Friday, March 13, 2009

BOMBA PARLAMENTULUI EUROPEAN: Utilizarea sistemelor RFID nu ar trebui să se facă în detrimentul protecției datelor și drepturilor cetățenilor Europei!


Conform unei propuneri de Recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind consolidarea securității și a libertăților fundamentale în rețeaua Internet facuta pe 25 februarie 2009 de catre Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, de Raportorul grec din Grupul PSE Stavros Lambrinidis (foto dreapta), cu termen de dezbatere la sfarsitul lunii martie, se solicita Comisiei Europene, printre altele, urmatoarele:

(u) să condamne cenzura impusă de guverne asupra conținutului care poate fi căutat pe internet, în special în cazurile în care asemenea restricții pot avea efectul de a produce o „stare de frică” asupra exprimării convingerilor politice;
(v)
să invite statele membre să garanteze faptul că libertatea de exprimare nu este supusă unor restricții arbitrare provenind din sfera publică și/sau privată și să evite toate măsurile legislative sau administrative care ar putea induce o „stare de teamă” referitoare la toate aspectele legate de libertatea de exprimare;
(w) să reamintească faptul că transferul de date personale către țări terțe trebuie să se efectueze în conformitate cu dispozițiile prevăzute, printre altele, de Directiva 95/46/CE și de Decizia-cadru 2008/977/JAI;
(x) să atragă atenția asupra faptului că dezvoltarea „internetului obiectelor” și utilizarea sistemelor de identificare prin frecventa radio (RFID) nu ar trebui să se facă în detrimentul protecției datelor și drepturilor cetățenilor;
(y) solicită statelor membre să aplice în mod corect Directiva 95/46/CE privind protecția datelor personale pe internet;
reamintește statelor membre că directiva menționată, în special articolul 8, se aplică indiferent de modalitatea de prelucrare a datelor și că, prin dispozițiile acesteia, se solicită statelor membre să ofere posibilitatea unor demersuri judiciare și să acorde compensații în cazul încălcării acestora (articolele 22, 23 și 24);
(z) să încurajeze includerea principiilor fundamentale ale „Cartei drepturilor pe internet” („Internet Bill of Rights”) în procesul de cercetare și în elaborarea instrumentelor și a aplicațiilor legate de internet, precum și promovarea principiului „vieții private din concepție”, potrivit căruia cerința protejării vieții private și a datelor să fie introdusă în ciclul de viață al noilor evoluții tehnologice cât mai devreme cu putință, asigurând cetățenilor un mediu ușor de utilizat;
(za) să sprijine și să solicite implicarea activă a Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a Grupului de lucru „articolul 29” la elaborarea legislației europene referitoare la activitățile online cu posibil impact asupra protecției datelor;
(zb) să solicite Comisiei să efectueze un studiu aprofundat privind toate aspectele legate de respectarea vieții private în cazul publicității online;

Siguranţa datelor personale pe internet
Informare - 09-03-2009 - Valabil si pentru bazele de date biometrice

„Poliţia, companiile private, infractorii - toţi doresc, în scopuri legale sau ilegale, să aibă acces la datele noastre personale. Monitorizarea indivizilor ar putea transforma pe furiş societăţile noastre într-o societate Big Brother“, a spus socialistul grec Stavros Lambrinidis săptămâna trecută, în cadrul unei audieri publice pe tema protecţiei datelor pe internet.
Domnul Lambrinidis pregăteşte un raport privind internetul şi drepturile fundamentale. Una din principale chestiuni discutate în cadrul audierii a fost consimţirea de către utilizatorul de internet ca datele sale personale să fie folosite. Consimţământul clar al utilizatorului este necesar „Companiile internet şi guvernele au clar mai multă putere şi mai multe cunoştinţe decât indivizii“, a spus domnul Lambrinidis în cadrul audierii. În plus, companiile oferă condiţii mai atractive pentru serviciile pe care le oferă în schimbul posibilităţii de a folosi datele personale ale clienţilor.
Din cauza acestui dezechilibru de putere, limitele consimţirii vor reprezenta „cea mai mare bătălie“ în următorii ani în cadrul dezbaterii privind siguranţa datelor personale pe internet. Pentru domnul Lambrinidis, este necesar „consimţământul clar al utilizatorului“.

Raportul Lambrinidis va fi dezbătut de deputaţii europeni în plen la sfârşitul lunii martie, informeaza Parlamentul European in articolul de informare Siguranţa datelor personale pe internet

Atunci, de ce sa se grabeasca Senatul Romaniei si apoi, imediat, dupa ziua de luni, Camera Deputatilor?(28) Progresul tehnologic permite dezvoltarea unor noi aplicații bazate pe dispozitivele de colectare a datelor și de identificare, care pot fi dispozitive fără contact direct care utilizează frecvențele radio. De exemplu, dispozitivele de identificare prin frecvențe radio (RFID) utilizează frecvențele radio pentru a capta date numai de pe discurile identificate în mod unic, care pot fi apoi transferate de-a lungul rețelelor de comunicații existente. Larga utilizare a unor astfel de tehnologii poate să aducă beneficii economice și sociale considerabile și, astfel, să contribuie semnificativ la piața internă dacă utilizarea acestora este acceptată de către cetățeni. Pentru a se realiza acest lucru, este necesar să se garanteze că toate drepturile fundamentale ale persoanelor, inclusiv dreptul la confidențialitate și la protecția datelor, sunt respectate. Atunci când astfel de dispozitive sunt conectate cu rețele de comunicații electronice accesibile publicului sau când utilizează serviciile de comunicații electronice ca infrastructură de bază, trebuie aplicate dispozițiile relevante din Directiva 2002/58/CE, inclusiv cele privind datele legate de securitate, trafic și locație și cele privind confidențialitatea.


22. Expresses its deep concern about the EU decision in favour of biometric passports with a chip which can transfer data without contact (RFID) and will contain encrypted data such as finger prints; notes that this decision was taken in an untransparent manner and without a joint evaluation of its impact on privacy;


38. Takes issue once again with the lack of transparency and public debate as to the choice of this type of technology and negotiations both at ICAO technical group level and with the US Administration; restates its opposition to the use of RFID chips on European citizens' passports, and calls on the Commission to examine these technologies in detail before making them mandatory for hundreds of millions of passports;
39. Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the European Council and the governments and parliaments of the Member States.

2 comments:

Anonymous said...

http://manipularea.blogspot.com/2009/03/intimitatea-ta-conteaza.html

admin said...

RFID - Traking Everything Everywere (Supravegherea tuturor, peste tot)
cu subtitrare în limba romană

http://gandeste.org/documentare/