Pages

Friday, February 19, 2010

TRIBUNUL HOMOSEXUALILOR ataca pe la spate. Vadim Tudor a pus Politia si Parchetul sa il cerceteze penal pe George Roncea si cere 1.000.000 de lei (noi) despagubiri. PLANGEREA plangaciosului :)

Zilele trecute, fratele meu, George Roncea, s-a trezit cu un echipaj de Politie la redactie in baza unei plangeri penale inaintate de Vadim Tudor pentru calomnie, cu care de altfel il amenintase in urma cu ceva timp, pe vremea cand a fost demascat drept Tribun al homosexualilor in Parlamentul European. De data asta, Roncea Sr este cel care se ridica in Top 1 al jurnalistilor carora li se pretind cele mai mare "daune morale" din istoria post-decembrista, surclasandu-ma pe mine si procesele mele cu Liiceanu-Liicheanu-Liigheanu si informatorul GDS Mihnea Berindei, in care mi se cere o despagubire cumulata de 600.000 Roni. Dupa un timp, curios si dornic sa respecte legea, George s-a dus sa vada despre ce e vorba la adresa mentionata in citatie. In amuzamentul intregii sectii de Politie, s-a dat citire Plangerii Penale pe care o reproduc mai jos. Cica politistii erau pe jos de ras. Cine n-ar fi?! :)

PLANGERE PENALA

DOMNULE PROCUROR-ŞEF, Subsemnatul CORNELIU VADIM TUDOR, domiciliat în Bucureşti, Str. General Butoianu nr. 4, Sector 5, în temeiul art. 279, al. 2, lit. a C. p.p, raportat la 206 Cod Penal, formulez PLÎNGERE PENALĂ împotriva numitului George Roncea, autorul articolului "Vadim Tudor - Tribunul homosexualilor", pentru săvîrşirea infracţiunii de calomnie, şi solicit obligarea inculpatului, în solidar cu partea responsabilă civilmente, editorul publicaţiei "Curentul", cu sediul în Str. Ionescu Gion nr. 13, Sector 3, Bucureşti, la plata sumei de 1.000.000 RON daune morale.

În fapt, în ziarul "Curentul", din 30.09.2009, sub semnătura lui George Roncea, a fost publicat articolul identificat mai sus, prin care se aduce o gravă atingere reputaţiei mele, dar şi onoarei şi demnităţii de care mă bucur în societate, avînd drept consecinţă supunerea mea dispreţului public.
Menţionez un extras din articolul amintit: "Vadim Tudor s-a alăturat propagandiştilor homosexualităţii, devenind, astfel, pentru noi, din acest moment, Tribunul poponarilor. Purtător ba de cămaşa neagră a morţii, ba de cipilică evreiască, după ce a votat, în precedenta guvernare PNL-UDMR, de două ori alături, împreună, îmbrăţişat, încârligat cu UDMR-ul, "duşmanii neamului", după ce i-a lins mâna cârpei kaghebiste, Ion Iliescu, acum Vadim se poate lua de mână cu Mircea Toma, Remus Cernea, Gabriel Andreescu, corifeii mişcării de rezistenţă a sodomiţilor de pripas". Întregul articol nu reprezintă altceva decît un atac concertat, bazat pe aserţiuni calomnioase, în care se aduce atingere uneia dintre valorile pe care le preţuiesc cel mai mult, şi anume: FAMILIA şi CREDIBILITATEA. Perseverenţa rezoluţiei infracţionale cu intenţie directă rezultă din desfăşurarea articolului, ce exprimă indiscutabil voinţa de a-mi leza demnitatea prin aceea că se reclamă că aş avea orientări sexuale ce derogă de la morala creştină, prin votul exprimat în Parlamentul European cu privire la Rezoluţia ce viza poziţia acestei instituţii faţă de o lege din Lituania ce reglementa drepturile minorilor. În continuarea articolului, autorul insistă în a-mi deteriora imaginea, prin următoarele aserţiuni: "Rezoluţia votată de Vadim şi de restul pidosnicilor"; "La vot, C. V. Tudor s-a făcut de cacao"; sau cuvinte care greu sînt suportate de hîrtie: "Specialist în scuipat acolo unde a lins, Vadim Tudor poate diversifica metoda, de acum încolo homosexualii oferindu-i oportunităţi multiple - poate să-i şi scuipe, să-i şi lingă - în cur, pe unde se iubesc ei, lor le place, oricum". În realitate, Parlamentul European NU a cerut Lituaniei să modifice o lege internă a sa, nici vorbă! Legea respectivă fusese deja respinsă, prin veto, de preşedintele acelei ţări, la Vilnius luînd fiinţă un grup de lucru însărcinat cu evaluarea posibilităţii de modificare a legii. Dar, iată un fragment din rezoluţia votată de noi: "Întrucît, în urma respingerii, prin veto-ul preşedintelui Lituaniei, proiectul de lege este în curs de a fi reexaminat de către autorităţile naţionale lituaniene", Parlamentul European "salută declaraţiile noului preşedinte al Republicii Lituania şi instituirea, în această ţară, a unui grup de lucru însărcinat cu evaluarea posibilităţii de modificare a legii şi invită preşedinţia Republicii Lituania, precum şi autorităţile lituaniene să se asigure că legile naţionale sînt compatibile cu drepturile omului şi cu libertăţile fundamentale consacrate în dreptul internaţional şi european. (...) Constată că Legea privind protecţia minorilor împotriva efectelor dăunătoare ale informaţiilor publice, aprobată de Parlamentul lituanian, la 14 iulie 2009, nu a intrat încă în vigoare şi că necesită o reexaminare înainte de a intra în vigoare". Mai mult decît atît, dar, prin rezoluţia votată de noi, Parlamentul European "reaminteşte principiul prevăzut în preambulul Declaraţiei privind drepturile copilului, din 20 noiembrie 1959, conform căreia, dată fiind lipsa sa de maturitate fizică şi intelectuală, copilul are nevoie de protecţie şi îngrijire specială, inclusiv de o protecţie juridică adecvată". Susţinerile autorului articolului nu au nimic comun cu etica ziaristică şi cu dreptul fundamental la informarea publicului larg, deoarece denaturează în mod voit adevărul, atîta vreme cît eu am votat pentru protejarea copiilor din Lituania, nu împotriva lor. Am votat pentru respectarea drepturilor omului, nu împotriva lor. Am votat pentru echilibru, nu pentru excese. Am votat pentru eliminarea confuziilor, nu pentru legiferarea lor. Am votat de partea Binelui, nu de partea Răului. Alături de mine au votat nu mai puţin de 348 de membri ai Parlamentului European! Au existat doar 218 voturi împotrivă şi 46 de abţineri.
Obiectul juridic special
Prin aceste imputări şi afirmaţii defăimătoare privitoare la reputaţia şi onoarea mea, mi s-a adus o ofensă sub aspectul preţuirii de care mă bucur în societate, în mediul politic şi profesional. Prezentarea în mod eronat a acestei situaţii este de natură a mă expune dispreţului public, prin crearea unei imagini ce reflectă o atitudine imorală, falsă din partea mea faţă de Poporul Român şi, în special, faţă de electoratul meu. Încercarea inculpatului de a creiona o astfel de imagine despre personalitatea, demnitatea şi onoarea mea denotă scopul cu care acesta a acţionat, şi anume expunerea mea oprobriului public. În ceea ce priveşte urmarea imediată, ea s-a produs din momentul publicării articolului şi a constat în atingerea adusă onoarei şi reputaţiei mele, prin imputarea unor fapte false, ca fiind săvîrşite de subsemnatul.
Avînd în vedere repetarea ostentativă a informaţiei false de către inculpat în întreg articolul, rezultă că acesta a săvîrşit fapta cu intenţie directă, urmărind să-mi creeze în faţa Poporului Român o imagine inavuabilă.
DOMNULE PRIM-PROCUROR,

Justiţia este singura instituţie a Statului căreia îi putem sesiza asemenea comportamente antisociale şi care poate contribui la sancţionarea în acest sens, pentru a impune un semnal clar că societatea românească trebuie drenată de asemenea atitudini. Calomniile la care am fost supus, afirmaţiile potrivit cărora aş avea un comportament deviant sînt de o imensă gravitate, nu sînt nici pe departe adevărate, fiind de natură a mă discredita şi de a-mi distruge una dintre cele mai importante calităţi ale unui om politic, CREDIBILITATEA. Solicit aceste daune deoarece consider că sancţiunea penală, ce va fi aplicată inculpatului de către instanţă pentru aceste infracţiuni, este insuficientă în raport cu gravitatea faptelor săvîrşite, cu statutul meu de om de cultură, cu personalitatea mea publică şi cu faptul că, lovind în reputaţia mea, s-a adus o atingere gravă şi prestigiului Partidului România Mare, pe care îl conduc, şi chiar electoratului acestui partid. Acordarea de daune morale contribuie şi la prevenirea eficientă a unor fapte similare pentru viitor. Această stare de fapt, creată intenţionat, prin săvîrşirea infracţiunilor de calomnie de către inculpat ÎN PERIOADA ALEGERILOR PENTRU DESEMNAREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI, are drept scop derutarea unei părţi a electoratului. Acordarea daunelor morale este consecinţa firească şi corectă a prejudiciilor morale pe care le-am suportat, ca urmare a unor fapte ilicite, generate de atingerea unor valori morale, precum sînt: familia, cinstea, onoarea, buna reputaţie, demnitatea şi prestigiul meu.
Pentru toate motivele arătate mai sus, solicit trimiterea în judecată a autorului articolului - George Roncea -, care urmează a fi citat la locul său de muncă (sediul părţii responsabile civilmente) pentru săvîrşirea infracţiunii de calomnie, prevăzută şi pedepsită de art. 206 Cod Penal, precum şi obligarea acestuia, în solidar cu partea responsabilă civilmente, pe calea acţiunii civile reglementate de Codul de Procedură Penală şi în temeiul art. 998-999 Cod Civil, la plata sumei de 1.000.000 RON, cu titlu de daune morale.
Dr. CORNELIU VADIM TUDOR

1 comment:

jan dinu said...

VADIM ramine cea mai mizerabila creatura prin tot ce ne-a dovedit pina acum !
JD