Thursday, July 16, 2009

COMPONENTA comisiilor parlamentare din Parlamentul European. UNDE s-au plasat deputatii din Romania, ungurii si anti-romanii

Strasbourg, 16 iulie 2009
Componenţa comisiilor parlamentare

În urma propunerii Conferinţei preşedinţilor, Parlamentul European a votat cu privire la componenţa comisiilor parlamentare permanente pentru următorii doi ani şi jumătate.

La propunerea Conferinţei Preşedinţilor, Parlamentul constituie comisii permanente ale căror atribuţii sunt prevăzute în anexa la regulamentul de procedură. Alegerea membrilor acestor comisii are loc în timpul primei perioade de sesiune a Parlamentului nou ales şi din nou la încheierea unei perioade de doi ani şi jumătate.

Componenţa comisiilor
Alegerea membrilor comisiilor şi ai comisiilor de anchetă are loc după desemnarea candidaţilor de către grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi. Conferinţa preşedinţilor prezintă Parlamentului o serie de propuneri. Componenţa comisiilor reflectă, în măsura posibilului, componenţa Parlamentului.

Prezentăm în continuare membrii titulari din România în comisiile parlamentare permanente conform propunerii Conferinţei Preşedinţilor, în ordine alfabetică, precum şi propunerile pentru funcţiile de vicepreşedinte de comisie. Alegerea vicepreşedinţilor are loc în cadrul reuniunilor constitutive ale comisiilor, reuniuni ce se desfăşoară astăzi (12 comisii) şi luni, 20 iulie, la Bruxelles.

1.Comisia pentru afaceri externe (AFET) -76 membri
Norica NICOLAI (ALDE)
Ioan Mircea PAŞCU (S&D), vicepreşedinte
Cristian Dan PREDA (PPE)
Adrian SEVERIN (S&D)

a.Subcomisia pentru securitate şi apărare (SEDE) -30 membri
Norica NICOLAI (ALDE), vicepreşedinte

b.Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) - 30 membri
László TŐKÉS (PPE)

2.Comisia pentru dezvoltare (DEVE) - 30 membri
Corina CREŢU (S&D), vicepreşedinte

3.Comisia pentru comerţ internaţional (INTA) - 29 membri
George BECALI (NA)
Iuliu WINKLER (PPE)

4.Comisia pentru bugete (BUDG) - 44 membri

5.Comisia pentru control bugetar (CONT) - 29 membri
Cătălin Sorin IVAN (S&D)
Monica Luisa MACOVEI (PPE)

6.Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) - 48 membri
George Sabin CUTAŞ (S&D)
Theodor Dumitru STOLOJAN (PPE), vicepreşedinte

7.Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL) - 50 membri
Elena BĂSESCU (PPE)
Rovana PLUMB (S&D)
Traian UNGUREANU (PPE)

8.Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI) - 64 membri
Elena Oana ANTONESCU (PPE)
Daciana Octavia SÂRBU (S&D)
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU (NA)

9.Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE) - 55 membri
Ioan ENCIU (S&D)
Adina Ioana VĂLEAN (ALDE)

10.Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) - 39 membri
Cristian Silviu BUŞOI (ALDE)

11.Comisia pentru transport şi turism (TRAN) - 45 membri
Marian-Jean MARINESCU (PPE)
Silvia Adriana ŢICĂU (S&D), vicepreşedinte

12.Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) - 49 membri
Victor BOŞTINARU (S&D)
Petru Constantin LUHAN (PPE)
Iosif MATULA (PPE)
Ramona Nicole MĂNESCU (ALDE)

13.Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI) - 45 membri
Vasilica Viorica DĂNCILĂ (S&D)
Rareş Lucian NICULESCU (PPE), vicepreşedinte

14.Comisia pentru pescuit (PECH) - 24 membri

15.Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT) - 32 membri
Cătălin Sorin IVAN (S&D)
László TŐKÉS (PPE)
Tudor Corneliu VADIM (NA)

16.Comisia pentru afaceri juridice (JURI) - 25 membri
BODU Sebastian Valentin (PPE), vicepreşedinte

17.Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) - 55 membri
Monica Luisa MACOVEI (PPE)
Csaba SÓGOR (PPE)
Renate WEBER (ALDE)

18.Comisia pentru afaceri constituţionale (AFCO) - 25 membri

19.Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM) - 35 membri

20.Comisia pentru petiţii (PETI) - 35 membri
Victor BOŞTINARU (S&D)
Adina Ioana VĂLEAN (ALDE)

Contact:
Ioana Bobeş
Redacţia română
E-mail: Redacţia-RO@europarl.europa.eu
Tel: BXL: (32-2) 28 32460
STR: (33-3) 881 76725
Fax: BXL: (32-2) 28 46901
STR: (33-3) 881 79984
Mobil: +32 (0) 498 983 983
Internet: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_ro.htm

No comments: