Monday, March 23, 2009

MASINA DE VOT LA MINUT. Cartile de identitate electronice cu cip si date biometrice au trecut la vot prin Camera in 60 de secunde. STENOGRAMA

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 martie 2009

25.Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate.

"Cine este pentru?

174 de voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Nu sunt.

Abţineri?

Nu sunt. "

consultă fişa PL nr. 103/2009
Domnul Ioan Oltean:
................................................
Poziţia 24 din ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate.
Avem procedură de urgenţă.
Rog iniţiatorul să ia cuvântul.
Domnule secretar de stat, aveţi cuvântul.
Domnul Radu Stancu:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Îndeplinirea obiectivelor stabilite de Ordonanţa de urgenţă nr.69/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie cadrul normativ privind implementarea cărţii electronice de identitate, este condiţionată de alocarea resurselor de finanţare aferente.
Lipsa acestor surse a dus la întârzierea parcurgerii etapelor premergătoare, cum sunt: modernizarea sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei în raport cu nevoile de implementare a proiectului; constituirea unei platforme pilot destinată testării funcţiilor şi identificării eventualelor disfuncţii ale noului act de identitate; personalizarea la nivel naţional a cărţii electronice de identitate şi achiziţionarea elementelor care vor forma conţinutul electronic de date ale actului de identitate.
Îndeplinirea acestor etape a impus schimbarea termenelor prevăzute pentru asigurarea echipamentelor şi programelor informatice, realizarea platformei pilot pentru constituirea sistemului informatic şi pentru introducerea cărţii electronice de identitate.
În aceste condiţii, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.184/2008 s-au adoptat măsuri pentru prorogarea termenului pentru punerea în circulaţie a cărţilor electronice de identitate, a termenelor stabilite pentru asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în procesul de eliberare a cărţilor electronice de identitate, precum şi pentru realizarea, începând cu data de 1 iulie 2010, a unei platforme pilot pentru construirea sistemului informatic de emitere a cărţilor electronice de identitate.
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Vă rog să adoptaţi proiectul Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.184/2008.
Vă mulţumesc.
Domnul Ioan Oltean:
Mulţumesc, domnule ministru.
Doamnelor şi domnilor colegi,
Raportul comisiei sesizate în fond nu cuprinde amendamente nici admise, nici respinse. Este forma adoptată de Senat.
În această situaţie, propun ca proiectul de lege să urmeze votul final.

(Votat cu 174 voturi "pentru")


23.03.2009 - depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

No comments: