Thursday, October 15, 2009

AM PIERDUT INTRUNIREA UNUI ANTI-CRESTIN CONVINS, pro-homosexualul Cristian PIRVULESCU, cu un SUPER-CRESTIN, actorul Dan PURIC. Of, of!

Ocupat cu urmarirea crizei actuale am pierdut intrunirea dintre un "bun crestin", Dan Puric, si un anti-crestin convins, Cristian Pirvulescu, pro-homosexual, anti-icoane si religie, dar, ce chestie!, amandoi membri fondatori ai aceleiasi organizatii, care are legaturi directe cu Clubul de la Roma: Alianta Profesionstirlor pentru Progres. Of, of!
Mai jos comunicatul oficial al super-pro-anti-crestinilor:

COMUNICAT DE PRESĂ

Posted in APP on October 14th, 2009 by admin – Be the first to comment

În ziua de 14 octombrie 2009, la iniţiativa Alianței Profesioniștilor pentru Progres (APP), a avut loc în Aula Magna a Academiei Române o dezbatere publică pe tema “Reforma statului”, prima din ciclul „După criză – încotro?”.

Dezbaterea a fost deschisă de Acad. Ionel Haiduc, Președintele Academiei Române. Călin Georgescu, director executiv al Institutului de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare (IPID), a prezentat in numele Grupului de inițiativă al APP Scrisoarea deschisă adresată Guvernului României. În continuare au luat cuvântul Cristian Pîrvulescu, politolog (Modelul statului), Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România (Reforma administrației), Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România (Scenarii post-criză), Bogdan Hossu, președintele C.N.S. Cartel Alfa (Statul parental) și Cătălin Zamfir, director al Institutului pentru Cercetarea Calității Vieții (Modele sociale). Prezentările au fost urmate de o dezbatere liberă. Moderatorul evenimentului a fost Cristian Pîrvulescu.

Scrisoarea deschisă îndeamnă Guvernul, oricare ar fi acela, să sprijine, simultan cu implementarea măsurilor anticriză, constituirea unui Consiliu Național pentru elaborarea programului strategic de redresare și relansare economico-socială pentru perioada post-criză cu participarea asociațiilor patronale, organizațiilor sindicale, formațiunilor relevante ale societății civile și Academiei Române. Potrivit opiniei iniţiatorilor, acest document programatic poate fi elaborat în termen de șase luni și trebuie supus dezbaterii și aprobării Parlamentului.

Semnatarii Scrisorii deschise adresate Guvernului sunt membrii Grupului de inițiativă al APP, academicieni, lideri ai organizațiilor sindicale, ai asociațiilor patronale și reprezentanți de frunte ai societății civile: Ionel Haiduc, Bogdan Hossu, Cristian Pîrvulescu, Dan Puric, Dumitru Costin, Călin Georgescu, Sergiu Celac, Florin Pogonaru, Mihnea Constantinescu, Cristian Pârvan, Justin Capră, Florian Colceag, Dragoș Frumosu, Dan Gheorghiu, Cristian Hera, Laurențiu Plosceanu, Septimiu Stoica, Vasile Stroe și Ștefan Varfalvi.

La dezbatere au participat reprezentanți ai clasei politice și ai unor instituții ale statului, ai sindicatelor, patronatelor și organizațiilor profesionale, ai societatii civile si mass media, academicieni, cadre didactice universitare și studenți.

APP_Academia_Romana_foto_Olivia_Popescu (7) APP_Academia_Romana_Foto_Olivia_Popescu (2)APP_Academia_Romana_foto_Olivia_Popescu (4)APP_Academia_Romana_foto_Olivia_Popescu (5)

APP_Academia_Romana_foto_Olivia_Popescu APP_Academia_Romana_foto_Olivia_Popescu

Scrisoare deschisă adresată Guvernului României de către Alianța Profesioniștilor pentru Progres

În aceste zile, în care dialogul politic civilizat pare a fi fost înlocuit prin dispute sterile și
schimburi veninoase de invective, considerăm că este de datoria noastră să adresăm
Guvernului României chemarea de a-și asuma răspunderea ce îi revine pentru
conturarea unei perspective clare și realiste asupra dezvoltării viitoare a țării. În esență,
îndemnăm Guvernul ca, paralel și simultan cu implementarea măsurilor punctuale
anticriză, să creeze cadrul necesar pentru elaborarea unui program strategic de
redresare și relansare economico-socială pentru perioada post-criză.

Dacă actuala criză ne-a luat prin surprindere, este imperios necesar să fim bine pregătiți
pentru ceea ce va urma. Întrebarea fundamentală la care trebuie dat un răspuns este
dacă, după ieșirea din criză, România va continua să urmeze aceeași cale de creștere
bazată pe consumul irațional de resurse cu valoare adaugată mică și pe accentuarea
inechităților sociale sau va fi în stare să adopte din mers noul model european al
dezvoltării durabile prin împletirea organică a aspectelor economice cu cele sociale și de
mediu.
Unii dintre semnatarii acestei scrisori au fost implicați direct în negocierea pachetului
legislativ și a măsurilor menite să asigure ieșirea din criză și să diminueze costurile
sociale ale acesteia. Cei mai mulți dintre noi au participat la elaborarea Strategiei pentru
Dezvoltare Durabilă a României la orizontul anilor 2013-2020-2030, aprobată de Guvern
și depusă la Comisia Europeană. Vorbim, deci, în cunoștință de cauză.
Atragem atenția în mod deosebit asupra faptului că, în calitate de stat membru al UE,
România are obligația să-și însușească și să pună în aplicare întocmai prevederile
Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabilă care include și obiectivele Agendei Lisabona.
Recenta Comunicare a Comisiei Europene “Dincolo de PIB. Măsurarea progresului într-o
lume în schimbare” [COM(2009)433 final, 20.08.2009] marchează un important pas
înainte prin introducerea, pe lângă indicatorul cantitativ general al creșterii produsului
intern brut (PIB), a unor indicatori complementari de ordin calitativ privind incluziunea
socială, gradul de satisfacție față de serviciile către populație, conservarea unui mediu
natural sănătos, utilizarea rațională a resurselor în condiții de eco-eficiență și
valorificarea optimă a capitalului uman.
Adoptarea unor asemenea indicatori și a metodologiei aferente depășește cu mult
cadrul unei abordari tehniciste de raportare statistică și prefigurează o nouă abordare
conceptuală a ideei de dezvoltare. Șansa României este de a se înscrie de la început în
acest curent care, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, a devenit ireversibil. Oricum,
performanța României în context european va fi judecată după aceste criterii. Nu în
ultimul rând, evaluările făcute pe această bază vor determina în mare măsură alcătuirea
și modul de alocare a fondurilor UE în perioada de programare bugetară 2014-2020.
În consecință, propunem constituirea neîntârziată a unui Consiliu Național pentru
elaborarea programului strategic de dezvoltare post-criză, conținând obiective, priorități
și responsabilități precise, cu participarea asociațiilor patronale, organizațiilor sindicale,
formațiunilor relevante ale societății civile și Academiei Române.
Suntem conștienți de complexitatea operațiunii pe care o propunem. Nu este vorba de
un nou exercițiu birocratic sau de o dezbatere academică abstractă, ci de o acțiune
profesionistă, cu finalitate concretă, având consecițe directe asupra calității vieții
cetățenilor României. Apreciem că elaborarea unui asemenea document programatic
poate fi încheiată în maximum șase luni și suntem de părere că el va trebui supus spre
dezbatere și aprobare Parlamentului României.
14 octombrie 2009

Sursa: www.ipid.ro

No comments: