Pages

Monday, February 16, 2009

MARTIRI ANTICOMUNISTI DIN BASARABIA. Vlad Cubreacov despre datoria de a nu ne uita martirii: 46 de preoţi ucişi de sovietici au fost identificaţi

De ne vom uita martirii, ne va blestema istoria!
DATORIA DE A NU NE UITA MARTIRII: 46 de preoţi ucişi de criminalii sovietici au fost identificaţi

Interviu cu deputatul creştin-democrat Vlad Cubreacov, membru al Comisiei de istorie bisericească a Mitropoliei Basarabiei

- Se ştie că Mitropolia Basarabiei răspunde criteriilor de instituţie supusă represiunilor politice în perioada sovietică. O pagină mai puţin cunoscută din istoria Mitropoliei Basarabiei o reprezintă suferinţele până la martiriu îndurate de preoţii care nu au acceptat jurisdicţia bisericii ruse şi regimul politic care a adus cu sine această jurisdicţie. A existat vreodată intenţia de a întocmi o listă a martirilor Mitropoliei Basarabiei?

- Da, bineînţeles. La 3 decembrie 1943, Mitropolitul locotenent al Basarabiei, Efrem Enăchescu, emitea ordinul circular nr. 16649 către toţi clericii din parohii. În acel ordin circular se spunea, între altele: „În timpul ocupaţiei sovietice (1940-1941) mulţi clerici basarabeni şi numeroşi creştini devotaţi Bisericii au fost martirizaţi, schingiuiţi sau deportaţi de stăpânirea ateistă. În vederea întocmirii unui MARTIROLOG al Bisericii basarabene, vă invităm a proceda de urgenţă la adunarea datelor necesare cu privire la aceşti clerici şi credincioşi – stabilind cu precizie când, unde şi în ce împrejurări au suferit aceştia din cauza prigoanei dezlănţuite de cei fără Dumnezeu. Preoţii vor face descrierea pe baza mărturiilor şi declaraţiilor date în scris de rudele, vecinii şi consătenii celor care au suferit din cauza bolşevicilor.”
Timpul şi împrejurările nefericite nu au mai îngăduit colectarea şi sistematizarea informaţiilor necesare întocmirii acelui Martirologiu al Mitropoliei Basarabiei, aşa cum şi-a dorit-o Mitropolitul Efrem Enăchescu.
Abia peste 52 de ani, la 3 octombrie 1995, Adunarea Eparhială a Mitropoliei Basarabiei, care şi-a ţinut lucrările la biserica „Sf. Ierarh Nicolae” din Chişinău sub preşedinţia Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Petru Păduraru, a decis crearea unei Comisii speciale în sarcina căreia a căzut întocmirea Martirologiului Mitropoliei Basarabiei. După multiple cercetări sistematice, am reuşit să identificăm mai mulţi preoţi basarabeni martirizaţi în timpul comunismului.

- Este vorba despre o listă completă sau parţială?

- Astăzi îi cunoaştem cu numele doar pe următorii 46 de clerici români din Basarabia martirizaţi de sovietici sau din cauza lor:
Leonid ANTONOVICI, paroh la Iablona, judeţul Bălţi
protoiereul mitrofor Alexandru BALTAGA de la Călăraşi, supranumit de Gala Galaction „Luceafăr al Bisericii basarabene” şi „patriarh al preoţilor basarabeni”
iconomul stavrofor Alexandru BOBEICĂ, profesor de religie la Liceul eparhial de fete din Chişinău
Vasile BODRUG, paroh la Duşmani, judeţul Bălţi
Teodor BUNESCU, paroh la Zubreşti, judeţul Lăpuşna
Anton I. CERNĂUŢEANU din Chişinău
Petre CERNĂUŢEANU din Chişinău
Vladimir I. CERNĂUŢEANU din Tighina
episcopul Teodosie CHIRICĂ
Istrati CHIRIŢĂ, preot paroh la Pituşca, judeţul Lăpuşna, împuşcat de sovietici în 1941, în pădurea de la Păuleşti
Alexandru CHIPEŢCHI din Chişinău
Dimitrie CIORNEI, paroh la Clişcăuţi, judeţul Hotin, ucis mişeleşte în 1940 de organele NKVD
Dumitru COZINSCHI, paroh la Troiţa, judeţul Tighina
Vasile DONCILĂ, slujitor la capela Liceului de băieţi „Alexandru Donici” din Chişinău
Alexei DRAJINSCHI, paroh la Grozeşti, judeţul Lăpuşna
Ion DULAP, paroh la Rădeni, judeţul Orhei
Constantin GÂRLOVEANU, paroh la Speia, judeţul Orhei
Mihail GHILI, paroh la Unţeşti, judeţul Bălţi,
Nicolae GOANŢĂ, împuşcat în cap, la vârsta de 36 ani, de către sovietici la Craiova
Alexandru GROSU, paroh la Olăneşti, judeţul Cetatea Albă
Nicolae GROSU, magistru în teologie, fost profesor la Academia Teologică din Kiev
Petru HAGIU, protopop de Cetatea Albă
Gheorghe MALEAVIN, paroh la Selemet, judeţul Tighina
Nicador MALESCHI, preot la Cetatea Albă
Sebastian MÂRZA
Gheorghe MIHALACHE, paroh la Căuşeni, judeţul Tighina
părintele MIZIUMSCHI, paroh la Volintiri, judeţul Cetatea Albă
Alexandru MOTESCU, preot la Tighina
Artemie (Auxentie) MUNTEANU, ieromonah, stareţ al mănăstirii Noul Neamţ
Gheorghe MUNTEANU, paroh al bisericii “Regina Maria” din Ismail
Boris NICOLAE, paroh la Baraboi, judeţul Bălţi
Theodor PETCU, paroh la Stohnaia, Rezina
părintele Constantin RUGHINOV din judeţul Tighina
Avacum RUSU, paroh la Mălăeşti, judeţul Bălţi
părintele Haralambie SAMBURSCHI, din jud. Tighina
părintele Marcel SMIROV, ucis prin împuşcare
Anatolie SPINEI, paroh la Dolna, judeţul Lăpuşna
mitropolitul Arsenie STADNIŢCHI
Porfirie ŞOIMU, paroh la Parcani, judeţul Soroca
Gheorghe TUDORACHE, paroh la Grozeşti, judeţul Lăpuşna
Mina ŢĂRUŞ, paroh la Camencea, comuna Cobâlca, judeţul Orhei
Mihail VASILACHE, preot misionar din Alcedar, judeţul Orhei
Ştefan ZAGORODNÂI, paroh la Suruceni, judeţul Lăpuşna
Dumitru ZAHARIA, paroh la Larga Veche, judeţul Cahul
arhimandritul Savatie ZUBCU, exarh al mănăstirilor din eparhia Cetatea Albă - Ismail

Cercetările noastre continuă, întrucât numărul preoţilor Mitropoliei Basarabiei martirizaţi în timpul ocupaţiei sovietice este cu mult mai mare. Aceşti oameni nu au murit în zadar. Ei şi-au dat viaţa pentru Hristos, rămânând până la ultima suflare fideli învăţăturii şi Bisericii Lui. Jertfa lor scumpă de sânge stă la baza actualei Mitropolii a Basarabiei, ea însăşi o instituţie multpătimită. Orice preot sau creştin adevărat, de aici sau de pretutindenea, îi poate pomeni în rugăciunile sale pe aceşti martiri basarabeni.

Folosesc prilejul pentru a le adresa cititorilor FLUX-ului invitaţia de a furniza publicaţiei sau Mitropoliei Basarabiei orice informaţie sau mărturie importantă despre aceşti clerici martiri sau despre alţii care rămân încă necunoscuţi cu numele.

FLUX Editia de Vineri · Nr. 2 (581) 12 ianuarie 2007

No comments: