Wednesday, March 25, 2009

TREBUIE SA FIM FERICITI: UE ne excepteaza copiii de la amprentare pentru vize biometrice


Comunicat de presă
Politica vizelor

Vizele biometrice, la fel ca şi paşapoartele biometrice, au ca obiectiv îmbunătăţirea securităţii, dacă amprentele sunt fiabile. Copiii care nu au împlinit vârsta de 12 ani vor fi exceptaţi de la prelevarea de amprente: aceasta reprezintă rezultatul acordului cu Consiliu, având la bază recomandarea pentru a doua lectură, elaborată de deputata europeană Sarah Ludford, privind introducerea biometriei la vize, inclusiv a dispoziţiilor privind organizarea primirii şi a procesării cererilor de vize.

Propunerea urmăreşte modificarea instrucţiunilor consulare comune actuale, în vederea creării temeiului juridic necesar statelor membre pentru a prelua identificatorii biometrici obligatorii - imaginea facială şi zece amprente digitale plane - de la solicitanţii de viză şi în vederea instituirii unui cadru juridic pentru organizarea oficiilor consulare de carieră ale statelor membre, în scopul punerii în aplicare a Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS).

Scopul colectării identificatorilor biometrici - în conformitate cu recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) - este de a stabili o legătură mai sigură între titularul de viză şi paşaport, în vederea evitării utilizării identităţilor false. În consecinţă, prezentarea în persoană a solicitantului - cel puţin la depunerea primei cereri - ar trebui să fie una dintre cerinţele de bază pentru eliberarea unei vize cu înregistrarea elementelor biometrice de identificare în sistemul VIS.

Exceptarea copiilor sub 12 ani de la prelevarea amprentelor

Propunerea Comisiei a prevăzut că, în scopul cererilor de viză, amprentele digitale ar

trebui să fie preluate de la copii începând cu vârsta de 6 ani. Parlamentul European nu a fost de acord cu această abordare şi, ca soluţie de compromis, într-un prim stadiu a solicitat ca amprentele digitale să fie preluate începând numai de la vârsta de 12 ani, având în vedere că amprentele digitale evoluează cu vârsta şi nu sunt destul de fiabile în scopul identificării înainte de această vârstă.

Oficii consulare comune

În vederea reducerii costurilor pentru statele membre, deputaţii europeni pledează pentru centre comune de primire a cererilor de vize şi utilizarea în comun a echipamentelor necesare pentru colectarea datelor biometrice. În acest fel, statele membre nu vor mai fi nevoite să doteze fiecare oficiu consular cu echipamentele respective.

Cooperarea cu prestatorii externi - externalizare

Dispoziţiile din actul legislativ prevăd că numai în circumstanţe deosebite sau din raţiuni legate de situaţia locală (numărul mare de solicitanţi sau acoperirea teritorială a ţării terţe în cauză) şi numai în cazul în care celelalte forme de cooperare se dovedesc a fi necorespunzătoare, un stat membru poate, în ultimă instanţă, să coopereze cu prestatorii externi de servicii.

No comments: