Sunday, October 18, 2009

ORDA cauta o posibilitate de a cenzura internetul in Romania, dupa modelul Legii HADOPI din Franta

COMUNICATUL

OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Autorităţile române, titularii de drepturi şi furnizorii de conţinut creativ pe platforme digitale caută soluţii pentru un Internet legal

Urmând exemplul francez de sancţionare a descărcărilor ilegale de pe Internet şi de stabilire a unui compromis echitabil între titularii de drepturi şi internauţi, în încercarea de identificare a celor mai bune soluţii de exploatare legală a operelor şi produselor purtătoare de drepturi de autor şi conexe, precum şi de valorificare a posibilităţilor oferite de Internet pentru implementarea de noi modele de afaceri, ORDA a organizat la 15 octombrie a.c. o întâlnire cu factorii implicaţi: titulari de drepturi, utilizatori, asociaţii antipiraterie, instituţii publice.

Pentru început, reprezentantul ORDA, dl Laurenţiu Oprea, a prezentat participanţilor iniţiativele finalizate până acum în Europa, respectiv adoptarea, în Franţa, a unei legi privind protejarea drepturilor de autor şi conexe în cazul utilizării creaţiilor şi produselor purtătoare de drepturi prin intermediul reţelei Internet (Legea HADOPI) (Amendata insa de Consiliul Constitutional din Franta! - nota mea).

Întrucât, printre altele, problema descărcărilor ilegale de pe Internet este una cu care se confruntă şi ţara noastră, la fel ca toate ţările lumii, ORDA a propus semnarea unui acord la nivel naţional pentru identificarea tuturor problemelor cu care se confruntă piaţa şi a celor mai bune soluţii din punct de vedere tehnic, precum şi sub aspectul modalităţii de licenţiere a noilor modele de afaceri, concurenţei loiale şi accesului cât mai facil la cultură şi cunoaştere.

Toţi participanţii au agreat această modalitate, iar reprezentantul ANISP, dl director executiv Gheorghe Şerban a propus îmbunătăţirea draftului de protocol comunicat de ORDA, prin includerea de obiective şi strategii în domeniu. În acest sens s-a stabilit ca toţi participanţii să trimită la ORDA propuneri de modificare a textului propus de ORDA şi eventual un regulament de funcţionare al unui viitor grup de lucru în domeniu.

Dl Dan Popi, preşedintele Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, a afirmat că „trebuie să tragem învăţăminte din eşecurile lumii civilizate, care a fost mereu cu 3 paşi în urmă faţă de evoluţia domeniului digital”, modelele de afaceri fiind adaptate noilor tehnologii de cele mai multe ori foarte târziu, uneori chiar după ce acestea au fost abandonate.

Vorbitorii au mai adus în discuţie şi alte aspecte, ca de pildă că, din multiple cauze, modelele pe bază de abonament şi publicitate nu au reuşit să se impună în România, sau că ar putea fi luată în considerare o taxă unică pe Internet plătită de către utilizatorul casnic, un fel de extrapolare a sistemului de copie privată pe Internet, ceea ce ar presupune ca operele să fie postate numai cu acordul titularilor de drepturi.

Reprezentantul ARONSA, dl Sorin Manea, a afirmat că organismele de gestiune colectivă, prin solicitarea unor remuneraţii foarte mari pentru acest tip de utilizare, au blocat, practic, dezvoltarea pieţei. În replică, dna Liliana Savu, reprezentanta CREDIDAM, a precizat că artiştii interpreţi sau executanţi nu sunt remuneraţi şi astfel sunt prejudiciaţi sub aspectul acestui tip de utilizare a produselor purtătoare de drepturi conexe în mediul digital.

Reprezentantul ORDA, dl director Laurenţiu Oprea, a conchis, amintind ponderea importantă a industriilor copyright-ului în ansamblul economiei naţionale (5,4% din PIB şi 3,7% din totalul locurilor de muncă, în 2005) şi afirmând că există 4 părţi interesate în domeniu: titularii de drepturi, consumatorii, utilizatorii, statul, iar obiectivele urmărite trebuie să urmărească interesele fiecăreia dintre acestea, respectiv remunerarea echitabilă a titularilor de drepturi, accesul facil la cultură şi cunoaştere, dezvoltarea unei industrii de furnizare a conţinutului creativ online, crearea de venituri la bugetul de stat şi dezvoltarea unei pieţe concurenţiale şi legale.

Întâlnirile organizate de ORDA se vor concretiza în semnarea unui protocol care va trebui să reflecte interesele tuturor părţilor interesate amintite mai sus: titularii de drepturi (artiştii şi producătorii), consumatorii finali (simplii particulari care accesează Internetul), furnizorilor de acces online şi marilor utilizatori (televiziuni, radiouri ş.a.).

Principalele concluzii reieşind din această primă întâlnire au fost cele potrivit cărora măsurile legislative în cauză trebuie luate după o consultare prealabilă riguroasă a tuturor factorilor implicaţi şi că, pentru deblocarea pieţei, este absolut necesar să se ajungă la un consens pe această temă.

Următoarea întâlnire va avea loc joi 22 octombrie, a.c., ora 15,00, la sediul ORDA din str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, Bucureşti.

Direcţia Registre, Gestiune Colectivă şi Relaţii cu Publicul

16.10.2009

1 comment:

adjudeanu said...

noi nu avem dreptul la privacy ca sa nu mai vorbim de altele...http://weblogweb.com/blog/2009/10/18/un-grav-atac-la-privacy-datele-personale-ale-locuitorilor-judetului-iasi-la-dipozitia-oricui/