Wednesday, April 1, 2009

NOUL APEL al Parintelui Justin Parvu: Chemare la REFERENDUM!

NOU- Tabel - REFERENDUM NATIONAL - Vrem sa nu vrem acte electronice cu cip si date biometrice? VOX POPULI VOX DEI

Chemare la Referendum

Iubiţi fii ortodocşi,

Cu multă durere asist, în ultima vreme, la ultimele pătimiri ale Creştinătăţii. Acest cip care vrea să substituie chipul lui Dumnezeu din om este un război la adresa Creştinătăţii şi a persoanei umane, în general. Războiul a început din plin şi ne-a găsit, se pare, nepregătiţi, încât deja am obosit şi suntem istoviţi de atâta confuzie şi polemică pe seama acestui subiect. Dar uităm un aspect, dragii mei. Oare Mântuitorul, când S-a rugat în grădina Ghetsimani să I se îndepărteze paharul pătimirilor, şi nu a fost ascultat, a pierdut? Oare care este biruinţa noastră? Oare nu crucea ne deschide porţile învierii? Am luptat deja până la sânge şi am simţit cuiele piroanelor încât să nu mai putem striga către Tatăl ceresc şi să renunţăm la luptă? Nu este uşor deloc, cum nici Însuşi Mântuitorului Iisus Hristos nu I-a fost. Dar ce a făcut Hristos în vremea pătimirii Sale pe cruce? A ridicat privirea către Tatăl ceresc şi a răbdat toate cu dragoste. De unde mai primea Mântuitorul putere să rabde pe cruce? Din inima iertătoare faţă de toţi cei ce L-au prigonit. Fără aceste două arme, nu putem rezista pe acest front, dragii mei: nădejdea, având ochii aţintiţi asupra Dumnezeului nostru şi dragostea faţă de toţi, şi faţă de cei ce ne prigonesc.
Inamicul a căutat prin mijloace diversioniste şi prin dezinformare să împingă la descurajare atât în forţele noastre, cât şi în viaţa politică şi cea religioasă. Bineînţeles că încrederea noastră nu vine de la nici un partid politic, ci numai de la Părintele luminilor, de unde vine toată înţelepciunea.
Reprezentanţii ţării noastre, care au căpătat voturile acestui popor prin cerşetorie şi de multe ori minciună, au trădat astăzi pe fraţii lor, dându-ne pe mâna vrăjmaşului cip, arma diavolului prin care se urmăreşte o înrobire atât a trupului cât şi a sufletului unei puteri străine, potrivnică Dumnezeului nostru.
Atât de mult ne iubesc conducătorii noştri, încât nu au binevoit să informeze câtuşi de puţin acest popor cu privire la introducerea cipurilor în actele noastre de identitate. Fraţi români, este totuşi identitatea noastră! Cui ne-o vindem? Ce încredere să mai avem în conducătorii noştri când ei, în timp ce noi luptam cu râvnă împotriva paşapoartelor cu cip, au votat „tacit” buletinele cu cip? Să vedem ce argumente ne vor mai oferi acum! Dacă paşaportul era un drept şi nu o obligaţie, oare buletinul tot un drept va fi? Vedeţi cât de mult ţin conducătorii noştri la părerea unui popor? Ce drepturi ne apără ei? Şi ce drepturi mai avem, de fapt?
Dacă e corect şi cinstit ceea ce se face, de ce nu se mediatizează, de ce nu se face cunoscut acestui popor? Aceste probleme capitale, de o importanţă covârşitoare, se dezbat, însă, la întuneric. Oare ce au de ascuns? Oare ce dictatură ni se mai pregăteşte de data aceasta? Port în trupul şi în sufletul meu urmele unei dictaturi comuniste, care s-a arătat ca o fiară spurcată ce nu suferea nici cuvântul Dumnezeu să îl audă. Dacă eram închişi pentru nesupunere faţă de partid, ce aveau cu credinţa noastră? Căci, să ştiţi: În închisori nimic nu-i deranja mai mult decât Dumnezeul nostru şi principalul motiv de tortură de fapt acesta era: „Mai crezi, măi, banditule, în Dumnezeu?”. Dar dacă lupta împotriva Dumnezeului nostru şi a libertăţii noastre era pe faţă, acum vin cu vicleşug, cu crucea şi icoana în mână şi cu diavolul în suflet, pentru că ei sunt vânduţi puterilor străine, banilor şi puterii de stăpânire. După ce că ne-au vândut ţara, acum să ne vândă şi identitatea noastră? Şi de ce să ne-o dăm de bună voie? Ce drepturi îşi arogă ei? Oare ce suflet au avut parlamentarii care au vândut identitatea acestui neam, pentru care şi-au vărsat sângele strămoşii noştri? De ce să o vindem de bună voie pe preţ de nimic, precum odinioară Iuda L-a vândut pe Hristos pe 30 de arginţi? Nu se ruşinează în faţa mormintelor sfinte, ale lui Ştefan cel Mare, Matei Basarab, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu şi toţi vajnicii noştri voievozi şi conducători?
Prin urmare, dintre posibilele alternative legale, îndemn poporul: Să cerem referendum! Este pământul ţării noastre, al strămoşilor noştri, care au luptat cu jertfă şi dăruire de sine ca să ne predea nouă acest testament al unei ţări creştine, libere. Avem dreptul să decidem asupra sorţii acestui pământ în care ne-am născut şi asupra acestui suflet, pe care ni l-a dat Dumnezeu şi nu omul. Aici, la mănăstirea noastră, s-au adunat în jur de patru sute de mii de semnături împotriva actelor biometrice. Oamenii vin disperaţi şi îmi cer sfatul. Să cerem de data aceasta referendum! Aşadar vom face tabele cu noi semnături, în care să cerem să ne împotrivim actelor electronice prin referendum! Să semnăm cu convingere sinceră, încercând să mai salvăm ceva din căderea în care ne aflăm. Anul acesta sunt alegeri şi campania electorală deja a început. Toate pregătirile pentru alegeri, toată maşinaţia aceasta în care se folosesc sume enorme de pe spinarea unui popor sărăcit şi minţit, nu este decât un alt scenariu pregătit după ani de cârdăşie murdară cu interese străine poporului nostru.
Cu toate că ne aflăm într-o situaţie anevoioasă, nimeni nu explică poporului – nici presa, nici televiziunea, nici predicile din faţa sfântului altar – adevărul care stă în spatele acestor lucruri. Toţi au ajuns la o tăcere asemenea unei trădări evidente, încât nu în zadar spune Psalmistul: „Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.” (Psalmi 13:3) Împingerea acestui popor spre păgânism, spre necredinţă, şi în acelaşi timp spre pierderea identităţii lui şi înstrăinare de obiceiurile şi tradiţiile lui, cât şi înrobirea faţă de nişte concepţii străine care nu ne-au aparţinut niciodată nouă, românilor, şi nici ortodocşilor, va aduce numaidecât judecata aspră a lui Dumnezeu asupra noastră. Şi cu cât vom fi noi mai laşi, cu atât şi mustrarea va fi mai aspră.
Aşadar, fiecare creştin botezat în numele lui Iisus Hristos este dator să îşi apere credinţa cu preţul vieţii, fără să aştepte dispoziţii oficiale. Ci, temându-ne mai cu seamă de judecata lui Dumnezeu decât de a oamenilor, să facă fiecare după puterea sa tot ce îi stă în putinţă, să lupte împotriva instaurării acestui nou sistem de dictatură!
Am spus-o şi o repet: Atunci când nu va mai fi cine să apere credinţa predată de însuşi Sf. Apostol Andrei, acea credinţă e moartă, după cum moartă va fi şi soarta acelui popor. Noi am încercat, aşa nevrednici cum suntem, să păstrăm neştirbită predania Sf. Apostol Andrei, care a sfinţit cu picioarele sale pământul acestei ţări, propovăduind Evanghelia păcii. Noi altă predanie nu vom primi decât aceasta. Şi înger din cer de ar veni să ne spună că Sf. Andrei s-a înşelat când ne-a învăţat creştinismul, noi nu îl vom primi, ci ca un lepădat şi spurcat îl vom socoti. Nu osândim pe nimeni care trăieşte paşnic în credinţa lui, chiar dacă este potrivnică Evangheliei lui Hristos, ci numai pe aceia care încearcă cu neruşinare să ne schimbe nouă credinţa pecetluită cu Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă alţii s-au spălat pe mâini de sfânt Sângele Lui, noi binevoim mai degrabă să ne spălăm în Sângele Lui şi să ne îmbrăcăm în cămaşa Lui, în care ne-am şi botezat.
Fraţi români, nu sfâşiaţi cămaşa lui Hristos! Nu vă spălaţi de Sângele cu care El ne-a pecetluit şi ne-a făcut moşteni Împărăţiei Lui.
Ci mai degrabă să ne rugăm ca prin rănile Lui să se tămăduiască rănile noastre; prin sângele Lui să se curăţească sângele nostru; ca prin capul Lui cel aplecat pe Cruce, să se înalţe capetele noastre pălmuite de cei potrivnici; ca prin sfintele Sale mâine pironite de cei fărădelege să ne tragă şi pe noi din prăpastia pierzării, precum Însuşi a făgăduit.
Aşadar nu prin forţele noastre stinse vom nădăjdui, ci în puterea Dumnezeului nostru, a Căruia este cinstea şi slava, în veci. Amin!

Arhim. Justin Pârvu, Mănăstirea Petru Vodă
1.04.2009, la prăznuirea Sf. Cuv. Maria Egipteanca


Vezi si
PARINTELE JUSTIN PARVU despre campania de indosariere mondiala: "Întreaga creştinătate este răstignită pe cruce"
ATITUDINI: Sa nu dati in cap Sfintilor! Despre cat de infailibil este Parintelui Justin Parvu
PARINTELE Justin Parvu despre cipuri si vremurile din urma: veti fi vanduti de pastorii vostri!
PARINTELE Iustin Parvu: "Ne-a dat Dumnezeu această ocazie ca să fim ortodocşi, să ne călim, să ne formăm şi să primim cu bucurie învierea Domnului"
PARINTELE Justin Parvu: "Acceptarea cipului inseamna lepadarea de Hristos!" Bucurie pentru prigonire, pentru Hristos. Preotii sa fie alaturi de popor!
APELUL PARINTELUI JUSTIN PARVU CATRE SENATORII ROMANI: Salvati Sufletele Noastre, Salvati Sufletele Voastre!
PARINTELE Justin Parvu - Indemn la post si rugaciune si lupta pentru Mantuitor - VIDEO
PETRU VODA. Parintele Iustin Parvu in Duminica Iertarii
PARINTELE Justin Parvu: Rugaciunea de dezlegare pentru Postul Mare 2009 si Obstea de monahi de la Sfanta Manastire Petru Voda
NOU APEL AL PARINTELUI JUSTIN PARVU: "Tăcerea noastră înseamnă sclavie şi îngroparea Ortodoxiei!"
CIPUL la SFANTUL SINOD. Parintele Arsenie Papacioc contra fiarei si cipurilor biometrice: NU acceptati sub nici un chip!
CAMPANIA ANTI CIP Monahii romani de la Sfantul Munte Athos sustin Chemarea Parintelui Iustin si se alatura zecilor de mii de semnatari din tara APEL
PARINTELE. Câteva gânduri la 90 de ani de la naşterea Părintelui Justin Pârvu. La mulţi ani, Părinte Arhimandrit!
PARINTELE IUSTIN de ziua lui, la 90 de ani, despre lupta dintre bine si rau - VIDEO
PARINTELE. Iustin Parvu, Duhovnicul Neamului, la 90 de ani. CANT si FOTOGRAFII
UN OSTEAN BATRAN CA UNIREA. Amintiri din copilăria Părintelui Justin
MINUNE LA PETRU VODA. Icoana Maicii Domnului de la Manastirea Parintelui Iustin a plans cu lacrimi de mir Duminica, inainte de ziua Parintelui - FOTO
PARINTELE IUSTIN: "Apoi, ori cu lumea, cu cipul, ori cu Hristos, cu nevointa, cu calea cea stramta, nevoitoare!" VIDEO
AUDIO/VIDEO Parintele Iustin Parvu despre Cuvantul sau catre poporul ortodox privind monitorizarea mondiala si rolul romanilor
M-am intors! Ia sa popesc AZEC-ul: Cum nu l-a lasat Dumnezeu pe michiduta sa-l ponegreasca pe P Justin Parvu in public si cum si-a facut aghiuta loc
România - un posibil loc de început al pecetluirii apocaliptice. Studiu despre RFID realizat de Pr Prof Dr Mihai Valica cu binecuvantarea IPS Teofan
Parintii romani de la Sfantul Munte Athos intaresc Apelul Parintelui Iustin Parvu in cazul impunerii cipurilor biomterice, act premergator pecetluirii
Cine ţine ortodoxia românească? Interviu cu Parintele Justin Parvu in revista de gandire si traire romaneasca ATITUDINI
Parintele Nicolae Tanase de la Valea Plopului: Parintele Justin Parvu nu este contestabil!
Parintele Justin Marturisitorul la judecata AZEC-ului? Piei, drace! Invitatie la clarificare interioara (si institutionala) si implicare deschisa
Parintele Arsenie Papacioc despre Parintele Justin Parvu si Apelul sau impotriva ante-pecetluirii cu numarul Fiarei:"Suntem de aceeasi parere, intim"
Parintele Arhimandrit Mihail Stanciu de la Manastirea Antim predica intru sustinerea Apelului Parintelui Justin Parvu: despre bio-cip si Antihristi
"Sunt categoric impotriva cipurilor biometrice!" - Prof Dr Pavel Chirila, Asoc. Filantropica Medicala Christiana. Cipurile din PERMISELE AUTO contin si date medicale
Parintele Justin Parvu confirma Apelul contra Cipurilor Biometrice 666 si avertizeaza gurile rele
Parintele Justin Parvu contra cipului Fiarei si pentru taierea apelor. Argumente la Apelul anti-666. Steaua rosie cu cinci colturi. Manastire la Aiud
Parintele Justin Parvu raspunde neavenitilor care contesta demersul pentru apararea credintei stramosesti: Arie! 1111 contra 666 intr-o singura zi
Parintele Iustin Parvu despre modelul si jertfa tinerilor mucenici romani VIDEO-si ce se poate face contra cipurilor biometrice si a insemnarii cu 666
Parintele Iustin Parvu: Sa ne inarmam cu armele Luminii! Oricine implineste voia lui Dumnezeu nu face altceva decat sa creasca si sa lumineze in slava
Parintele Iustin Parvu, monahiile si soldatii lui Hristos de la Petru Voda. Colinde si fotografii
Manastirea Petru Voda si Parintele Iustin Parvu: bucurii dumnezeiesti care trebuie impartasite
Cuvant grav al Parintelui Iustin Parvu catre poporul ortodox: Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!
Libertatea s-a nascut in temnita. Craciun fericit!

8 comments:

Anonymous said...

Sfinte Parinte,

Rugati-va Lui Dumnezeu sa nu se faca experimente pe noi, romanii, nu vedeti ce oameni ne conduc? putini dintre ei daca stiu ce voteaza, altii sunt pusi sa voteze fortat, asa cred

MARIA said...

PAI VREAU UN RASPUNS LA DVS DECI VECHILE SEMNATURI SE POT FOLOSI SI LA REFERENDUM SAU TB SA STRANGEM DIN NOU ALTELE ? VA ROG SA-MI RASPUNDETI .MARIA- SLATINA-OLT

Adrian said...

MITING ANTI-CIP!
Miercuri, 8 aprilie 2009 intre orele 12-15, va avea loc un nou miting de protest impotriva pasapoartelor si biometrice si dispozitivelor cu cip. Locul desfasurarii protestului va fi, ca si in randul trecut, la Palatul Parlamentului, Camera Deputatilor, pe latura cu Parcul Izvor.
Organizator: ASOCIATIA VICTIMELOR MINERIADELOR 1990-1991 DIN ROMANIA(A.V.M.R.)

Gavriil STIHARUL said...

Nu vă lepădaţi de cruce! Nu vă însemnaţi cu 666!

Motto:
”Atunci le va zice înşelătorul: veniţi să vă punem
pecetea (666) pe mâna dreaptă şi pe frunte şi vă voi
da oricâte voiţi. Pentru aceasta va pecetlui dreapta
omului, ca să nu mai poată face cu mâna semnul
cinstitei Cruci şi să fie a lui desăvârşit.”
( Sfântul Sfinţit Mucenic Ipolit,
papă al Romei - 260 d. Hr)

Nu vi se pare nefiresc că , din toţi creştinii, numai dreptmăritorii sunt gata să lupte sau să moară pentru neprimirea semnului apocaliptic? Negreşit, aceasta este pentru că pecetea fiarei nu este neapărat împotriva credinţei în Dumnezeu sau în Iisus Hristos, ci împotriva semnului crucii, pe care numai pravoslavnicii îl fac desăvârşit şi bineplăcut lui Dumnezeu.

Gavriil STIHARUL said...

Rugăciuni pentru vremurile de acum

(Rugăciunea întâi)

Doamne Atotputernic, priveşte la turma Ta din Răsărit,
zilele furtunilor cumplite vor veni curând,
nori negri ca smoala se rostogolesc în zare
peste culmile asfinţitului.
Nori negri vestesc zilele urgiei,
zilele când fierul înroşit
va sfârâi în carnea robilor Tăi
însemnându-i cu pecetea proorocită,
zilele în care oamnenii vor fi infieraţi ca vitele,
zilele când ghimpii antihristului se vor înfige adânc
în carnea pruncilor-
până la noi se aude scâncetul lor şi ne astupam urechile.
Tragem în piept aerul fierbinte şi ne arde beregata.
Doamne, Răsăritul a ajuns ca o turma de oi
încolţită de lupi flămânzi.
Bisericile Tale trag clopotele
chemând credincioşii la rugăciune.
Ochii noştri sunt îndreptaţi către Tine, Bunule Păstor,
cântările Dumnezeieşti sunt luate de îngeri
şi purtate spre Tine.
La Tine ne este nădejdea,
întăreşte pe robii Tăi cu tăria mucenicilor,
fă ca glasul aleşilor Tăi care acum strigă în pustie
să pătrundă în inimi şi în suflete
şi să fie ascultat acel cuvios albit de ani
care nu şi-a plecat genunchiul idolilor şi învăţăturilor străine
şi care strigă bătându-şi pieptul
asemenea lui Iona cel ce a stat trei zile şi trei nopţi
în pântecele peştelui.

Gavriil STIHARUL said...

Nu vă lepădaţi de cruce!

Motto:
“Atunci le va zice înşelătorul: veniţi să vă punem
pecetea (666) pe mâna dreaptă şi pe frunte şi vă voi
da oricâte voiţi. Pentru aceasta va pecetlui dreapta
omului, ca să nu mai poată face cu mâna semnul
cinstitei Cruci şi să fie a lui desăvârâit.”
(Sfântul Sfinţit Mucenic Ipolit,
papă al Romei - 260 d. Hr)
*
Pecetea lui Dumnezeu este Sfantul Mir.
Sfântul Mir este primit în semul crucii.
Crucea este atunci când două drepte se întâlnesc într-un punct.
Crucea este atunci când credinţa ta se întalneşte cu dreapa cale a lui Iisus Hristos în Ortodoxie.
Pecetea antihristului este primită în semnul anticrucii.
Anticrucea este atunci când două drepte sunt împiedicate să se întâlnească.
Anticrucea este atunci când credinţa este împiedicată să se întâlnească cu dreapta cale a lui Iisus Hristos.
Anticrucea este antiortodoxie.
Când două drepte nu se întâlnesc, înseamnă că acestea sunt paralele.
Pecetea antihristului înseamna drepte paralele.
Antiortodoxie este atunci când credinţa ta merge paralel cu drumul lui Iisus Hristos, fară să-l întâlnească niciodată.
Pecetea antihristului stă în cele 6-6-6 linii paralele.
Credinţa ta este impiedicata în semnul 6-6-6 să se întâlnească cu dreapta cale a lui Iisus Hristos.
Este anticrucea în semnul 6-6-6.
Fereşte-te de ea.
Numai semnul crucii te poate feri.
Numai pecetea darului Sfântului Duh.
Adu-ţi aminte că ai fost însemnat cu Sfânta Pecete la ungerea cu Sfântul Mir.
Şi aceasta nu se va şterge in veci.
Amin.

Gavriil STIHARUL said...

În dulcea datină stăveche


Motto :
- Implantat-au chip-uri pretutindeni ?
- Implantat-au.

Spaţiul rimat l-au îngrădit cu sârme,
au pus curent electric între versuri -
cuvintele n-au drept să se cunune,
ci triste se unesc în înţelsuri.

Doar orele mai stau la sfat solemn,
când candela-n altar lumina-şi poartă,
doar tu, transfigurată în poem,
deschizi o lume ca pe-o nouă poartă.

Un paznic ne opreşte şi ne cere
linia din palma vieţii scrisă,
tu îi plăteşti cu nopţi de priveghere
şi trecem pe sub sârma nepermisă.

Era o noapte sfântă de colinde,
zăpada se cernea în fulgi pereche,
de mână ne ţineam printre cuvinte,
noi, miri primiţi de datina stăveche.

Anonymous said...

RFID ‘Powder’ – World’s Smallest RFID Tag

The world’s smallest and thinnest RFID tags were introduced yesterday by Hitachi. Tiny miracles of miniaturization, these RFID chips (Radio Frequency IDentification chips) measure just 0.05 x 0.05 millimeters.

The previous record-holder, the Hitachi mu-chip, is just 0.4 x 0.4 millimeters. Take a look at the size of the mu-chip RFID tag on a human fingertip.

(Hitachi mu-chip tiny RFID tag)

Now, compare that with the new RFID tags. The “powder type” tags are some sixty times smaller.

(Powder RFID chips next to a human hair)

The new RFID chips have a 128-bit ROM for storing a unique 38 digit number, like their predecessor. Hitachi used semiconductor miniaturization technology and electron beams to write data on the chip substrates to achieve the new, smaller size.

Hitachi’s mu-chips are already in production; they were used to prevent ticket forgery at last year’s Aichi international technology exposition. RFID ‘powder,’ on the other hand, is so much smaller that it can easily be incorporated into thin paper, like that used in paper currency and gift certificates.

Science fiction fans will have a field day with this new technology. In his 1998 novel Distraction, Bruce Sterling referred to bugged money:

They always played poker with European cash. There was American cash around, flimsy plastic stuff, but most people wouldn’t take American cash anymore. It was hard to take American cash seriously when it was no longer convertible outside U.S. borders. Besides, all the bigger bills were bugged. (Read more about bugged money)

These tiny RFID tags could be worked into any product; combined with RFID readers built into doorways, theft of consumer goods would be practically impossible. It’s not clear from the references provided, but even if this chip needs an external antenna, the attached antenna would be a tiny ribbon of wire more narrow than a human hair and only a fraction of an inch long.

How far away could you be, and still read the information from this “powder RFID?” The source article is very thin; however, the mu-chip mentioned earlier is readable from a distance of 25 centimeters (about ten inches) with an external antenna like the one mentioned in the preceding paragraph. This doesn’t sound like much, but it’s certainly enough to read people going through doorways, for example.

These devices could also be used to identify and track people. For example, suppose you participated in some sort of protest or other organized activity. If police agencies sprinkled these tags around, every individual could be tracked and later identified at leisure, with powerful enough tag scanners.

To put it in the context of popular culture, see the picture below, which was taken from the 1996 movie Mission Impossible. One of the IMF operatives places a tracking tag on the shoulder of a computer programmer. Pretty clunky-looking tag…

(Tracking and ID tag from Mission Impossible movie)

Take a look at these earlier stories related to RFID, and consider how much easier it will be with tinier chips: RFID Sensor Tag Shower For Disasters (gentle rain of RFID), RFID-Maki: Easy Payment Sushi (just tag the sushi directly, then scan customer’s stomach [no joke, see digestible tags]) and VeriChip Chairman Proposes RFID Chips For Immigrants (just dust the border).

Via Pink Tentacle. Also, read more about the mu-chip.