Thursday, May 14, 2009

ZIUA EROILOR - INALTAREA DOMNULUI. Apel pentru neuitarea eroilor romani

APEL PENTRU NEUITAREA EROILOR

Pe 28 mai a.c., sărbătorim Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român.
Dumneavoastră, Mass-media, aţi fost alături de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor ori de câte ori a fost nevoie să semnalaţi opiniei publice nevoia protejării şi întreţinerii atente a unor monumente comemorative şi cimitire de război româneşti din ţară şi străinătate, aflate în suferinţă.
Nu de puţine ori, Dumneavoastră aţi fost cei care au făcut publică starea de nepăsare şi indiferenţă cu care sunt tratate în unele locuri monumentele şi cimitirele unde îşi dorm somnul etern cei căzuţi în războaie.
Acum, cu puţin timp înainte de Ziua Eroilor, vă adresăm rugămintea să faceţi public apelul instituţiei noastre ( transmis alăturat ) către comunităţile locale şi către cetăţeni, pentru o binemeritată cinstire a eroilor, români şi străini, şi readucerea în demnitate a locurilor lor de veşnică odihnă, aşa cum ne dorim să fie şi cele ale românilor căzuţi dincolo de hotarele ţării (în războaie, ca prizonieri sau deportaţi).
Mulţumindu-vă pentru tot ce faceţi în sprijinul Cultului Eroilor, vă asigurăm de stima şi preţuirea noastră.

Cristian SCARLAT, director

28 MAI – ZIUA EROILOR, INALTAREA DOMNULUI
SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ A POPORULUI ROMÂN


În conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, Primul Ministru al României a aprobat, printr-un memorandum, „ Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 28 mai 2009”.
În acest an, cinstirea Zilei Eroilor se desfăşoară în contextul împlinirii a 90 de ani de la crearea Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război” şi 5 ani de la reînfiinţarea acestei instituţii sub numele „Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor”.
În spiritul tradiţiei europene, în România, Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege statutul de sărbătoare naţională. Acest eveniment marchează, în fiecare an, ziua când comemorăm pe cei căzuţi în războaie în marile conflagraţii mondiale, dar şi pe cei morţi în Războiul de Independenţă.
Cinstirea memoriei celor care s-au jertfit pentru România, protejarea mormintelor eroilor români (153.959) sunt datorii sacre ale statului şi ale fiecărui cetăţean. Există, de asemenea, tradiţia de a respecta mormintele cetăţenilor străini căzuţi pe teritoriul ţării noastre (132.034), indiferent dacă ne-au fost aliaţi sau inamici.
Recent, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, abordând atitudinea faţă de monumentele comemorative care fac obiectul unor interpretări diferite în statele membre, a adoptat Recomandarea 1859 şi Rezoluţia 1652, prin care statele europene sunt invitate la o mai bună colaborare în domeniul protejării, conservării şi valorificării monumentelor comemorative, contribuind astfel la consolidarea memoriei colective în noul spaţiu european.
Prin programele şi proiectele pe care le iniţiază, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor acţionează consecvent pentru protejarea şi intreţinerea cimitirelor şi monumentelor comemorative de război din ţară şi străinătate.
Din păcate, neglijenţa edililor, dar şi indiferenţa comunităţilor locale au făcut ca unele sanctuare ale eroilor să ajungă într-o stare avansată de degradare.
Acum, când ne pregătim să întâmpinăm Ziua Eroilor, facem un apel către toţi cetăţenii să contribuie cu gândul, dar mai ales cu fapta la revigorarea cultului pentru cinstirea eroilor şi readucerea în demnitate a locurilor lor de veşnică odihnă.
Când vom aşeza o floare şi vom aprinde o lumânare la căpătâiul celor morţi în războaie, să avem grijă ca locul acela sacru să fie curat...
Solemnitatea cerută de măreţia momentului celebrat în Ziua Înălţării Domnului Isus Hristos ne-o impune!

DIRECTORUL OFICIULUI NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR,
dr. Cristian SCARLAT
http://www.once.ro/

No comments: