Wednesday, February 25, 2009

PREDANIA despre actele biometrice - POZIȚII DIN BISERICA ORTODOXĂ ÎN ULTIMII 20 DE ANI

Având în vedere importanța temei documentelor electronice, noutatea ei în România, dar și timpul foarte scurt avut la dispoziție pentru o analiză aprofundată și o dezbatere reală pe marginea subiectului pus în discuție, Editura Predania a avut inițiativa de a face o cercetare a pozițiilor oficiale din sânul Bisericii Ortodoxe.
Înregistrat cu nr. 1588/25.02.09, referatul cu titlul UTILIZAREA DOCUMENTELOR ELECTRONICE - POZIȚII DIN BISERICA ORTODOXĂ ÎN ULTIMII 20 DE ANI a fost depus la Registratura Generală a Administrației Patriarhale din Patriarhia Română și este atașat prezentului comunicat.
Suntem convinși că numărul documentelor și al luărilor de poziție este mult mai mare, dar chiar și așa nu putem să nu remarcăm poziția unanimă și lipsită de echivoc în a se opune mijloacelor electronice de identificare, urmărire și control a persoanei a tuturor Sinoadelor din țările care au dezbătut aceasta temă.
Simpla transformare a identității persoanei într-un șir de numere (fie că este vorba de codul numeric personal sau de codul generat prin procesarea datelor biometrice) și de introducerea ei într-un mediu virtual necontrolabil constituie un atentat la libertate. Documentele atașate demonstrează fără putință de tăgadă că acceptarea documentelor electronice creează premisele instaurării unui sistem totalitar fără precedent în istorie.
Ionuţ Gurgu,
Sursa

No comments: