Pages

Wednesday, January 28, 2009

Romanii din Basarabia vor calatori mai usor in Italia

Coada tipica in fata Consulatului Italiei la Bucuresti formata din basarabeni veniti cu greu in Romania
DESCHIDEREA PENTRU PUBLIC
A AMBASADEI ITALIEI LA CHISINAU

Incepand cu data de 28 ianuarie 2009 va fi inaugurat Serviciul Consular pentru eliberarea Vizelor de catre Ambasada Italiei la Chisinau, cu sediul pe strada Vlaicu Pircalab, nr.63. Se transmite, in anexa, nota informativa a Ambasadei Italiei la Chisinau cu privire la procedurile de urmat.
Incepand cu data de mai sus competenta pentru eliberarea vizelor de intrare in Italia pentru cetatenii moldoveni sau pentru alti cetateni extracomunitari cu rezidenta legala in Republica Moldova va trece in sarcina Ambasadei Italiei la Chisinau, inclusiv pentru persoanele care s-au programat deja prin intermediul call center-ului romanesc. De competenta Ambasadei Italiei la Bucuresti va ramane numai eliberarea de vize pentru Italia pentru cetatenii extracomunitari cu rezidenta legala in Romania. Pentru informatii ulterioare sunteti rugati sa contactati direct Biroul de Vize al Ambasadei Italiei la Chisinau la numarul direct: + 373 22 201996 sau la adresa e-mail italiavisa@gmail.com.
Începând cu 28 ianuarie 2009 îşi va începe activitatea Serviciul Consular pentru eliberarea vizelor de către Ambasada Italiei la Chişinău cu sediul în str. Vlaicu Pârcălab, n.63.

Beneficiarii care au fixat deja o întâlnire la Ambasada Italiei la Bucureşti pentru 28 ianuarie şi datele succesive sunt invitaţi să se prezinte la Oficiul Consular al Ambasadei Italiei la Chişinău din str. Vlaicu Pârcălab, n.63 începând cu orele 08.30 la datele deja fixate. Dosarele vor fi tratate prin modalităţile indicate de către call center-ul Ambasadei Italiei la Bucureşti. Pentru informaţii ulterioare persoanele interesate pot contacta următorul număr de telefon 01505 al Ambasadei Italiei la Chişinău. Numărul în cauză poate fi format numai de la un telefon fix.
NOTA INFORMATIVA:
Beneficiarii care vor prezenta cereri pentru fixarea întâlnirilor începând cu 28 ianuarie 2009 o pot face prin intermediul unui call center prin apel pe seama beneficiarului taxat cu 35 lei/min, accesibil conform următorului orar: de la 09.00 până la 13.00 şi de la 14.00 până la 17.00 la numărul de telefon 01505 care poate fi format numai de la un telefon fix. Personalul ataşat, care va răspunde în limbile moldovenească, rusă şi italiană va furniza informaţii utile şi modalităţile de acces la examinarea cererii de Viză de către Oficiul Consular al Ambasadei Italiei la Chişinău, precum şi va indica data de acces la Oficiu după completarea de către beneficiar a documentelor prevăzute pentru cererea de Viză.

Oficiul Vize va putea fi contactat, de asemenea, la următorul număr de telefon: 201996.
Modalităţile pentru eliberarea oricărei tipologii de viză sunt după cum urmează:
1. Obţinerea indicaţiilor pentru examinarea dosarului de viză.
2. Indicarea datei examinării dosarului, care va avea loc la o anumită dată şi la o oră stabilită.
3. Accesul la Oficiul Consular şi prezentarea documentaţiei originale solicitate pentru eliberarea vizei, la data şi orarul stabilit.

Ambasada Italiei la Chişinău Vă informează, de asemenea, că:
· nu este posibil accesul către Oficiul Consular fără obţinerea preventivă din partea call center-ului a indicaţiei cu privire la dată şi oră, din care motiv nu se recomandă de aşteptat timp îndelungat în incinta Oficiului Consular-
· fiecare beneficiar va primi indicaţii precise referitoare nu numai la ziua, dar şi la ora examinării dosarului, din care motiv este oportun de ajuns la sediul Oficiului Consular doar la ora indicată.
· niciun oficiu sau altă structură de intermediere din Republica Moldova nu a fost autorizat sau împuternicit să accepte şi să examineze dosare de eliberare a Vizelor pe contul Ambasadei Italiei la Chişinău. Doar persoanele direct interesate vor putea contacta call center-ul şi să se prezinte la Oficiul Consular.
· prezentarea documentaţiei solicitate nu are ca urmare obligatorie eliberarea vizei, care este subordonată examinării dosarului de către Oficiul Consular.
· Examinarea dosarului pentru eliberarea Vizei va avea următoarele costuri:
35 Euro pentru Vizele Schengen (60 Euro pentru cetăţenii ne moldoveni)
75 Euro pentru celelalte tipologii de Viză.
· Achitarea cheltuielilor administrative prevăzute va trebui să aibă loc pe contul curent al Ambasadei Italiei la Chişinău n. 225190023 la sediile autorizate ale băncii „EximBank – Gruppo Veneto Banca” dislocate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, conform modalităţilor indicate de call center. Nu este prevăzută nici o altă plată ulterioară sau vărsare de sume băneşti la personalul ataşat ghişeelor Oficiului Consular. Sediile prevăzute mai sus vor putea fi găsite şi pe pagina web a Băncii (www.eximbank.com).
Pentru eventuale clarificări sau indicaţii utile beneficiarii pot să scrie la următoarea adresă de poştă electronică: italiavisa@gmail.com.

No comments: