Wednesday, June 17, 2009

ROMANIA, pe urmele comunistilor din REPUBLICA MOLDOVA. Propaganda regimului Voronin pentru Pasapoartele Biometrice frizeaza grotescul tip "1984"

Obţinerea paşaportului cu date biometrice este mult mai simplă decît pare la prima vedere
CHIŞINĂU, 17 iunie / Coresp. "Novosti - Moldova" Nikita Liubimov /. Din anul 2008 cetăţenii Moldovei au posibilitatea să primească paşaport cu date biometrice. Peste o mie de persoane sînt deja deţinătoare ale acestora. El poate fi comandat şi obţinut mult mai simplu decît pare la prima vedere.
„Suplimentar la procedura obişnuită, cînd omul se fotografiază şi completează ancheta, el lasă amprentele digitale. Toate se fac concomitent, de regulă, echipamentul, care ia amprentele digitale, se află în etapa fotografierii. Aceasta nu durează mult, procedura este foarte simplă”, - a relatat Valeriu Patraşco, şef adjunct al Direcţiei de documentare a populaţiei a ÎS „CRIS „REGISTRU”.
Potrivit spuselor lui, „datele adunate sînt introduse ulterior întrun cip electronic. La transmiterea acestor date se utilizează sisteme închise, care garantează protecţia drepturilor civile ale persoanei. Vor fi introduse anume datele dumneavoastră, nu se fac erori”.
Termenele pregătirii documentului au rămas fără schimbare. Există posibilitatea de a-l obţine întro lună sau întrun termen mai scurt, inclusiv în 8 ore. Diferenţa constă doar în preţ.
„Paşapoartele cu date biometrice reduc riscurile ce ţin de falsificarea actelor, migrarea ilegală şi infracţiunile legate de «furtul de identitate». Nu are importanţă, cît timp durează pregătirea paşaportului – o lună sau 8 ore – tehnologia este aceeaşi. Aceasta nu semnifică că, dacă cetăţeanul are anumite probleme cu legea, el va face paşaportul foarte urgent şi poate să dispară. Toate datele se verifică în mod obligatoriu. Se procedează astfel pentru a asigura securitatea statului şi a cetăţenilor lui”, - a specificat Patraşco.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la perfectarea paşapoartelor biometrice vă rugăm să apelaţi la numărul de telefon 25-70-70 sau să accesaţi site-ul http://www.registru.md/.

Paşaportul cu date biometrice permite de a stabili mai sigur identitatea persoanei

CHIŞINĂU, 16 iunie / Coresp. "Novosti - Moldova" Nikita Liubimov /. Din anul 2008 cetăţenii Moldovei au posibilitatea să primească paşaport cu date biometrice. Peste o mie de persoane sînt deja deţinătoare ale acestora. Aceste paşapoarte de model nou reduc riscurile ce ţin de falsificarea actelor, migrarea ilegală şi infracţiunile legate de «furtul de identitate». Ce avantaje mai oferă acest document, a relatat Valeriu Patraşco, şef adjunct al Direcţiei de documentare a populaţiei a ÎS „CRIS „REGISTRU”.
„Pentru posesorii noilor acte de identitate procedura de primire a vizei pentru plecarea în străinătate este mult mai simplă, iar durata înregistrării înainte de zbor şi procedurii de control vamal este mult mai redusă. Acolo, unde există tehnică specială, care poate citi datele din paşaport, ea permite de a reduce durata statului la cozi. Documentul este introdus în aparat şi informaţia este citită imediat”, - a menţionat Patraşco pentru agenţia NOVOSTI-MOLDOVA.
Paşaportul cu date biometrice conţine un cip, care, pe lîngă informaţia tradiţională despre titular (înălţimea, culoarea ochilor, grupa sanguină), mai păstrează şi fotografia digitală a acestuia, amprentele digitale şi alte date.
„Implementarea acestui paşaport este dictată de tendinţele mondiale în domeniul documentării populaţiei, doar el permite de a stabili sigur identitatea omului. La moment documentul conţine toate datele necesare în conformitate cu standardele internaţionale. Dacă va fi nevoie de completarea lor, tehnologiile permit acest fapt”, - a specificat Partraşco.
Potrivit spuselor lui, „paşaportul se eliberează pe termenul de 10 ani. Cipul electronic va funcţiona în întreaga perioadă. Aceasta este garanţia întreprinderii. Cetăţenii trebuie să se gîndească de pe acum, ca pe viitor lipsa acestui document să nu devină un obstacol pentru deplasări”.
La momentul actual peste 100 de state au început utilizarea pe larg a paşapoartelor ce conţin informaţii biometrice.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la perfectarea paşapoartelor biometrice vă rugăm să apelaţi la numărul de telefon 25-70-70 sau să accesaţi site-ul www.registru.md.

Paşaport cu date biometrice – document de generaţie nouă

CHIŞINĂU, 26 mai / Coresp. "Novosti - Moldova"/. Implementarea pasaportului cu date biometrice a fost dictată de necesitatea asigurării unei securităţi şi protecţii reale ale cetăţenilor Republicii Moldova care se află peste hotarele ţării, precum şi pentru oferirea posibilităţii de a călători în ţările în care intrarea în ţară se permite doar pe baza paşaprotului ce conţine date biometrice.
Aceste paşapoarte reduc riscurile ce ţin de falsificarea actelor, migrarea ilegală şi infracţiunile legate de «furtul de identitate». Documentul respectiv stabileşte în mod sigur identitatea persoanei.
Pentru posesorii noilor acte de identitate procedura de primire a vizei pentru plecarea în străinătate este mult mai simplă, iar durata înregistrării înainte de zbor şi procedurii de control vamal este mult mai redusă.
Paşaportul cu date biometrice conţine un cip care, pe lîngă informaţia tradiţională despre titular, mai păstrează şi fotografia digitală a acestuia, amprentele digitale ale degetelor, certificatul electronic şi alte date recunoscute de standardele internaţionale.
În momentul în care persoana prezintă paşaportul biometric pentru controlul vamal are loc identificarea persoanei prin metoda verificării fotografiei din cip cu cea imprimată de camera digitală.
Cu ajutorul unui dispozitiv special are loc citirea amprentelor degetelor şi identificarea ulterioară a posesorului prin intermediul verificării informaţiei primite cu cea înscrisă în cipul paşaportului
electronic.
În cazul în care controlul de date se încheie cu succes, persoana trece hotarul de stat mult mai uşor şi mult mai repede.
La momentul actual peste 100 de state au început utilizarea pe larg a paşapoartelor ce conţin informaţii biometrice.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la perfectarea paşapoartelor biometrice vă rugăm să apelaţi la numărul de telefon 25-70-70 sau să accesaţi site-ul http://www.registru.md/.

No comments: