Pages

Monday, March 3, 2008

Raport intern BOR: cum s-a furat votul la Iasi

Privitor la procedura de alegere a mitropolitului într-o mitropolie vacantă a B.O.R., ca jurist, analizând strict textul Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, smerit vă prezint următoarea opinie:
În vederea transmiterii către Sfântul Sinod a propunerilor pentru ocuparea scaunului mitropolitan vacant, din conţinutul art. 129 al Statutului B.O.R. se evidenţiază 2 etape:
Stabilirea unei liste de 2 candidaţi de către Sinodul Mitropolitan;
Eventuala completare a acestei liste cu propuneri ale membrilor adunării eparhiale ai eparhiei vacante, membrii clerici şi mireni din celelalte eprahii ale mitropoliei respective şi decanul facultăţii de teologie şi directorul seminarului teologic desemnaţi.

Privitor la etapa I, opinez că trebuie avut în vedere faptul că dreptul la vot este un drept personal şi netransmisibil. Lipsa de la consultări şi de la vot în cadrul Sinodului Mitropolitan nu se poate complini prin mandat către o altă persoană, fie el şi episcop vicar. În caz de imposibilitate de prezentare, punctul de vedere se poate transmite eventual în scris sub semnătură, iar membrii Sinodului Mitropolitan umează a decide dacă vor ţine sau nu cont de acesta.
Privitor la etapa II, aceasta este reglementată pe prevederile art. 129 alin 4, din Statutul B.O.R. Textul este extrem de precis şi nu suferă interpretări multiple:
"Lista de candidaţi pentru alegerea mitropolitului, întocmită de Sinodul mitropolitan, poate fi completată, prin consultare deschisă urmată de vot secret consultativ, cu două nume dintre ierarhii eligibili care au obţinut cele mai multe voturi. Lista întocmită de Sinodul mitropolitan, completată în urma consultării cu membrii clerici şi mireni menţionaţi la alineatul precedent, va fi înaintată Sfântului Sinod cu proces-verbal."

După desemnarea celor 2 candidaţi de către Sinodul Mitropolitan, lista trebuie adusă la cunoştinţa participanţilor clerici şi mireni la şedinţa specială prevăzută de art. 129, alin. 4 din Statutul BOR, respectiv „membrilor adunării eparhiale ai eparhiei vacante, membrilor clerici şi mireni din celelalte eprahii ale mitropoliei respective, decanului facultăţii de teologie şi directorului seminarului teologic desemnaţi” care au dreptul de a veni cu propriile propuneri. Această procedură se regăseşte în textul alin.4 sub titulatura de „consultare deschisă”.
Consultarea cu participanţii clerici şi mireni are un singur scop: eventuala „completare".
Completarea listei cu cele 2 propuneri ale Sinodului Mitropolitan nu este obligatorie: „Lista (…) poate fi completată”, deci o primă posibiltate este ca participanţii clerici şi mireni să nu aibă alte propuneri. În acest caz cei 2 candidaţi propuşi de Sinodul Mitropolitan sunt înaintaţi direct Sfântului Sinod. Votul secret consulativ ar fi inutil (a se vedea pct. 6 şi 7).
Există şi posibiltatea ca în urma „consultării deschise” participanţii clerici şi mireni să aibă propuneri proprii, în persoana altor ierarhi decât cei desemnaţi de Sinodul Mitropolitan. Trebuie însă reţinut că principiul trebuie să fie „un participant, o propunere". Este absurd ca un participant să facă mai mult de o propunere pentru că nu îşi poate dori 2 mitropoliţi simultan.
Preşedintele şedinţei speciale va lua act de propunerile făcute verbal de participaţi (vezi termenul „consultare deschisă”) şi va întocmi o listă. Dacă avem de a face cu una sau două propuneri. Acestea se adaugă pur şi simplu la propunerile Sinodului Mitropolitan şi lista de 3 respectiv 4 propuneri este înaintată direct Sfântului Sinod. Şi în acest caz „votul secret consultativ" ar fi inutil (a se vedea pct. 6 şi 7).
„Votul secret consultativ" despre care face vorbire alin. 4 al art. 129 din Statutul BOR este o procedură distinctă de „consultarea deschisă” şi urmează acesteia: „lista (…) poate fi completată prin consultare deschisă urmată de vot secret consulativ". Scopul acestui vot este unul singur: de a departaja primele 2 propuneri de completare a listei de candidaţi. ".
Nicăieri Statutul B.O.R. nu conferă participanţilor la şedinţa specială dreptul de a valida cele 2 propuneri ale Sinodului Mitropolitan sau de exercita vreu „drept de veto" faţă de candiadaţii deja desemnaţi de Sinodul Mitropolitan. În concluzie aceştia nu trebuie să mai voteze o dată lista cu cei 2 candidaţi desemnaţi de Sinodul Mitropolitan pentru că votul lor nu ar schimba cu nimic această listă.
Toţi participanţii la şedinţa specială, deci inclusiv membrii Sinodului Mitropolitan, vor vota exclusiv lista cu propunerile atunci când aceasta conţine mai mult de 2 propuneri, în scopul de a departaja pe primii 2 candidaţi care se vor adăuga listei cu ceilalţi 2 candidaţi desemnaţi de Sinodul Mitropolitan. După acest vot lista cu cele 4 propuneri este înaintată Sfântului Sinod.

FOTO: Imaginea este preluata de la campania on line Pastrati Curata Biserica http://sceptik.wordpress.com/2008/02/29/campania-pastrati-curata-biserica/

No comments: