Pages

Friday, May 29, 2009

ILEGAL - DIRECTORUL Muzeului National al Literaturii Romane, Radu Calin Cristea, instalat prin frauda. Justitia a demonstrat sforariile sectei. BOMBA

Sentinta Definitiva - Radu Calin Crisea este director ilegal la Muzeul Literaturii
Miercuri, 21 mai 2009, prin decizia nr. 1405, Curtea de Apel Bucuresti - sectia contencios administrativ si fiscal – a respins recursul declarat de Primaria Municipiului Bucuresti impotriva hotararii de fond, prin care Sande Varjoghe, reprezentat de Cabinet de Avocat “Alexander Stefan Popa” a obtinut invalidarea concursului pentru ocuparea postului de director al Muzeului National al Literaturii Romane.
Curtea de Apel a sustinut hotararea instantei de fond care a considerat ca proiectul de management declarat castigator, apartinand domnului Cristea Calin Radu, nu indeplinea conditiile prevazute de dispozitiile legale. Procesul intentat de Dl. Sande Vârjoghe impotriva Primariei Municipiului Bucuresti a restabilit astfel adevărul într-un concurs care, prin modul ilegal de desfăşurare, s-a dovedit a fi contrafăcut şi dominat de interese obscure care au viciat rezultatul.
Domnul Cristea Calin Radu a participat in cadrul recursului in calitate de intervenient accesoriu, implicand, de altfel si Muzeul National al Literaturii Romane in aceeasi calitate de intervenient accesoriu. Curtea de Apel a respins prin aceeasi hotarare ca nefondate cele doua interventii formulate.
Astfel, Primaria Municipiului Bucuresti este obligata prin aceasta hotarare, definitiva si irevocabila, sa anulareze concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General al Muzeului Naţional al Literaturii Române, sa emita decizia de revocare din functie a directorului Cristea Calin Radu si sa dispuna organizarea unui nou concurs, conform dispozitiilor legale.
Sande Varjoghe - telefon: 0741 253 312
Alexandra Cionca (Alexander Popa Law Office) - telefon: +40314283783


Vezi si
Dumnezeu nu uita: Radu Calin Cristea dat afara de la Muzeul Literaturii, unde a fost instalat ilegal de Secta culturnicilor

„Muzeul nu e capelă!” - Reactia lui Radu Calin Cristea la cererea familiei Cezar Ivanescu de a omagia poetul dupa moarte

Exista Justitie! - Comunicat de presă
Acţiune admisă în cadrul procesului privind anularea Concursului de director general al Muzeului Naţional al Literaturii Române


Miercuri 25 iunie a.c., Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal a admis cererea de chemare în judecată formulată de dl. Sande Varjoghe având ca obiect anularea concursului desfăşurat pentru ocuparea postului de director general al Muzeului Naţional al Literaturii Române.
Prin soluţia acordată în dosarul nr. 5326/3/2008, instanţa de judecată a anulat atât Decizia nr. 3/30.01.2008 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor prin care a fost respinsă contestaţia formulată de dl. Sande Varjoghe cât şi concursul desfăşurat în perioada 09 - 23.01.2008 pentru ocuparea postului vacant de Director General al Muzeului Naţional al Literaturii Române.
Astfel, Tribunalul Municipiului Bucureşti a restabilit adevărul într-un concurs în cadrul căruia au fost încalcate în mod abuziv nomele legale care au stat la baza desfăşurării concursului, respectiv Ordonanţa nr. 26/2005, precum şi Metodologia nr. 10288/19.12.2007.
În perioada 09 - 23.01.2008 a avut loc concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General al Muzeului Naţional al Literaturii Române, iar, în urma respingerii contestaţiei depuse de către dl. Sande Vârjoghe, câştigătorul concursului a fost declarat dl. Radu Calin Cristea. Precizăm faptul că persoana declarată câştigătoare era neeligibilă pentru participarea la concurs (proiectul de management depus de către aceasta fiind în fapt un articol sumar de gazetă despre Muzeului Naţional al Literaturii Române) şi nu întrunea condiţiile minime legale pentru participarea la acest concurs. Cu toate acestea, la data de 15.02.2008 acesta a fost numit ilegal în funcţia de Director General al Muzeului Naţional al Literaturii Române, deşi Primăria Municipiului Bucureşti fusese notificată asupra procesului promovat de către reclamant în data de 07.02.2008.
Motivele invocate de dl. Sande Vârjoghe în cadrul procesului formulat împotriva Primăriei Municipiului Bucureşti au fost următoarele:
Primăria Municipiului Bucureşti (organizatorul concursului şi ordonatorul de credite al Muzeului) a admis ilegal în concurs proiectul de management depus de către Radu Călin Cristea, care nu întrunea condiţiile legale pentru participarea la acest concurs şi a respins abuziv contestaţia depusă de către reclamant;
Membrii Comisiei de concurs, formată din Mircea Mihăieş, Ioan T. Morar şi Romeo Pop, nu au întrunit condiţiile legale şi profesionale necesare evaluării unui proiect de management pentru Muzeul Naţional al Literaturii Române şi au evaluat abuziv şi incorect proiectele de management prezentate de către candidaţi;
Primăria Municipiului Bucureşti a numit ilegal în funcţia de Director General al Muzeului Naţional al Literaturii Române pe dl. Radu Călin Cristea, deşi fusese notificată anterior numirii asupra procesului în temeiul Legii contenciosului administrativ deschis de către reclamant.
Tribunalul Municipiului Bucuresti a constatat ilegalităţile şi abuzurile de drept care au stat la baza desfăşurării Concursului, admitând, în consecinţă cererea de chemare în judecată formulată de dl. Sande Varjoghe şi anulând concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General al Muzeului Naţional al Literaturii Române.
Date de contact:
Sande Vârjoghe – telefon (021) 212. 96. 53
Cabinet de Avocat "Alexander Stefan Popa":
Avocat Paul Cosmovici – telefon 0314.283.744/0314.283.783

No comments: