Tuesday, March 10, 2009

DE LA ANA LA CAIAFA. Suntem asigurati de MAI ca din 2011 cartile de identitate cu date biometrice vor fi introduse prin transparenta totala...

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
NESECRET
Nr. 709958
Data 09.03.2009
Ex. nr. ___
Asociaţia Pentru Educaţie şi Libertate – Asociaţia Civic Media
Domnului VICTOR RONCEA

Urmare memoriului dvs. transmis, în data de 06.03.2009, pe adresa de e-mail a Guvernului României, precum şi pe adresa Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, în referire la introducerea paşapoartelor electronice ca măsură premergătoare introducerii cărţilor de identitate cu cip biometric, precum şi la modificarea cadrului normativ care reglementează aceste domenii, avem onoarea să vă facem cunoscute următoarele:
1. Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală de Paşapoarte este structura căreia îi sunt conferite competenţe privind activitatea de reglementare în materia paşapoartelor.
În consecinţă pentru obţinerea precizărilor solicitate, în referire la Hotărârea Guvernului nr.557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1566/2008, vă recomandăm să vă adresaţi Direcţiei Generale de Paşapoarte, Directorului General – d.lui chestor de poliţie Sime Aurel.
2. În ceea ce priveşte actele de identitate electronice precizăm că acestea fac obiectul de reglementare al Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, aprobată cu modificări prin Legea nr.126/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Reţine atenţia faptul că, în prezent, cartea electronică de identitate este pusă în circulaţie în 9 state membre ale Uniunii Europene respectiv: Belgia, Estonia, Finlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania şi Suedia.
2.1.
Arătăm faptul că, termenul de punere în circulaţie a noului tip de act de identitate – cartea electronică de identitate a fost prorogat pentru data de 01.01.2011, din considerentele menţionate în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.803 / 02.12.2008.
În context menţionăm că, în situaţia în care vor fi propuse modificări ale cadrului normativ privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, acestea vor fi realizate cu respectarea procedurilor dispuse de art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Cu deosebită stimă,
DIRECTOR GENERAL,
Chestor de poliţie
SILVIU-CRISTIAN LUNCAŞU
D:\S8\PIC\ 2009\03\ BDF - 2 ex.
Tel. 021-413.54.42,021-746.70.47/8/9;Fax. 021-413.50.49
E-mail:inep@mira.gov.ro; www.evidentapersoanelor.ro
Str. Obcina Mare Nr. 2, Sector 6
RO - Bucureşti

No comments: