lanţ de steagul naţional ferparlul, ci la faptul că domnul primar al municipiului, în prezenţa domnului preşedinte al Consiliului Judeţean, a afirmat public la adresa românilor: „aţi venit peste noi în Secuime”. Este o afirmaţie care reia nişte idei care au fost spuse la diferite nivele dar la acest nivel credem că este inacceptabil şi cred că necesită o analiză serioasă.
De asemenea au fost manifestările de comemorare a Tratatului de la Trianon. În sine acţiunea comportă discuţii prin valenţele ei pentru că se contestă un tratat de pace internaţional prin care Ardealul a revenit României. Nu asta este problema pentru că nu este prima acţiune de acest gen, problema este ceea ce am citit în presa centrală de azi, că la Miercurea Ciuc s-a scandat în mod public „Ocupanţi, căraţi-vă.”
Prin vocea unui lider al UDMR-ului respectiv prin vocea unui deputat din parlamentul României s-a cerut ca piaţa Mihai Viteazul să nu mai poartă acest nume pentru că Voievodul Mihai Viteazul este străin de noi, de aici din zonă şi nu are ce căuta aici.
S-a propus un referendum pentru a fi înlocuită denumirea şi evident în perspectivă să fie înlăturat acest monument, foarte important, din acest oraş. Acest lucru denotă faptul că într-adevăr a fost de la început un proiect bine gândit şi orchestrat pentru că de atâta timp populaţia românească prin tot ce înseamnă organizaţii neguvernamentale a avut ca principală doleanţă renovarea şi modernizarea acestei pieţe care astăzi arată jalnic.
Se pare că se doreşte şi se urmăreşte, să devină o ruină, ca să nu mai existe Piaţa Mihai Viteazul în Sf. Gheorghe. Tergiversarea reparării pieţii conduce la această idee. Acest lucru cred că este înţeles de fiecare, că nu poate constitui decât o jignire imensă şi o provocare la demnitatea românilor. Din păcate, poate sunt vorbe mari, dar aşa se simte şi aşa şi este.
Fiecare aţi învăţat în şcoală istoria României şi ştiţi ce înseamnă Mihai Viteazul pentru români. Este unul dintre simbolurile sfinte ale acestui neam, prin ceea ce a însemnat el în istoria acestei ţări.
Vă rugăm să aveţi în vedere acest lucru. Eu nu cred că puteţi spune că din partea noastră au existat manifestări reciproce in sensul ca să ne jignim în asemenea măsură şi să cerem îndepărtarea unor simboluri şi să ne atingem la modul acesta de simboluri ale istoriei dumneavoastră.
Acest lucru nu le-am făcut şi nu-l vom face pentru că suntem conştienţi că ajungem într-o zonă atât de sensibilă încât s-ar putea să nu mai fie drum de întoarcere, la relaţii normale.
Am spus aceste lucruri şi mă opresc, sunt lucruri reale pe care nu trebuie să le ascundem. A fost campanie electorală care nu scuză aceste exagerări mult peste limita normalului şi vă rog să reflectati cu răbdare. Nu am vrut să vă supăr dar fac apel la raţiunea dumneavoastră, la conducătorii judeţului dacă se termină campania electorală să revenim la normal şi să găsim modalităţi de reparare a acestor atingeri morale la adresa comunităţii româneşti şi să găsim o cale pentru a lăsa deoparte această manieră de lupta politică şi a găsi nişte subiecte comune care sunt aşteptate şi de români şi de maghiari, acela de a elimina subdezvoltarea, sărăcia şi a face viaţa mai bună pentru toţi şi un viitor mai bun pentru copii noştri.
Am uitat să vă spun, că noi – grupul de consilieri ai Alianţei Româneşti, nu avem altă modalitate, suntem puţini şi întotdeauna ca să obţinem ceva avem nevoie de sprijinul şi bunăvoinţa dumneavoastră dar ca semnal pentru ceea ce am spus şi pentru faptul că ne simţim tulburaţi şi jigniţi, singura modalitate la îndemână, ca simbol, este aceea de a nu fi de acord cu hotărârile care sunt astăzi pe ordinea de zi.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Nu sunt de acord cu ultima frază. Nu sunt şi nu am fost de acord în timpul de un an de zile de când sunt în această poziţie, să transformăm problemele concrete de rezolvat în probleme politice, să venim cu chichiţe de probleme politice, declaraţii politice în defavoarea dezvoltării judeţului.
Pe plan politic o să ne batem şi în continuare pentru că suntem din diferite formaţiuni politice, însă trebuie să fim mereu împreună când este vorba de dezvoltarea localităţilor şi a întregului judeţ.
Nu sunt de acord ca să amestecăm declaraţiile politice, convingerile politice cu problemele concrete de rezolvat pentru acest judeţ. Nu este diferenţă între Întorsura Buzăului şi Tg. Secuiesc. Nici eu nici colegii mei nu am făcut diferenţiere de acest gen când era vorba de probleme de rezolvat.
Nu pot fi de acord cu acest lucru ca dumneavoastră să aduceţi argumente politice de a respinge ab-ovo
proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi.
Trebuie să dezbatem temele, trebuie să aducem argumente pro, contra dar nu să aducem chestiuni politice în defavoarea problemelor înscrise pe ordinea de zi.
Sunt de acord ca să avem pe ordinea de zi un punct separat pentru dezbateri politice. Sunt de acord să dezbatem probleme sensibile, problemele de etnie, de comportament etc. însă nici dumneavoastră şi nici alţii nu pot spune că nu am fost corecţi în ceea ce înseamnă dezvoltarea regională a judeţului.
Dacă tot aţi enunţat câteva lucruri, dacă am intrat în problemele politice, trebuie să răspund la problemele ridicate de dumneavoastră.
În primul rând UDMR-ul are autorizaţie de construire pentru aceste pancarte pe 30 de zile, a plătit şi taxa de afişaj la Primăria municipiului Sf. Gheorghe de a pune în loc public aceste pancarte. Însă nu pot fi de acord ca peste noapte cineva din Instituţia Prefectului să le ia de acolo. Au luat deja 5 bucăţi de pancarte.
Da, am legat cu lanţ şi nu am legat de steagul naţional ci am legat de steagul Uniunii Europene pentru că avemmai multă încredere în Uniunea Europeană decât în Bucureşti.
Nu putem să trecem cu vederea de aceşti stâlpi pentru steaguri au fost puse de Instituţia Prefectului fără autorizaţie de construire.
Dacă domnul prefect vrea să facă ordine şi vine cu tot felul de chichiţe şi recent a atacat toţi primarii, atunci prima dată să facă curat în ograda dânsului şi să obţină autorizaţie de construire pentru stâlpii din faţa Prefecturii.
Nu ne am legat de acest lucru pentru că este vorba de steag, este vorba de steagul NATO şi este vorba de steagul Uniunii Europene. Nu ne legăm de aceste lucruri pentru că sunt lucruri sensibile, dar atunci să fim corecţi de la început şi să nu încerce domnul prefect să dea vina pe primari, în timp ce SCPC din Tg. Secuiesc a cultivat cartofi timp de 20 de ani, pe 900 ha de teren şi nu se ştie ce s-a întâmplat cu aceste producţii.
Dacă e corect, să fie corect cu toată lumea nu numai cu anumite persoane.
Propun pentru viitor, cum am propus şi la începutul discuţiei, să avem un punct separat pe ordinea de zi pentru dezbateri politice. Cu permisiunea dumneavoastră, nu pot să fiu de acord să transformăm şedinţele consiliului judeţean într-un forum politic, avem probleme destule de rezolvat şi nu trebuie să amestecăm problemele politice cu problemele concrete ale judeţului.
În ceea ce priveşte „Ocupanţi, căraţi-vă”, eu am fost la Miercurea Ciuc dar nu am auzit această expresie. Nu cred că s-a scandat acest lucru în public. Poate unii au zis dar nu s-a auzit. Cu siguranţă în public nu s-a manifestat acest lucru.
În legătură cu Piaţa Mihai Viteazul, este demersul unui coleg şi ar trebui să-l întrebăm pe dânsul.
În ceea ce priveşte demnitatea românilor, eu am spus şi în alte locuri şi vă spun şi aici că eu sunt mândru căsunt secui şi ştiu că şi dumneavoastră sunteţi mândrii că sunteţi români. Este forte corect. Nu e nici o problemă.
Putem să trăim în aceeaşi localitate, în aceeaşi ţară fără să ne jignim. Însă trebuie să avem în vedere că România nu este numai a românilor. Să vă fie foarte clar, că România este al tuturor cetăţenilor care trăiesc în această ţară. Este şi ţara noastră aşa cum nici Ţinutul Secuiesc nu este numai a secuilor. Ţinutul Secuiesc-Judeţul Covasna şi Judeţul Harghita, este a locuitorilor care trăiesc pe aceste meleaguri.
Eu cred că este o poziţie corectă. Sunt şi eu mândru şi dumneavoastră sunteţi mândrii. Nu putem să ajungem în situaţia să ne jignim unii pe alţii. Nu putem să ajungem în situaţia ca Ministerul Învăţământului să dea 20 miliarde de lei pentru infrastructura acestui judeţ pentru construcţiile şi investiţiile din învăţământ, iar suma să fie alocată numai pentru zona Întorsura Buzăului. Nu se poate aşa ceva. Nici până acum, când am avut noi putere politică să aducem bani în judeţ, nici o dată nu am făcut exclusivism. Nu putem să fim de acord. Permiteţi-ne, dacă sunt probleme de acest gen să avem şi noi un cuvânt de spus.
Vă mulţumesc.
Kulcsár-Terza József-György: Anul trecut, în luna octombrie, când domnul Tulit Attila a cerut cuvântul înaintea ordinii de zi toţi am fost de acord ca orice problemă ce nu aparţine de ordinea de zi să fie discutată la punctul Diverse.
Dacă considerăm că egalitatea în drepturi există, atunci vă rog frumos să procedăm ca atare.
Tamás Sándor: Aveţi dreptate. Asta am cerut şi eu de la domnul consilier Solomon Ioan.
Kulcsár-Terza József-György: Aş dori să fac numai o referire la cele spuse domnul Solomon. Sper că toate lumea ştie, dar dacă cineva nu cunoaşte Tratatul de la Trianon se ştie foarte bine că nu este un tratat de pace ci este un dictat. Pentru oricine stau la dispoziţie după şedinţă ca să-i fac un scurt istoric despre Trianon.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Aveţi perfectă dreptate, privind declaraţiile politice. Într-adevăr aşa scrie şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, ca acestea se fac la sfârşitul şedinţei. Când domnul Solomon a cerut cuvântul nu ştiam că este vorba de o problemă care nu este legată de ordinea de zi.
Solomon Ioan: Am argumentat motivele pentru care grupul nostru va avea aceea atitudine faţă de punctele de pe ordinea de zi. Am vrut să ştiţi dinainte de ce nu o să votăm proiectele de hotărâri.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Calinic Sabin: Cred că vă amintiţi cu toţii cei care sunt dintre noi consilieri la al 2-lea sau la al 3-lea mandat, tocmai eu am fost cel care, cu nişte ani în urmă am avut o propunere şi anume: ca noi aici să ne ocupăm de gospodărie şi de administraţie şi să nu visăm între zone neproductive. M-am bucurat în acest sens de înţelegerea tuturora. Treaba noastră aici este să facem cu toate puterile noastre, tot binele pe care-l putem să-l realizăm pentru locuitorii judeţului nostru. Aşa şi au decurs lucrurile.
Nu vrem să schimbăm regula jocului.
Ne aflăm într-o situaţie în care este necesar să dăm un uşor semnal de alarmă fără a deturna lucrurile de la firesc.
Aceea jignire, a unei persoane care s-a adresat unei etnii şi la adresa unor cetăţeni, a necesitat să facem acest demers. Am convingerea fermă că este de datoria noastră, a tuturor, să avem o atitudine faţă de asemenea exprimări.
Am fost informat despre acest lucru, nu am fost martor ocular, că s-a fost folosit expresia „că românii sunt invadatori”.
Tamás Sándor: E cineva din sală?
Calinic Sabin: Nu e din sală.
Dacă ar fi din Australia şi s-ar pronunţa astfel la adresa unei etnii sau ai unor locuitori a acestui judeţ şi atunci m-aş simţi obligat să iau atitudine.
Nu este o declaraţie politică ci este o încercare de a atrage atenţia, de a trage un semnal, pentru că trebuie să fim cu toţii atenţi şi să nu permitem, să nu tolerăm asemenea lucruri.
Kulcsár-Terza József-György: Vă rog frumos să continuăm la punctul Diverse aceste discuţii.
Tamás Sándor: Sistez discuţiile. Domnul Calinic, eu aş propune să nu amestecăm sentimentele politice cu problemele de pe ordinea de zi.
Vă invit să luaţi parte la deciziile consiliului şi să votaţi pro sau contra, respectiv să vă abţineţi dar important este să participaţi la vot.

No comments: