Pages

Thursday, May 14, 2009

TRADARE sau CRETINISM in Parlamentul Romaniei. O NOUA LEGE A CETATENIEI contrazice Ordonanta cetateniei romane pentru basarabeni si bucovineni -UPDATE

Dupa Ordonanta de Urgenta data de Guvernul Boc la cererea presedintelui Basescu, prin care se restabileste dreptul la cetatenie al romanilor deposedati abuziv de acest drept natural de catre regimul bolsevic sovietic, iata ca prin Parlamentul Romaniei a trecut o noua Ordonanta de Urgenta, aparuta - ca sa vezi! - tocmai acum de pe vremea Guvernului Tariceanu, si care, practic, o suceste pe prima. Sa spunem ca parlamentarii - cel putin cei care au votat - sunt cretini si nu stiu ce fac. Sau sunt tradatori si stiu foarte bine ce fac. Sau si una si alta. Totusi, un amanunt suspect nu-mi da pace.
Printr-un amendament la un ultim articol modificat se stipuleaza ca «În situaţia în care la nivelul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, numărul solicitanţilor este cu mult mai mare decât capacitatea de procesare a oficiului, se va proceda la programarea acestora în limita a 30.000 de dosare pe an, pentru fiecare oficiu consular.» Pai numarul de 30.000 nu este acelasi vehiculat - din prostie, am crezut eu, dar se vede bine ca nu, ci din ticalosie - de catre Emil Boc ca raspuns la scandalul ruso-ungro-european privind "milioanele de moldoveni care vor invada UE"?!...
Dupa plasarea acestei informatii, surse guvernamentale au sustinut ca este in continuarea valabila Ordonanta Boc. Contrazic aceste afirmatii. Dincolo de faptul ca avem de a face cu o aberatie pe care parlamentarii au votat-o la minut, fara sa respire, Ordonanta Boc modifica articole pe care nu le modificase Ordonanta Tariceanu. Ca atare modificarile facute de Ordonanta Boc la Legea Cetateniei doar se vor adauga la modificarile facute de Ordonanta Tariceanu la Legea Cetateniei, valabile in acest moment, din moment ce au fost deja publicate in Monitorul Oficial. Adica se vor completa. Concluzie: gura lui Boc cand a vorbit de acordarea a doar 30.000 de cetatenii pe an nu a vorbit fara el...
De altfel, la Camera mai sunt inca doua intiative legislative de modificarea a Legii cetateniei 21/1991. Cu acestea ce se va intampla?
Vezi: BP266/02.04.2009 - propusa de deputati si senatori PDL, PSD si PNL si UDMR si BP302/16.04.2009, propusa de un deputat PDL.

http://www.basarabeni.ro/ titreaza: Romania spune Adio Basarabia prin inca o modificare a legii cetateniei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR, SENATUL

L E G E

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, litera d) a alineatului 2
al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"d) solicitantul a investit în România sume care depăşesc
1.000.000 de euro."

2. La articolul I punctul 5, articolul 102 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

"Art. 102. - Persoanele prevăzute la art. 10.1 care au domiciliul sau reşedinţa în România pot depune cererea de redobândire ori cordare a cetăţeniei române la Direcţia cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, după împlinirea unui termen de 4 ani de la momentul obţinerii dreptului de şedere."

3. La articolul I punctul 6, alineatul 2 al articolului 12
se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot
depune cererea de redobândire sau de acordare întemeiată pe dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi art. 10.1, însoţită de actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare competente după domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor. Cererile vor fi înaintate de îndată Comisiei pentru cetăţenie."

4. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct,
punctul 6.1, cu următorul cuprins:

"6.1. La articolul 12, după alineatul 2 se introduce un nou
alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

«În situaţia în care la nivelul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, numărul solicitanţilor este cu mult mai mare decât capacitatea de procesare a oficiului, se va proceda la programarea acestora în limita a 30.000 de dosare pe an, pentru fiecare oficiu consular.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Roberta Alma Anastase

PREŞEDINTELE SENATULUI
Mircea Dan Geoană

Bucureşti, 8 mai 2009
Nr. 171

Autor: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PL-x 119/18.02.2009

Publicata in M. Of. Partea I nr. 321 din 14 Mai 2009

Stenograma zilei:

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991.
Voturi pentru?
179 voturi pentru. (Cati erau prezenti, din 334)
Voturi împotrivă?
Nu sunt.
Abţineri?
Nu sunt.

1 comment:

Goran said...

Ce sa le facem domnule Roncea?Niste animale pe care daca le intrebi maine ce au votat habar nu au.SA recunoastem ca din cele spuse de mine va fi o marja de eroare de 10%.Atat!