Pages

Thursday, March 5, 2009

CONTROLUL TOTAL. N-avem gaze, canalizare, apa calda si wc-uri in case la tara dar ni se baga de la UE "internet de mare viteza"!

Îmbunătăţirea accesului la internetul de mare viteză - o necesitate pentru revitalizarea regiunilor rurale din Europa, susţine Comisia Europeană

03/03/2009
Conectarea la internetul de mare viteză a populaţiei rurale (în pondere de 30%) care nu beneficiază de acest serviciu ar trebui să constituie o prioritate pentru realizarea până în 2010 a obiectivului „servicii în bandă largă pentru toţi”, a declarat astăzi Comisia.O mai bună conectivitate la internet reprezintă un instrument puternic pentru stimularea unei redresări economice rapide.Astăzi, Comisia descrie modul în care intenţionează să îşi utilizeze propriile programe de sprijin pentru a impulsiona dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de internet în zonele rurale şi invită statele membre să facă la fel.Un bun acces la internet poate reduce gradul de izolare şi spori competitivitatea fermelor şi societăţilor din mediul rural, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), prin faptul că oferă acces la pieţe internaţionale şi moduri mai rapide şi mai eficiente de a face afaceri.Între timp, Parlamentul European şi Consiliul discută pe marginea unei propuneri a Comisiei care vizează punerea la dispoziţie a unei sume suplimentare de 1 miliard EUR, prin intermediul Planului european de redresare economică, pentru lărgirea accesului la internetul de mare viteză la toate regiunile Europei.
„În secolul al XXI-lea, mulţi dintre noi ar spune că nu ne putem lipsi de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – cu siguranţă la birou şi poate chiar acasă.De ce ar trebui ca zonele rurale să se mulţumească doar cu un acces precar la acest instrument?” a întrebat Mariann Fischer Boel, Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală.„Dacă într-adevăr vrem să avem zone rurale prospere şi pline de viaţă, trebuie să-i ajutăm pe toţi să profite la maximum de tehnologiile moderne.”
„Trebuie să facem tot posibilul pentru ca tehnologiile internet să fie accesibile tuturor cetăţenilor europeni.Tehnologiile internet contribuie la jumătate din creşterea productivităţii în UE, iar statele membre ale UE nu îşi pot permite ca zonele lor rurale să fie private de acest potenţial, mai ales în aceste vremuri de criză economică”, a declarat Viviane Reding, Comisarul pentru societate informaţională şi mass-media.„Serviciile în bandă largă reprezintă un instrument indispensabil pentru societăţile din mediul rural, în special pentru IMM-uri, care depind de o legătură de mare viteză cu restul economiei.Fac apel la Consiliu să ne ajute în asigurarea faptului că aceste societăţi nu sunt neglijate, printr-un semnal puternic în favoarea serviciilor în bandă largă pentru toţi europenii.”
Deşi, în medie, 93% dintre europeni pot avea acces la o conexiune internet de mare viteză, în zonele rurale procentul este de doar 70%, iar în unele ţări (cum ar fi Grecia, Polonia, Slovacia, Bulgaria şi România), reţelele de internet de mare viteză în bandă largă deservesc nu mai mult de 50% din populaţia rurală.
Într-o comunicare adoptată astăzi, Comisia descrie beneficiile pe care un mai bun acces al zonelor rurale la tehnologii moderne ale informaţiei şi comunicaţiilor, precum internetul, le poate aduce societăţilor comerciale şi persoanelor fizice din zonele rurale, cum ar fi fermele şi producătorii de produse alimentare.
De exemplu, 80% din fermele suedeze au deja acces la internet, o treime din ele utilizând zilnic internetul (de asemenea, o treime utilizează internetul pentru a depune cereri de sprijin UE).În alte regiuni, însă, cum ar fi Toscana (Italia) şi Ungaria, doar un sfert din fermieri utilizează internetul, ceea ce înseamnă că este mai greu să se planifice producţia, produsele de piaţă şi preţurile de acces pe pieţele internaţionale, să se verifice starea vremii sau să se stabilească acorduri de cooperare cu alţi actori de pe piaţă.Fermierii nu sunt singurii privaţi de beneficiile oferite de această tehnologie:în întreaga Europă, doar 22,5% din locuitorii zonelor rurale utilizează servicii de e-guvernare precum depunerea declaraţiilor fiscale, faţă de 32,9% în zonele urbane.
Prin urmare, Comisia face apel la statele membre, la regiuni (inclusiv la autorităţile locale) să aibă în vedere adaptarea programelor lor de dezvoltare rurală în vederea acordării unei priorităţi adecvate tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi conectivităţii la internet, în special în cadrul revizuirii intermediare a planurilor de dezvoltare rurală, care este programată a avea loc în 2010.
Context
UE abordează discrepanţa între zonele urbane şi cele rurale în ceea ce priveşte internetul în bandă largă prin intermediul politicii de dezvoltare rurală – care face parte din Politica Agricolă Comună.Statele membre şi regiunile pot cheltui fondurile UE pentru modernizarea fermelor, prin utilizarea de noi tehnologii, pentru programe de formare, îngrijirea mediului, înfiinţarea de noi societăţi şi servicii de bază în zonele rurale.
Pe lângă aceasta, în temeiul Politicii de coeziune a UE pentru 2007-2013 se cheltuiesc aproape 15 miliarde EUR pentru priorităţi în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, de exemplu pentru servicii publice electronice şi infrastructură internet.O parte din această sumă va fi folosită pentru zonele rurale.
La 28 ianuarie 2009, Comisia, în acord cu concluziile Consiliului European din decembrie 2008, a propus rezervarea sumei de 1 miliard EUR pentru cheltuieli suplimentare pentru investiţii în servicii în bandă largă, în cadrul propunerii sale de Plan european de redresare economică, în scopul atingerii unei acoperiri de 100% a internetului în bandă largă în Europa (MEMO/09/35). În completarea comunicării adoptate astăzi privind un acces mai bun la tehnologiile moderne ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru zonele rurale, Comisia organizează o conferinţă UE privind serviciile în bandă largă, la Torino (Italia), în perioada 2-3 aprilie 2009.Acest eveniment va reuni Comisia, autorităţile naţionale şi regionale, precum şi alte părţi interesate, în vederea discutării investiţiei sporite a UE în servicii în bandă largă în cadrul planului comunitar de redresare şi politicile care vor ajuta la realizarea unei acoperiri de 100% a serviciilor în bandă largă în mediul rural.
Pagini Utile
Comunicarea referitoare la un acces mai bun al zonelor rurale la tehnologiile TIC moderne
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92
Date statistice privind accesul la internet în banda largă în statele membre
Vă rugăm să consultaţi anexa ataşată [23 KB] .

1 comment:

Anonymous said...

Pai da, vor sa puna la punct infrastructura prin care sa fie transportata informatia. Doar nu o sa-si strice neosecuritatea satelitii pe niste parliti ca noi. Deci cipuiala trebuie dublata si de imbunatatirea infrastructurii.