Thursday, May 7, 2009

ANTIPODUL LUI URBAN: Un europarlamentar homosexual sustine reeducarea romanilor prin dictatura elastica a FERMEI EURO-ANIMALELOR

"Dreptul la egalitate"

Cu Michael Cashman, preşe­din­tele “In­tergrupului din Par­la­­men­tul European pentru Drep­tu­rile Homosexualilor şi Les­bie­nelor”, despre Gay-Fest a stat de vorbă Car­­­men Gîrbea

Ce subiecte abordaţi în discur­sul public ?
Ple­dez pen­tru libertate şi egalitate pen­­tru toţi oamenii. Prin prezenţa mea la GayFest îmi exprim soli­da­­­ri­tatea faţă de persoanele LGBT (gay şi lesbiene, bisexuali sau trans­gen) şi faţă de cei care îi acceptă.

Încurajaţi persoanele gay să-şi declare orientarea public?
Sincer, cred că este varianta ideală, în­să unii oameni nu fac asta pen­tru că se tem să nu fie discri­mi­naţi sau agresaţi. Datorită acestor acuzaţii grave, de care se face vinovată socie­tatea în ziua de azi, avem nevoie de legi care să ofere protecţie .

Resimt românii ra­poartele re­cent adoptate privind drep­tu­ri­le LGBT ?
Este un pas important pentru comu­ni­tă­ţile gay din toate ţările europene şi pentru toţi cei care îndrăznesc să fie “altfel”. O societate civilizată tre­buie judecată, în primul rând, după cum se comportă faţă de mi­no­rităţi. Parlamentul European şi Comisia Eu­ropeană trag astfel un semnal pu­ternic de alarmă: oamenii au drep­turi egale şi fiecare în parte suferim când acestea nu sunt respectate. Cei care discriminează reuşesc prin fap­tele lor să rănească practic vieţile ce­lor din jur şi să-şi păteze şi pro­pria via­ţă.

Cum vedeţi problematica LGBT în România?
Starea generală nu este gravă, însă există încă multă ostilitate. Mai cred că oameni care ar trebui să repre­zin­te, să ofere informaţii şi să vorbească despre această comunitate nu sunt suficient de bine pregătiţi sau moti­vaţi. Mă refer aici în special la poli­ti­cieni şi la reprezen­tanţii bisericii. Du­pă părerea mea cred că aceştia ar tre­­­­­­bui să încurajeze toleranţa şi ar­mo­­­­nia între oameni!

Veţi reveni la profesia de ac­tor?
Nu. Planurile mele includ activismul în favoarea altor activităţi.

Michael Cashman – europarla­men­­tar britanic, membru al Parti­du­lui Laburist şi ac­tivist pentru drep­turile gay. Ca actor este cu­noscut ca primul bărbat care a săru­tat un altul într-un serial BBC (‘86). În 2006 se căsăto­reş­te o­fi­cial cu iubit­ul său (foto), du­pă o relaţie de 20 de ani. Anul tre­cut a fost pre­zent în România cu oca­zia GayFest-ului, dar şi pentru a con­du­ce Comisia pentru Petiţii a Par­la­mentului UE în legătură cu taxa au­to.

Timeout, Gay & Lesbian, 8 mai 2009

Nota mea: Ziarul britanic Daily Mail l-a prins pe activul militant pentru drepturile animaleor si homosexualilor ca si-a platit "iubitul" cu 30.000 de lire sterline din banii Parlamentului European, invocand ca acesta este "secretarul" sau desi are o functie de director la o firma de PR (Normal, daca il cheama Cashman...)
Pentru lamuriri privind FERMA EURO-ANIMALELOR vezi Presa Ortodoxa

No comments: